Show simple item record

dc.contributor.authorGoczek, Jerzy
dc.contributor.authorSupeł, Łukasz
dc.contributor.authorGajdzicki, Michał
dc.date.accessioned2020-03-19T07:15:15Z
dc.date.available2020-03-19T07:15:15Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationGoczek J., Supeł Ł., Gajdzicki M., Przykłady obliczeń konstrukcji stalowych : Eurokod 3-1-1, Eurokod 3-1-3, Eurokod 3-1-5, Eurokod 3-1-8., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010, ISBN 978-83-7283-366-2.
dc.identifier.isbn978-83-7283-366-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/2794
dc.descriptionRed. naukowy Wydziału - Urban, Tadeuszpl_PL
dc.description.abstractZakres skryptu wynika z programu przedmiotów „Konstrukcje metalowe I" oraz „Konstrukcje metalowe II" wykładanych w toku studiów I-go stopnia, na kierunku budownictwo. Autorzy ograniczyli się do zamieszczenia przykładów obliczeń jedynie wybranych elementów konstrukcji stalowych i ich połączeń, co wymuszone zostało szczupłą siatką godzin przeznaczonych w programie na przedmiot. Trudno wyobrazić sobie, jak obszerny musiałby być skrypt szczegółowo obejmujący zakresem wszystkie 12 części normy PN-EN 1993-1. W celu ułatwienia studentom wykonania projektu hali, zamieszczono przykład ustalania wartości oddziaływań klimatycznych na budynek, który powiązany jest z normami PN-EN 1991-3 oraz PN-EN 1991-4. Autorzy nie zdecydowali się na przytoczenie zapisów norm wraz z omówieniem, a jedynie na odsyłacze do odpowiednich punktów i wzorów zamieszczone na marginesach. W skrypcie nie zawarto przykładów oceny bezpieczeństwa pożarowego, ponieważ zagadnienia te są wykładane w odrębnym przedmiocie obejmującym konstrukcje murowe, drewniane, stalowe i żelbetowe. Filozofia i metodologia Eurokodów różni się istotnie od tej, według której zbudowano wcześniej normy polskie. Wszystkie Eurokody są bardzo obszerne, zwłaszcza te dotyczące konstrukcji stalowych. Ponadto większość zapisanych tam procedur obliczeniowych jest rozbudowana i zawiła. Ich stosowanie wymaga dużego nakładu pracy i dobrej znajomości licznych postanowień szczegółowych. Projektant zmuszony zatem będzie do korzystania ze wspomagania komputerowego, jeśli zechce sprostać wymaganiom konkurencji na rynku usług budowlanych. Zanim to nastąpi niezbędne jest, na etapie studiów, żmudne prześledzenie algorytmów obliczeń, aby móc ocenić poprawność wyniku otrzymanego z programu komputerowego, a ponadto zrozumieć wpływ poszczególnych czynników na ostateczną nośność elementu bądź węzła, co jest warunkiem koniecznym racjonalnego kształtowania konstrukcji.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.publisherLodz University of Technology. Pressen_EN
dc.subjectkonstrukcje metalowe - podręczniki akademickiepl_PL
dc.subjectobliczenia konstrukcyjne - podręczniki akademickiepl_PL
dc.subjectkonstrukcje stalowe - normy - europa - podręczniki akademickiepl_PL
dc.subjectkonstrukcje stalowe - obliczeniapl_PL
dc.subjectEurokodypl_PL
dc.subjectmetal constructions - academic textbooksen_EN
dc.subjectstructural calculations - academic textbooksen_EN
dc.subjectsteel structures - standards - europe - academic textbooksen_EN
dc.subjectsteel constructions - calculationsen_EN
dc.subjectEurocodesen_EN
dc.titlePrzykłady obliczeń konstrukcji stalowych : Eurokod 3-1-1, Eurokod 3-1-3, Eurokod 3-1-5, Eurokod 3-1-8pl_PL
dc.typeskrypt PŁpl_PL
dc.typeLUT textbooken_EN
dc.contributor.reviewerBródka, Jan


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record