Show simple item record

dc.contributor.editorLewandowski, Jerzy
dc.contributor.editorSekieta, Marek
dc.contributor.editorJałmużna, Irena Barbara
dc.date.accessioned2020-07-16T07:52:29Z
dc.date.available2020-07-16T07:52:29Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationLewandowski J. (red.), Sekieta M. (red.), Product and packaging : quality and logistics aspects., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010, ISBN 978-83-7283-430-0.
dc.identifier.isbn978-83-7283-430-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/3019
dc.descriptionRed. naczelny : Wodziński, Piotr
dc.descriptionRed. nauk. Wydziału : Lewandowski, Jerzy
dc.description.abstractThis aim of this monograph is to present current research and companies' business practice related to the practice of products and packaging in the aspect of quality and logistics. Quality is one of the most important elements which shape the contemporary reality as its influence can be noticed both in shaping business processes and in everyday life. A product delivered in logistic processes for a client's direct use is an element which combines these two areas. The quality of products and of their packages is closely connected with the safety of their use. It is a very important aspect as it is connected with a proper choice of packaging materials which fulfill the functions of a product protection and of its environment both during transport, storage and when it is used up. That is why raising the issue of the products and their packages in the different industries is really vital in the process of shaping the safety of product use. This problem is particularly important for food both on the stage of primary production, packaging, storage, transport and recycling. All the mentioned aspects are closely related to costs at every stage of product life cycle and of its packaging but also with the logistic processes while packaging both on assembly lines and in storehouses. Therefore, the issue of the optimization of all the aforementioned processes becomes very important.en_EN
dc.description.abstractWspółczesny klient wymaga, aby oferowany przez przedsiębiorstwa produkt był jak najwyższej jakości oraz by był dostarczany w doskonałym stanie. Jest to możliwe dzięki opakowaniom, które pełnią istotną rolę w procesach logistycznych. Stąd też wymaga się od producentów projektowania i doboru takich opakowań, które zapewnią świeżość pakowanego produktu pomimo długiego czasu przechowywania i transportu, zabezpieczą przed wpływem czynników zewnętrznych, zapewnią dostawę do klienta we właściwej ilości, na właściwe miejsce i o czasie. Wymienione aspekty dotyczą zarówno projektowania produktów i ich opakowań, opracowywania nowych technologii wytwarza, organizacji procesów realizacyjnych w przedsiębiorstwie począwszy od marketingu, a kończąc na procesach obsługi klienta. We wszystkich tych sferach w obecnych czasach musi towarzyszyć jakość, która wpisuje się zarówno w kwestie dotyczące produktu, jak i opakowań. Ten ścisły związek można obserwować w każdej branży. Dostrzega go szereg autorów, w związku z tym, w niniejszym opracowaniu zebrano ich wyniki badań. Pierwsze opracowanie, autorstwa I. Krucińskiej, M. Chrzanowskiego oraz M. Puchalskiego, dotyczy wstępnych badań związanych z produkcją polilaktydu, jako tworzywa z przeznaczeniem na opakowania dla żywności w rolnictwie. Podjęta tematyka wiąże się ściśle z aspektami biodegradowalności w opakowalnictwie szczególnie z przeznaczeniem dla opakowań dla żywności, na które zwróciła uwagę M. Piotrowska w opracowaniu „Biodegradable packaging". Jakość w dzisiejszych czasach jest wyznaczana przez szereg standardów jakościowych, opracowywanych dla różnych branż w formie obowiązujących przepisów. W ich świetle dobór opakowań oraz zarządzanie opakowaniami w procesie wiąże się ściśle z wymaganiami jakościowymi dotyczącymi zarówno produktów, jak i ich opakowań oraz sposobów pakowania, o czym pisały kolejne osoby. A. Walaszczyk i K. Kozieł w „The role of foodstuff packaging at the stage of forming production on the example of fruit and vegetable" oraz J. Chinalska w „Packaging in primary production" zwracają uwagę na te elementy w odniesieniu do stosowanych opakowań w obszarze produkcji owoców i warzyw oraz jaj. Bardzo ciekawą kwestię mikrobiologicznej jakości pakowanej żywności w aspekcie metod jej pakowania podniosła A. Nowak, wskazując wpływ rodzaju stosowanych materiałów opakowaniowych oraz składów mieszanek gazowych na psucie się żywności oraz problem skażenia mikrobiologicznego materiałów opakowaniowych. Aspekty jakościowe i logistyczne wyrażają się również w sposobach oznaczania opakowań. Problem ten poruszyła A. Walaszczyk w Eco-signing of foodstuffs wskazując w opracowaniu najważniejsze aspekty prawne znakowania wyrobów spożywczych, ze szczególnym uwzględnieniem eko-znakowania. Z racji na to, że z jakością wiążą się również aspekty pro środowiskowe produktów i opakowań A. Marcinkowski i K. Marcinkowska wskazali najważniejsze aspekty związane z kosztami recyklingu, w odniesieniu do mycia segregowanych śmieci. Autorzy wskazali na możliwość redukcji kosztów odzysku materiałów wtórnych dzięki myciu odpadów opakowaniowych w gospodarstwach domowych. Na zarządzanie odpadami w świetle aspektów logistycznych zwrócili uwagę A. Matuszak - Flejszman i M. Szuster, którzy podkreślili wpływ aspektów prawnych na kształtowanie systemu gospodarki opakowaniami w procesach logistycznych oraz marketingowych. Opakowania odgrywają również istotną rolę w jakości procesów logistycznych w przedsiębiorstwach. Dzięki nim można optymalizować realizowane procesy logistyczne, wpływając tym samym na podnoszenie produktywności procesów montażowych, logistycznych i składowania. I. Ostrowska - Lentas przedstawiła w swoim opracowaniu praktyczne zastosowanie modelu doboru opakowań w badanym procesie, z uwzględnieniem zasad normowania czasu pracy. Przedstawione nowe opakowanie pozwoliło podnieść produktywność stanowisk montażowych w badanym przedsiębiorstwie. Optymalizacja procesów logistycznych, przekładająca się na jakość realizowanych procesów, wiąże się również z redukcją ilości opakowań w procesach składowania i dystrybucji. W opracowaniu I. Jałmużna, K. Kozieła i A. Kozłowskiej Optimisation model of packaging process, autorzy przedstawili matematyczny model pozwalający na optymalizację procesu pakowania wyrobów w opakowaniach jednostkowych w odniesieniu do posiadanych opakowań zbiorczych. Mamy nadzieję, że zaprezentowana wiedza, będąca efektem prac naukowo-badawczych wielu autorów, okaże się być użyteczna dla teoretyków i praktyków zajmujących się produktami i opakowaniami.pl_PL
dc.language.isoenen_EN
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.publisherLodz University of Technology Pressen_EN
dc.relation.ispartofseriesMonografie Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.relation.ispartofseriesLodz University of Technology. Monographsen_EN
dc.subjectlogistyka (organizacja) - zarządzaniepl_PL
dc.subjectlogistyka (organizacja) - innowacjepl_PL
dc.subjectkondycjonowaniepl_PL
dc.subjectjakość opakowańpl_PL
dc.subjectprodukcja opakowańpl_PL
dc.subjectlogistics (organization) - managementen_EN
dc.subjectlogistics (organization) - innovationen_EN
dc.subjectconditioningen_EN
dc.subjectquality of packagingen_EN
dc.subjectproduction of packagingen_EN
dc.titleProduct and packaging : quality and logistics aspectsen_EN
dc.typemonographen_EN
dc.typemonografiapl_PL
dc.contributor.reviewerBendkowski, Józef
dc.contributor.reviewerMatuszek, Józef
dc.contributor.reviewerOtto, Jacek
dc.contributor.reviewerPoskrobko, Bazyli
dc.contributor.reviewerTkaczyk, Stanisław
dc.contributor.reviewerWitkowski, Jarosław


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record