Show simple item record

dc.contributor.authorBerliński, Lechosław
dc.contributor.editorWodziński, Piotr
dc.date.accessioned2020-03-17T07:59:37Z
dc.date.available2020-03-17T07:59:37Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationBerliński L., Fundamentals of effective business strategies., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010, ISBN 978-83-7283-381-5.
dc.identifier.isbn978-83-7283-381-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/2789
dc.descriptionRed. naukowy Wydziału : Lewandowski, Jerzy
dc.descriptionRed. serii : Wodziński, Piotr
dc.description.abstract"...głównym celem tej pozycji jest próba wyjaśnienia współczesnego pojęcia ,,skutecznej strategii biznesu" i jej sensu oraz możliwości praktycznych. W związku z tym w niniejszym opracowaniu skoncentrowano się syntetycznie jedynie na takich słowach kluczowych, jak: skuteczna strategia biznesu, modelowa koncepcja strategii i jej bezpieczeństwo oraz ryzyko i jakość zarządzania strategią. Świadomie też zrezygnowano z fragmentów empirycznych, koncentrując się jedynie na elementach teoretycznych, ale o praktycznym, oprócz naukowego, charakterze. Bardziej obszerny wykład naukowo-pragmatyczny można znaleźć w licznych publikacjach oraz książce autora niniejszego opracowania pt. ,,Modelowanie strategii biznesu" (jest w niej pełna dokumentacja empiryczna). Cel opracowania znajduje odzwierciedlenie w jego konstrukcji i treściach merytorycznych poszczególnych rozdziałów. ..."pl_PL
dc.description.abstract"...the main objective of this paper is the attempt to explain the contemporary notion of "effective business strategy", its sense and practical usage. For that reason, this publication synthetically concentrates only on such key words as: effective business strategy, model concept of strategy, related security and risks, and quality of strategy management. Also, empiric fragments have been intentionally omitted, and the attention was given to theoretical elements, which are nevertheless not only scientific but also practical. More detailed scientific and pragmatic lecture can be found in numerous publications and in the book by the author of this paper, entitled: "Business Strategy Modeling" (which contains complete empiric documentation). The aim of this study is reflected in the construction of the book and content of each chapter. ..."en_EN
dc.language.isoenen_EN
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.publisherLodz University of Technology. Pressen_EN
dc.relation.ispartofseriesMonografie Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.relation.ispartofseriesLodz University of Technology. Monographsen_EN
dc.subjectplanowanie strategicznepl_PL
dc.subjectstrategia biznesupl_PL
dc.subjectjakość zarządzania strategiąpl_PL
dc.subjectstrategic planningen_EN
dc.subjectbusiness strategyen_EN
dc.subjectquality of strategy managementen_EN
dc.titleFundamentals of effective business strategiesen_EN
dc.typemonografiapl_PL
dc.typemonographen_EN
dc.contributor.reviewerLachiewicz, Stefan
dc.contributor.reviewerPiasecki, Bogdan


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record