Show simple item record

dc.contributor.authorIgnatowski, Piotr
dc.contributor.authorKamińska, Maria E.
dc.contributor.authorKotynia, Renata
dc.date.accessioned2020-04-27T10:44:28Z
dc.date.available2020-04-27T10:44:28Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.citationIgnatowski P., Kamińska Maria E., Kotynia, R., Badania doświadczalne elementów ściskanych wzmocnionych materiałami kompozytowymi CFRP., Katedra Budownictwa Betonowego. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Politechnika Łódzka, Łódź 2003, ISSN 1230-6010, doi: 10.34658/kbb.2003.15
dc.identifier.issn1230-6010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/2847
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.34658/kbb.2003.15
dc.descriptionPracę wykonano w ramach projektu badawczego nr 8 T07E 006 21 finansowanego przez Komitet Badań Naukowychpl_PL
dc.descriptionPublikacja pod patronatem Sekcji Konstrukcji Betonowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PANpl_PL
dc.descriptionOpracowanie wyników pomiarów i skład tekstu: Filipczak, Jacekpl_PL
dc.descriptionPreparing of measurement results and text edition: Filipczak, Jaceken_EN
dc.description.abstractPraca dotyczy problemów wzmacniania smukłych słupów żelbetowych za pomocą materiałów na bazie włókien węglowych (CFRP - Carbon Fibre Reinforced Polymer). Dwuetapowy program doświadczalnych badań obejmował betonowe próbki trzech typów, różniące się kształtem i rozmiarami oraz smukłe słupy żelbetowe. W pierwszym etapie zbadano próbki walcowe o średnicy 150mm i wysokości 300mm, próbki prostopadłościenne o przekroju kwadratowym 100×100mm i wysokości 200mm oraz próbki prostopadłościenne o przekroju prostokątnym 105×200mm i wysokości 200mm, które wzmacniano za pomocą mat i taśm o jednokierunkowym układzie włókien węglowych, stosowanych w różnych konfiguracjach. Badanie miało na celu określenie wpływu stopnia zbrojenia poprzecznego w odniesieniu do kształtu próbek, współdziałania kompozytowego zbrojenia podłużnego w przenoszeniu obciążenia ściskającego, wpływu wstępnego obciążenia próbek przed wzmocnieniem oraz mimośrodu obciążenia. W drugim etapie przeprowadzono badania dwóch smukłych słupów żelbetowych o przekroju prostokątnym (140×250mm) i wysokości 3000mm, wzmocnionych materiałami kompozytowymi. Pierwszy ze słupów został wzmocniony w kierunku podłużnym taśmami CFRP, na obu krótszych bokach przekroju, oraz w kierunku poprzecznym dwiema warstwami maty. Drugi słup wzmocniono w kierunku podłużnym trzema warstwami maty, na obu dłuższych bokach przekroju, natomiast w kierunku poprzecznym sposób wzmocnienia nie uległ zmianie. Słupy obciążano siłą działającą na mimośrodzie początkowym e = 50mm, w płaszczyźnie o większej sztywności. Obydwa słupy zniszczyły się poprzez zmiażdżenie betonu w pobliżu środka wysokości słupa. Maksymalna wartość podłużnych odkształceń w strefie ściskanej wynosiła blisko –6,0‰, a po stronie rozciąganej 3-3,5‰. Maksymalne odkształcenia poprzeczne osiągnęły 10‰. Dokonane pomiary przemieszczeń osi słupa i odkształceń podłużnych wykazały dużą plastyczność słupów, objawiającą się wyraźnym przyrostem mierzonych wielkości w obszarze obciążenia niszczącego.pl_PL
dc.description.abstractThe research project concerns RC slender columns strengthened with carbon fiber reinforced polymer materials (CFRP). Two-stage experimental program contained of three types of concrete specimens and two slender columns. In the first stage the concrete specimens of the following types of shapes and cross section dimensions were tested: concrete cylinders with 150mm diameter and 300mm height, specimens with 100mm square cross section and 200mm height and specimens with rectangular cross section of 105×200mm and 200mm height. The specimens were strengthened with unidirectional CFRP wraps and strips, applied in different configurations. The aim of the research was to evaluate the influence of transverse CFRP reinforcement ratio referring to the cross section shape, influence of external longitudinal composite reinforcement on compressive stress carrying, influence of preloading concrete specimens prior to CFRP application and influence of load eccentricity on strengthening effect. In the second stage the test on two slender columns of rectangular cross section (140×250mm) and 3000mm height was performed to evaluate the influence of CFRP strengthening. Columns were strengthened in two different configurations of CFRP materials. The first column was strengthened longitudinally with 2 S-type strips, glued on both short sides of the column. The second one was strengthened longitudinally by 3 layers of CFRP sheet on both long sides of the column. Both columns were additionally confined in transverse direction with 2 layers of CFRP sheet. The columns were initially preloaded with eccentricity of e = 50mm in a stiffer plane. The same mode due to concrete crushing at midheight in both columns occurred. The maximal longitudinal strains in compression zone at failure reached –6,0‰ while in the tension zone it was 3-3,5‰. The maximal transverse strain reached 10,0 ‰. A high ductility of columns was proved by a distinct increase in the column deflections and longitudinal strain measured under the ultimate load.en_EN
dc.language.isopl, engpl_PL
dc.publisherKatedra Budownictwa Betonowego. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Politechnika Łódzka.pl_PL
dc.publisherDepartment of Concrete Structures. Technical University of Lodz.en_EN
dc.relation.ispartofseriesBadania doświadczalne elementów i konstrukcji betonowych
dc.subjectsłupy żelbetowepl_PL
dc.subjectmateriały kompozytowepl_PL
dc.subjectstal zbrojeniowapl_PL
dc.subjectcomposite materialsen_EN
dc.subjectreinforcing steelen_EN
dc.subjecttest of concrete specimensen_EN
dc.titleBadania doświadczalne elementów ściskanych wzmocnionych materiałami kompozytowymi CFRPpl_PL
dc.title.alternativeExperimental research on CFRP confined RC memberspl_PL
dc.typeMonografiapl_PL
dc.typeMonographen_EN
dc.contributor.reviewerCzkwianianc, Artem
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.34658/kbb.2003.15
dc.identifier.doi10.34658/kbb.2003.15


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record