Show simple item record

dc.contributor.editorLewandowski, Jerzy
dc.contributor.editorSekieta, Marek
dc.contributor.editorWalaszczyk, Anna
dc.date.accessioned2020-03-27T09:38:59Z
dc.date.available2020-03-27T09:38:59Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationLewandowski J. (red.), Sekieta M. (red.), Walaszczyk A. (red.), Quality in management of processes., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2011, ISBN 978-83-7283-434-8.
dc.identifier.isbn978-83-7283-434-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/2826
dc.descriptionRed. naukowy Wydziału : Lewandowski, Jerzy
dc.descriptionRed. serii : Wodziński, Piotr
dc.description.abstractProcess approach to management, is one of the eight quality management principles next to customer focused, leadership, involvement of people, system approach to management, continua! improvement, factual approach to decision making and mutually beneficial supplier relationships. Quality and quality management have changed over the years. The definitions, approaches and main reasons were changing, but it has always been in accordance with the fact that quality management is closely connected with customer satisfaction. In order to achieve an adequate level of quality management, especially customer satisfactory, should be used in the organization a process approach to quality management. This approach consists in determining, identifying, grouping and coherently interacting processes, so that the output of one process is the input to another process. The use of a process approach is widely practiced in quality management systems, which authors of the articles refer to in presented monograph. Regardless, whether we are dealing with quality management system, environmental management system, industrial safety system, ensure food safety system or food safety management - a process approach facilitates the improvement activities implemented in the enterprise, which translates to customer satisfaction. The issues presented in the monograph supported by survey results and case studies, justify the validity of the process approach to quality management. Opinions on the standardization of quality is variety, it has its supporters and opponents, but in most cases it can be implemented in organizations to improve processes, resulting in higher levels of customer satisfaction. Authors of the articles refer also to the philosophy of quality management - TQM (Total Quality Management), which in its initial assumptions have also implemented a quality management system, ordering the enterprise in terms of organization. We give you the monograph, which shows a sectional issues of quality in managing the process, hoping that the presented issues will be helpful in improving the quality and inspiration to new and deeper researches on quality management in the enterprise.en_EN
dc.description.abstractPodejście procesowe do zarządzania, do jedna z ośmiu zasad zarządzania jakością obok orientacji na klienta, przywództwa, zaangażowania pracowników, podejścia systemowego, ciągłego doskonalenia, podejmowania decyzji na podstawie faktów oraz wzajemnie korzystnych powiązań z dostawcami. Jakość i zarządzanie jakością na przestrzeni lat bardzo ewaluowały. Zmieniały się definicje, zmieniały się podejścia i główne przesłanki, aczkolwiek zawsze była zgodnośc co do tego, że zarządzanie jakością ściśle wiąże się z zadowoleniem klienta. W celu osiągnięcia odpowiedniego poziomu zarządzania jakością a odpowiedni poizom to taki, który satysfakcjonuje naszego klienta, należy stosować w organizacji podejście procesowe do zarządzania jakością, polegające na określeniu, zidentyfikowaniu, pogrupowaniu i powiązaniu ze sobą wzajemnie oddziałujących procesów, w taki sposób, aby wyjście jednego procesu stanowiło wejście do procesu kolejnego. Stosowanie podejścia procesowego jest powszechnie wykorzystywane w systemach zarządzania jakością, do których nawiązują autorzy artykułów w przedstawionej monografii. Niezależnie czy mamy do czynienia z systemem zarządzania jakością, systemem zarządzania środowiskowego, systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, systemem zapewnienia czy zarządzania bezpieczeństwem żywności - podejście procesowe ułatwia doskonalenie realizowanych w przedsiębiorstwie działań, co przekłada się na satysfakcję klienta z oferowanych wyrobów. Artykuły przedstawione w monografii poprzez pryzmat pokazanych wyników badań i studiów przypadków, uzasadniają ważność procesowego podejścia do zarządzania jakością. Opinie na temat standaryzacji jakości są różne, ma ona swoich zwolenników jak i przeciwników, ale w większości przypadków pozwala ona doskonalić realizowane w organizacjach procesy, co skutkuje wyższym poziomem zadowolenia klienta a dobro klienta dla przedsiębiorstwa jest dobrem najwyższym. Autorzy artkułów nawiązują także do filozofii zarządzania jakością - TQM (Total Quality Management), która w swoich wstępnych założeniach ma także wdrożenie systemu zarządzania jakością, porządkującego przedsiębiorstwo pod względem organizacyjnym. Oddajemy w Państwa ręce monografię, która w sposób przekrojowy pokazuje problematykę jakości w zarządzaniu procesowym, mając nadzieję, że każdy teoretyk jak i praktyk zarządzania w sposób bezpośrednio lub pośrednio go dotyczący, znajdzie w niej coś interesującego.pl_PL
dc.language.isoenen_EN
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.publisherLodz University of Technology. Pressen_EN
dc.relation.ispartofseriesMonografie Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.relation.ispartofseriesLodz University of Technology. Monographsen_EN
dc.subjectzarządzanie jakościąpl_PL
dc.subjectprocesowe podejście do zarządzania jakościąpl_PL
dc.subjectpodejście procesowepl_PL
dc.subjectjakość w zarządzaniu procesowympl_PL
dc.subjectquality managementen_EN
dc.subjectprocess approach to quality managementen_EN
dc.subjectprocess approachen_EN
dc.subjectquality in process managementen_EN
dc.titleQuality in management of processespl_PL
dc.typemonografiapl_PL
dc.typemonographen_EN
dc.contributor.reviewerGórska, Ewa
dc.contributor.reviewerMatuszek, Józef
dc.contributor.reviewerNogalski, Bogdan
dc.contributor.reviewerPacholski, Leszek
dc.contributor.reviewerPopławski, Wojciech
dc.contributor.reviewerSantarek, Krzysztof
dc.contributor.reviewerUrbaniak, Maciej


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record