Show simple item record

dc.contributor.editorMatejun, Marek
dc.date.accessioned2020-08-25T09:23:12Z
dc.date.available2020-08-25T09:23:12Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationMatejun M. (red.), Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach., Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012, ISBN 978-83-7641-696-0
dc.identifier.isbn978-83-7641-696-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/3040
dc.descriptionDla studentów przedmiotów i specjalności związanych z zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Także dla wykładowców akademickich, pracowników naukowych, przedsiębiorców, menedżerów firm małej i średniej wielkości oraz pracowników instytucji centralnych, samorządowych oraz organizacji wspierających firmy sektora MSP.pl_PL
dc.descriptionZespół autorski tworzą pracownicy Katedry Zarządzania Politechniki Łódzkiej.
dc.description.abstractMałe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają ważną rolę we współczesnej gospodarce rynkowej i partycypują w istotny sposób w tworzeniu jej podstawowych wielkości makroekonomicznych. Budowa i zarządzanie przedsiębiorstwem tej wielkości nie jest zadaniem łatwym, wymaga bowiem nie tylko odpowiedniej wiedzy fachowej związanej z branżą, ale również umiejętności poruszania się w realiach gospodarczych. Ogólnie biorąc, większość polskich małych i średnich przedsiębiorców legitymuje się wiedzą zgodnie z rodzajem prowadzonej działalności, wykazuje natomiast niedostatek wiedzy związanej z ekonomiką i zarządzaniem własną firmą, budową jej pozycji konkurencyjnej na rynku, gospodarką zasobami finansowymi i ludzkimi. Równocześnie na polskim rynku wydawniczym występuje niewiele opracowań podejmujących próbę wypełnienia występującej luki wiedzy przedsiębiorców w tym zakresie. Stąd podręcznik pt. Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Podręcznik zawiera wybrane, istotne i różnorodne problemy związane z funkcjonowaniem małych i średnich przedsiębiorstw. Jego zaletą jest prezentacja – obok teoretycznych aspektów omawianych kwestii – ćwiczeń i praktycznych przykładów. Taka konstrukcja pracy, łącząca wątek teoretyczny i praktyczny, powinna zapewnić Czytelnikom pełniejszą recepcję zamieszczonych treści.Istotnym walorem omawianego podręcznika jest jego wysoka przydatność w realizowaniu procesu dydaktycznego. Zamieszczenie w każdym rozdziale pytań sprawdzających pozwala na kontrolę i ocenę stopnia przyswojenia studiowanych treści. Praca jest również przydatna dla studentów przygotowujących prace dyplomowe oraz studentów studiów podyplomowych. Ponadto podręcznik może stanowić dobry punkt wyjścia, a także inspirację do dalszych badań i poszukiwania egzemplifikacji w obszarze małej i średniej przedsiębiorczości.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Difinpl_PL
dc.subjectmałe i średnie przedsiębiorstwa - zarządzanie - podręcznikipl_PL
dc.subjectkonkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstwpl_PL
dc.subjectźródła finansowania sektora MSPpl_PL
dc.subjectpraca zespołowa w sektorze MSPpl_PL
dc.subjectzarządzanie ryzykiempl_PL
dc.subjectsmall and medium-sized enterprises - management - textbooksen_EN
dc.subjectcompetitiveness of small and medium-sized enterprisesen_EN
dc.subjectsources of financing for the SME sectoren_EN
dc.subjectteam work in the SME sectoren_EN
dc.subjectrisk managementen_EN
dc.titleZarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniachpl_PL
dc.typeksiążkapl_PL
dc.typebooken_EN
dc.contributor.reviewerŁuczka, Teresa


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record