[...] fragment Wstępu autorstwa: Anny Misztal i Anity Fajczak-Kowalskiej (red.)

Niniejsze opracowanie jest zbiorem artykułów odnoszących się do wybranych zagadnień związanych z systemami informatycznymi wspierającymi procesy zarządzania przedsiębiorstwami z sektora TSL. Praca zawiera omówienie wybranych problemów związanych z gospodarką magazynową, zarządzaniem magazynami i sortowniami śmieci.

W rozdziale I, Systemy informatyczne wspomagające realizację strategii logistycznych, zostały zaprezentowane podstawowe zagadnienia związane z rolą strategii dla rozwoju współczesnych podmiotów gospodarczych. Szczególną uwagę zwrócono na kwestie związane ze strategiami logistycznymi, a także systemami informatycznymi wspierającymi ich wdrażanie w przedsiębiorstwach.

Rozdział II, Systemy informatyczne w rachunkowości. Dobre praktyki w przedsiębiorstwach sektora TSL, jest omówieniem systemów informatycznych wspierających prowadzenie rachunkowości. Szczególne miejsce poświęcono zaprezentowaniu zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERPII.

Rozdział III, Wykorzystanie systemu Comarch ERP Optima w rachunkowości przedsiębiorstw sekcji H-Transport i gospodarka magazynowa, jest charakterystyką udogodnień oraz funkcjonowania systemu Optima.

W rozdziale IV, Nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach nowej gospodarki–implikacje w sektorze TSL, opisano zagadnienia związane z funkcjonowaniem nowej gospodarki oraz omówiono wybrane współczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem.

Rozdział V, Optymalizacja logistycznych procesów magazynowych na podstawie przedsiębiorstwa XYZ, zawiera analizę procesów magazynowych i ich optymalizacji w oparciu o funkcjonowanie przedsiębiorstwa XYZ.

Rozdział VI, Sortownia śmieci-zasady, uwarunkowanie jej funkcjonowania, opisuje problematykę związaną z funkcjonowaniem sortowni śmieci. Zaprezentowano tu także definicje sortowni oraz zasady i uwarunkowania jej funkcjonowania.

W rozdziale VII, Logistyka magazynowa w przedsiębiorstwie handlowym, przedstawiono zasady funkcjonowania magazynu oraz istotę magazynowania. Rozważania oparto na analizie funkcjonowania przedsiębiorstwa handlowego.

Monografia jest zbiorem recenzowanych rozdziałów odnoszących się do szerokiej i niezwykle ważnej problematyki funkcjonowania i rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Omawiana problematyka jest ważna w dobie rozwoju nowej go-spodarki oraz rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych. Książka skierowana jest do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych problematyką trendów w zarządzaniu rozwojem współczesnych organizacji z sektora TSL.


SPIS TREŚCI

1. Wstęp Misztal A., Fajczak-Kowalska A. ........................................................................................ 5
2. Systemy informatyczne wspomagające realizację strategii logistycznych przedsiębiorstw Misztal A., Fajczak-Kowalska A. ........................................................................................ 7
3. Systemy informatyczne w rachunkowości. Dobre praktyki w przedsiębiorstwach sektora TSL. Misztal A., Kowalska M. ........................................................................................ 19
4. Wykorzystanie systemu Comarch ERP optima w rachunkowości przedsiębiorstw sekcji H – transport i gospodarka magazynowa Kowalska M. ........................................................................................ 31
5. Nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach nowej gospodarki – implikacje w sektorze TSL Misztal A. ........................................................................................ 41
6. Optymalizacja logistycznych procesów magazynowych na podstawie przedsiębiorstwa XYZ Dybała A. ........................................................................................ 51
7. Sortownia śmieci – zasady i uwarunkowania jej funkcjonowania Pierzchałka K., Ćwikliński K. ........................................................................................ 67
8. Logistyka magazynowania w przedsiębiorstwie handlowym Świętoń A. ........................................................................................ 77

Collections in this community

Recent Submissions

 • Wstęp 

  Misztal, Anna; Fajczak-Kowalska, Anita (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2020)
 • Logistyka magazynowania w przedsiębiorstwie handlowym 

  Świętoń, Agata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2020)
  Celem badań, których wyniki wykorzystano w treści artykułu, było przeprowadzenie analizy problemów występujących w przedsiębiorstwie handlowym w zakresie logistyki magazynowania oraz wyciągnięcie wniosków, które ...
 • Sortownia śmieci – zasady i uwarunkowania jej funkcjonowania 

  Pierzchałka, Klaudia; Ćwikliński, Kamil (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2020)
  Sortowanie odpadów jest w dzisiejszych czasach bardzo istotną i żywo dyskutowaną kwestią, dlatego warto analizować ten problem, choćby z uwagi na cel, jakim jest wzrost świadomości społeczeństwa na temat zasad ...
 • Optymalizacja logistycznych procesów magazynowych na podstawie przedsiębiorstwa XYZ 

  Dybała, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2020)
  Celem prezentowanych tu analiz jest wskazanie i omówienie występujących w przedsiębiorstwie problemów związanych z ogólnym funkcjonowaniem magazynu oraz kompletowaniem zamówień na jego terenie. Skoncentrowano się głównie ...
 • Nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach nowej gospodarki – implikacje w sektorze TSL 

  Misztal, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2020)
  W naukach ekonomicznych i o zarządzaniu istnieje szereg zjawisk i problemów badawczych, które pomimo prób ich kwantyfikacji, opisu i naukowego wyjaśniania pozostają wielowymiarowe i nie znajdują jednolitych rozwiązań. ...
 • Wykorzystanie systemu Comarch ERP optima w rachunkowości przedsiębiorstw sekcji H – transport i gospodarka magazynowa 

  Kowalska, Magdalena (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2020)
  Celem niniejszych rozważań jest przedstawienie teoretycznego oraz praktycznego aspektu systemu informatycznego w rachunkowości przedsiębiorstw sekcji H – transport i gospodarka magazynowa – na przykładzie systemu Comarch ...
 • Systemy informatyczne w rachunkowości. Dobre praktyki w przedsiębiorstwach sektora TSL. 

  Misztal, Anna; Kowalska, Magdalena (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2020)
  Podstawowym celem prezentowanych tu analiz jest omówienie wybranych systemów informatycznych wspierających prowadzenie rachunkowości w przedsiębiorstwach. Początkowe rozważania wskazują na wybrane problemy związane z ...
 • Systemy informatyczne wspomagające realizację strategii logistycznych przedsiębiorstw 

  Misztal, Anna; Fajczak-Kowalska, Anita (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2020)
  Pierwsza część opracowania zawiera omówienie podstawowych zagadnień teoretycznych związanych ze strategiami logistycznymi. W drugiej, zasadniczej części pracy opisano sposoby wykorzystania systemów informatycznych przy ...