Show simple item record

dc.contributor.authorMichalak, B.
dc.date.accessioned2021-01-11T09:24:19Z
dc.date.available2021-01-11T09:24:19Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.citationMichalak B., Stateczność płyt kompozytowych z niejednorodnym rozkładem składników. W: X Sympozjum Stateczności Konstrukcji, Zakopane, 8-12 września 2003, Kowal-Michalska K. (red.), Kołakowski Z. (red.), Wydawca Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji - Politechnika Łódzka, Łódź 2003, s. 305-308, ISBN 83-914019-2-8.
dc.identifier.isbn83-914019-2-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/3172
dc.description.abstractCelem pracy jest sformułowanie i zbadanie uśrednionego modelu opisującego stateczność płyty kompozytowej z niejednorodnym rozkładem składników. Rozpatrywana płyta ma określona budowę, która nie jest periodyczna ale która w małym obszarze rozpatrywanej płyty może być w przybliżeniu traktowana jako periodyczna. Sformułowanie przybliżonego modelu matematycznego bazuje na koncepcji uśredniania tolerancyjnego przedstawionej w pracy Woźniaka i Wierzbickiego [1 ], gdzie ciało tego rodzaju nazwane jest ciałem heteroperiodycznym.pl_PL
dc.description.abstractThis contribution deals with stability of certain composite plates with a deterministic materiał structure, which is not periodic, but in small regions of a plate can be approximately regarded as periodic. The formulation of approximatc mathematical models of these plates, based on the concept of what is called a tolerance averaging, was discussed in [1] where the solids of this kind where referred to as the heteroperiodic solids. In this contribution a certain approximate solutions to the periodic cell problems for the composite plates under considcration are proposed. These solutions arc based on same heuristic assumptions and lead to the system of equations with functional but slowlyvarying coefficients. It has to be mentioned that the results obtaincd in this contribution cannot be derived by using the homogenization method related to solids which are periodic with respect to a certain curvilinear parameterisation, [2]. The obtained generał results will be illustrated by an example of the selected stability problems.en_EN
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKatedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika Łódzkapl_PL
dc.publisherDepartment of Strength of Materials & Structures, Lodz University of Technologyen_EN
dc.relation.ispartofKowal-Michalska K. (red.), Kołakowski Z. (red.), X Sympozjum Stateczności Konstrukcji, Zakopane, 8-12 września 2003, Wydawca Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji - Politechnika Łódzka, Łódź 2003, ISBN 83-914019-2-8.
dc.subjectpłyty kompozytowepl_PL
dc.subjectstatecznośćpl_PL
dc.subjectpłyta heteroperiodycznapl_PL
dc.subjectuśrednianie tolerancyjnepl_PL
dc.subjectcomposite platesen_EN
dc.subjectstabilityen_EN
dc.subjectheteroperiodic plateen_EN
dc.subjecttolerance averagingen_EN
dc.titleStateczność płyt kompozytowych z niejednorodnym rozkładem składnikówpl_PL
dc.title.alternativeStability of composite plates with non-uniform distribution of constituentsen_EN
dc.typeartykułpl_PL
dc.typearticleen_EN


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record