Show simple item record

dc.contributor.authorSzymonik, Andrzej
dc.contributor.editorWodziński, Piotr
dc.date.accessioned2020-07-15T11:01:03Z
dc.date.available2020-07-15T11:01:03Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationSzymonik A., Information technologies in logistics., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2012, ISBN 978-83-7283-469-0.
dc.identifier.isbn978-83-7283-469-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/3012
dc.descriptionRed. nauk. Wydziału : Lewandowski, Jerzy
dc.descriptionRed. serii : Wodziński, Piotr
dc.description.abstractMonografia "Technologie informatyczne w logistyce" dobrze wpisuje się w dorobek polskiej literatury z obszaru logistyki. Tematyka obejmuje ważną dziedzinę jaką jest informacja, informatyka w zarządzaniu logistyką. Domeną logistyki nie tylko jest przemieszczanie wyrobów z miejsca nadania do miejsca odbioru, ale i informacja, która decyduje o stopniu realizacji wytyczonych celów przez firmę. Od stopnia wykorzystania technologii informatycznych w podsystemach informacyjnych i decyzyjnych, funkcjonujących w przedsiębiorstwie, uzależnione jest usprawnianie procesów związanych z pozyskiwaniem, przechowaniem, przetwarzaniem, udostępnianiem i wykorzystywaniem informacji między innymi przez logistyków. Zastosowania technologii teleinformatycznych są różnorodne i we współczesnym świecie trudno byłoby znaleźć dziedzinę, w której nie można z pożytkiem zastosować urządzeń informatycznych. Z punktu widzenia menedżera logistyka najbardziej interesujące są te zastosowania, które pozwalają w istotny sposób poprawić efektywność, skuteczność, jakość realizacji wszystkich funkcji zarządzania dotyczących przemieszczania wyrobów i usług. Treść monografii podzielona jest na siedem rozdziałów. Pierwszy poświęcony jest informacji i jej zarządzaniu w celu sprawnego kierowania firmą. Przedstawione są powody i działania wymuszające zarządzanie informacjami, które w rezultacie ułatwiają zarządzanie firmą, w tym i logistyką, w zmieniającym się środowisku gospodarczym. Mając na uwadze, że logistyka to swoista koncepcja zintegrowanego zarządzania skierowana na fizyczny przepływ wyrobów/usług i towarzyszących informacji, w rozdziale tym wiele miejsca poświęcono takim pojęciom jak logistyczny system informacyjny i informatyczny. Przedstawiono technologie zaopatrzenia informacyjnego oraz infrastrukturę teleinformatyczną integrującą łańcuchy logistyczne. Rozdział drugi zawiera elementy zarządzania logistycznym systemem informatycznym. Zwrócono uwagę, że wykorzystywanie sieci komputerowych w nowych dziedzinach działalności człowieka wymaga integracji systemowej, aplikacji, biznesowej oraz tworzenia bazy danych. Wiele miejsca poświęcono Internetowi, który stał się jednym z podstawowych narzędzi w rękach menedżerów zarządzających globalnym łańcuchem logistycznym. W rozdziale tym scharakteryzowano zaufanie i zarządzanie nim, jako że stało się ono istotnym elementem, skutecznego kierowania biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rozdział trzeci obrazuje logistyczny system informacyjny. Integracja i kompleksowość systemu musi odbywać się w relacji z otoczeniem, powodując zacieśnienie działań wszystkich jego pionów funkcjonalnych w otoczeniu dwustopniowym (tradycyjnym) - bliższym (endogenicznym) i dalszym ( egzogenicznym). Przedstawione są korzyści wdrażania systemów informacyjnych z punktu widzenia logistyki. Rozdział czwarty zawiera charakterystykę i analizę systemów informatycznych, które są wykorzystywane w zarządzaniu logistycznym przedsiębiorstw. Przeprowadzona analiza kolejności pojawiania się nowych modułów w ramach zintegrowanych systemów informacyjnych wyraźnie wskazuje, iż odwzorowują one przemiany zachodzące na rynku, a producenci systemów coraz większą wagę przywiązują do budowy skalowalnych aplikacji, czyli takich, które będą „rosły" wraz z korzystającym z niego przedsiębiorstwem. Piąty rozdział poświęcony jest narzędziom usprawniającym funkcjonowanie logistyki. Automatyczne gromadzenie danych (np. kody kreskowe, elektroniczne oznakowanie produktu), elektroniczna wymiana danych, nawigacja satelitarna to tylko niektóre sposoby pozwalające sprawnie zarządzać łańcuchem logistycznym. Zwrócono uwagę, że e-logistyka, to nie tylko Internet, ale także katalogi, giełdy, aukcje, elektroniczne. Rozdział szósty dotyczy bezpieczeństwa i ochrony informacji w sieciach informatycznych. Tematyka ochrony informacji jest niedoceniana przez osoby zajmujące się zarządzaniem i to z dwóch powodów. Po pierwsze, zaostrzenie przepisów w tym obszarze ogranicza swobodę i krępuje dostęp do wszystkich obszarów systemu gospodarczego. Po drugie, ochrona informacji wiąże się z dodatkowymi kosztami, zwrot których następuje w dłuższym okresie czasu. Przedstawione zagrożenia powinny uświadomić konieczność traktowania ochrony informacji na równi z innymi obszarami strategicznymi przedsiębiorstwa. Na zakończenie rozdziału przedstawiono funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Ostatni rozdział prezentuje problemy wynikające z wdrażania systemów informatycznych. Przedstawiony materiał uświadamia, że współczesne metody, techniki i narzędzia stosowane w inżynierii oprogramowania pozwalają skutecznie i w miarę bezkolizyjnie zrealizować wszystkie jego fazy cyklu życia pod warunkiem wykonania całej gamy prac przygotowawczych. W monografii wykorzystano źródła, począwszy od opracowań zwartych, przez artykuły, strony internetowe i roczniki statystyczne, a skończywszy na niepublikowanych danych i materiałach źródłowych. Materiał przedstawiony w monografii jest osadzony w praktyce (a wynika to z zawodowego doświadczenia autora, który ponad 25 lat zajmował się problemami logistyki) i dlatego może służyć pomocą menedżerom zajmującym się zarządzaniem przepływem dóbr oraz towarzyszących im informacji.pl_PL
dc.language.isoenen_EN
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.publisherLodz University of Technology Pressen_EN
dc.relation.ispartofseriesMonografie Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.relation.ispartofseriesLodz University of Technology. Monographsen_EN
dc.subjectlogistyka (zarządzanie)pl_PL
dc.subjectzarządzanie informacjąpl_PL
dc.subjectinformatyka - zarządzaniepl_PL
dc.subjectlogistyka (organizacja) - informatykapl_PL
dc.subjectlogistics (management)en_EN
dc.subjectinformation managementen_EN
dc.subjectIT - managementen_EN
dc.subjectlogistics (organization) - computer scienceen_EN
dc.titleInformation technologies in logisticsen_EN
dc.typemonografiapl_PL
dc.typemonographen_EN
dc.contributor.reviewerSantarek, Krzysztof
dc.contributor.reviewerWłudyka, Stefan


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record