Show simple item record

dc.contributor.authorWierzbicki, Piotr
dc.contributor.authorWaack-Zając, Anita
dc.contributor.authorKośka, Tadeusz
dc.date.accessioned2015-06-03T11:12:26Z
dc.date.available2015-06-03T11:12:26Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationZeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Budownictwo., 2010 z.61 s.145-156 sum.
dc.identifier.issn0076-0323
dc.identifier.other0000026695
dc.identifier.otherW serii gł. 1066
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/315
dc.description.abstractRola, jaką pełni sieć rzek na terenie dużego miasta jest nie do przecenienia. Jedną z nich jest funkcja odbiorników wód opadowych i roztopowych. Włączenie kanalizacji ogólnospławnej, jak i deszczowej w sieć hydrograficzną spowodowało wraz z rozwojem (skanalizowaniem) miasta niewydolność układu cieki-kanalizacja w okresach występowania nawałnych deszczy. Skuteczne działania mające ograniczyć negatywne skutki zjawisk pogodowych nie byłyby możliwe bez szczegółowej analizy stanu zastanego i rozpoznania możliwości realizacji działań naprawczych. Pierwszym krokiem było opracowanie projektów generalnych rzek, zbiorników i kanalizacji deszczowej oraz w efekcie przygotowanie mapy hydrograficznej miasta. Kolejnymi krokami będzie realizacja założeń projektów generalnych.pl_PL
dc.description.abstractThere are many ways the city of a size of Łódź can benefit from the variety of it's rivers. One of those is the usage as the receiver of storm water and rapidly melting snow. Including of the sewage and sanitation systems into the hydrographic web brought on problems with river-sewage system's capability -especially during short and heavy rainfalls. To prevent it in a future and minimize the negative impact of this state, it was necessary to analyze extensively present situation and identify abilities and best methods of repairing policies. The first part was to develop the individual technical projects of rivers, reservoirs and storm water sewage system, and creation of hydrographic system map of the city. The solutions designated in this projects are already being implemented; fulfilling it shall lead the city to the sustainable and safe water circulation.en_EN
dc.formatapplication/pdf
dc.language.isopl
dc.language.isoen
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.publisherLodz University of Technology. Pressen_EN
dc.relation.ispartofseriesZeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.titleUkład hydrograficzny miasta Łodzipl_PL
dc.title.alternativeHydrographic net of Łodź cityPolanden_EN
dc.typeArtykułpl_PL
dc.typeArticleen_EN


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record