Show simple item record

dc.contributor.authorKotełko, M.
dc.contributor.authorLipa, S.
dc.date.accessioned2021-01-11T08:03:18Z
dc.date.available2021-01-11T08:03:18Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.citationKotełko M., Lipa S., Numeryczna analiza zniszczenia absorbera energii zbudowanego z rur cienkościennych poddanych zgniotowi. X Sympozjum Stateczności Konstrukcji, Zakopane, 8-12 września 2003, Kowal-Michalska K. (red.), Kołakowski Z. (red.), Wydawca Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji - Politechnika Łódzka, Łódź 2003, s. 211-218, ISBN 83-914019-2-8.
dc.identifier.isbn83-914019-2-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/3165
dc.description.abstractW pracy przedstawiono zagadnienie nośności w fazie zniszczenia absorbera energii zbudowanego z rur cienkościennych poddanych bocznemu (promieniowemu) zgniotowi. Omówiono metody analizy fazy zniszczenia absorberów energii. Przedstawiono model obliczeniowy metody elementów skończonych (MES) oraz wyniki obliczeń numerycznych MES. Przeprowadzono analizę wpływu liczby elementów rurowych i ich wymiarów oraz sformułowano wstępne wnioski dotyczące tego wpływu na nośność w fazie zniszczenia i ilość energii dysypowanej przez absorber. Wyniki obliczeń MES przedstawiono w postaci wykresów obciążenia w funkcji odkształcenia absorbera oraz map odkształceń i naprężeń.pl_PL
dc.description.abstractIn the paper the problem of collapse and energy dissipation of tubular multimember energy absorber subject to lateral compression is presented. Methods of analysis of collapse and initial collapse loads of the absorber are discussed. A numerical Finite Element (FE) model of the considered absorber and results of numerical calculations are presented. An analysis of the influence of the number of tubular members and also dimensions and lay-out of members upon the collapse load and an amount of the dissipated energy of plastic deformation is conducted. Results of numerical calculations are presented in the form of load-deformation diagrams and deformation patterns.en_EN
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKatedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika Łódzkapl_PL
dc.publisherDepartment of Strength of Materials & Structures, Lodz University of Technologyen_EN
dc.relation.ispartofKowal-Michalska K. (red.), Kołakowski Z. (red.), X Sympozjum Stateczności Konstrukcji, Zakopane, 8-12 września 2003, Wydawca Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji - Politechnika Łódzka, Łódź 2003, ISBN 83-914019-2-8.
dc.subjectnośnośćpl_PL
dc.subjectabsorber energiipl_PL
dc.subjectmetoda elementów skończonychpl_PL
dc.subjectload capacityen_EN
dc.subjectenergy absorberen_EN
dc.subjectfinite element methoden_EN
dc.titleNumeryczna analiza zniszczenia absorbera energii zbudowanego z rur cienkościennych poddanych zgniotowipl_PL
dc.title.alternativeNumerical collapse analysis of tubular multi-member energy absorbers underlateral compressionen_EN
dc.typeartykułpl_PL
dc.typearticleen_EN


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record