Show simple item record

dc.contributor.editorRomanowski, Andrzej
dc.contributor.editorSankowski, Dominik
dc.date.accessioned2020-03-26T10:01:03Z
dc.date.available2020-03-26T10:01:03Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationRomanowski A. (red.), Sankowski D. (red.), Informatyka i edukacja. Problematyka gier komputerowych i inne zagadnienia wybrane., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010, ISBN 978-83-7283-376-1.
dc.identifier.isbn978-83-7283-376-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/2819
dc.descriptionRed. naukowy Wydziału : Ostalczyk, Piotr
dc.descriptionRed. serii : Wodziński, Piotr
dc.description.abstractOddajemy w Państwa ręce publikację będącą zbiorem zagadnień związanych z nowoczesnymi technologiami informatycznymi, które mogą zostać zaprzęgnięte do służby w edukacji. Edukacja zaś, jest filarem zarówno społeczeństwa informacyjnego, jak i nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy. Myślą przewodnią, która legła u podstaw niniejszego opracowania, jest zaprezentowanie stanu rozwoju technologii i narzędzi informatycznych w szerokim kontekście możliwości ich wykorzystania w edukacji, symulacji czy badaniach rozwojowych. Umiejętne wykorzystanie zdobyczy informatycznych pozwala uatrakcyjnić proces nauczania, a także uczynić go bardziej efektywnym. Teza ta, w opinii autorów, powinna być prawdziwa dla każdego szczebla edukacji, w tym szczebli najwyższych, zarówno kierunków technicznych, jak i innych. Zagadnienia poruszone w monografii skupiają się wokół analizy różnych aspektów gier komputerowych oraz innych wybranych zagadnień w kontekście edukacyjnym, a także na przykładach wykorzystania w praktyce prezentowanych technologii. Książka adresowana jest do praktyków oraz badaczy tematyki zastosowania i rozwoju technik wspomagających nauczanie oraz narzędzi dydaktycznych opartych na nowoczesnych technologiach informatycznych. Zachęcamy do sięgnięcia po tę pozycję także programistów zainteresowanych tworzeniem tzw. serio us games, nauczycieli akademickich związanych z informatyką, pasjonatów wykorzystania gier komputerowych w nauczaniu, naukowców, badaczy i specjalistów związanych z nowoczesną pedagogiką oraz innowacyjną dydaktyką. Celem niniejszego opracowania jest również promowanie współpracy Technologii i Edukacji z możliwie szerokim zakresem dyscyplin naukowych oraz przedmiotów nauczania, a także rozpowszechnianie wiedzy i doświadczeń na temat Nowych Technologii w zastosowaniu do Edukacji we wszelkich dziedzinach. angielskiepl_PL
dc.description.abstractDear Readers, As scientists, researchers and educators, we are pleased to see the completion of this book. It covers the area of novel information technologies, which could be coupled with education. Education is, in our opinion, a fundamental of information society and modern knowledge-based economy. The main idea of this publication is to present the current state of technology, and in a wider view, computer tools development in the context of the possibilities of their employment to serve in education, simulation or research. Skilful application of computer science achievements enable to make the teaching process more attractive, and hence more effective. Authors believe, this thesis should be true for any level of education, including higher studies for both technical and other faculties. Problems discussed in the book focus on analysis of various aspects of video games and selection of other fields in educational context, as well, as on practical applications of presented techniques. This book is intended for practitioners and researchers interested in the area of application and development of learning support technologies and instructive tools based on modern computer techniques. We do kindly recommend this manuscript also to programmers interested in serious games development, academics linked with informatics, passionate about deployment of computer games in teaching-learning process, scientists, researchers and specialists allied with modern pedagogy and innovative didactics. The ultimate goal of this work is also promoting collaboration of Technology and Education in widest possible range of research disciplines and teaching subjects, as well, as knowledge and experience propagation about novel technologies in application to education in all possible areas.en_EN
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.publisherLodz University of Technology. Pressen_EN
dc.relation.ispartofseriesMonografie Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.relation.ispartofseriesLodz University of Technology. Monographsen_EN
dc.subjectedukacja i informatyka - studia i nauczaniepl_PL
dc.subjectgry komputerowepl_PL
dc.subjectnauczanie wspomagane komputerowopl_PL
dc.subjectnowoczesne technologie informatycznepl_PL
dc.subjecteducation and computer science - studies and teachingen_EN
dc.subjectcomputer gamesen_EN
dc.subjectcomputer aided teachingen_EN
dc.subjectmodern information technologiesen_EN
dc.titleInformatyka i edukacja. Problematyka gier komputerowych i inne zagadnienia wybranepl_PL
dc.typemonografiapl_PL
dc.typemonographen_EN
dc.contributor.reviewerNiedźwiedziński, Marian
dc.contributor.reviewerMosorow, Włodzimierz


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record