SPIS TREŚCI

1. Wizyta u Mistrza – Mies van der Rohe, Farnsworth House, Plano, Illinois, USA. Maj 2018 Gawłowski P. ........................................................................................ 11
2. Doświadczanie architektury a wyjazdy studialne Kurek J. ........................................................................................ 21
3. Od „Mafii Kwiatowej” do „Łowców Detali” – popularyzacja dziedzictwa architektonicznego na przykładzie inicjatywy „Łódzki detal” Nowakowska M. ........................................................................................ 31
4. Wczesna chrześcijańska architektura sakralna w Starej Dongoli Drab M. ........................................................................................ 45
5. Rola projektanta we współczesnym świecie Grabowski M. ........................................................................................ 53
6. Jak zagospodarować przestrzeń w centrum miasta tak, aby zachować walory środowiskowe, a jednocześnie nadążać za postępem cywilizacyjnym? Kosińska K., Kosińska K. K. ........................................................................................ 59
7. Na historycznym szlaku parków łódzkich Kroc T. ........................................................................................ 65
8. Tragiczne losy modernistycznych hoteli w Chorwacji. Hotel Marjan w Splicie, hotel Belvedere w Dubrowniku, hotele w kurorcie Kupari Kruczek D. ........................................................................................ 73
9. Co łączy przemysł gier komputerowych z branżą architektoniczną – czyli nowe technologie prezentacji projektów Kulik Z., Niedźwiedzki J., Wujek A. ........................................................................................ 81
10. Raport z XX Wyprawy Naukowej Studentów Architektury Politechniki Łódzkiej w Karpaty Wschodnie – Huculszczyzna 2018 Strzelczyk M., Lis P. ........................................................................................ 87
11. Ulica Włókiennicza – manifest przemian centrum Łodzi Sowała A., Mejer J. ........................................................................................ 97
12. Urban Laboratory – Laboratorium miejskie Ostrowska M. ........................................................................................ 105
13. Przyjaźń polsko-ukraińska – współpraca Łódź-Winnica 2.0 Ostrowska M., Strzałka M. ........................................................................................ 117
14. Dziesięć lat dyskusji nad rewitalizacją śródmieścia Kalisza Rabiega M. ........................................................................................ 131
15. Ochrona dziedzictwa kulturowego na przykładzie architektury drewnianej południowej Polski Stadnicka B. ........................................................................................ 139
16. Zachwyt czy przerażenie, czyli co czuje Europejczyk w chińskim mieście? Stępczyńska-Motyl W. ........................................................................................ 151
17. Miejskie cmentarze zabytkowe w południowo-wschodniej Polsce – problematyka ochrony Sznajder M. ........................................................................................ 163

Collections in this community

Recent Submissions

 • Miejskie cmentarze zabytkowe w południowo-wschodniej Polsce – problematyka ochrony 

  Sznajder, Magdalena (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
  Artykuł podejmuje temat ochrony zabytkowych cmentarzy Galicji. Poprzez ukazanie ich historii próbuje określić problemy, z jakimi się zmagają oraz pokazać potencjalne sposoby na ich rozwiązanie
 • Zachwyt czy przerażenie, czyli co czuje Europejczyk w chińskim mieście? 

  Stępczyńska-Motyl, Wiktoria (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
  W poniższym artykule prezentowane są idee kształtowania miast oraz współczesne rozwiązania w zakresie ich transformacji i dostosowywania do ludzkiej skali. Omówiono także najważniejsze punkty w przestrzeni miejskiej, na ...
 • Ochrona dziedzictwa kulturowego na przykładzie architektury drewnianej południowej Polski 

  Stadnicka, Bernadetta (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
  Ideą Szlaku Architektury Drewnianej jest ocalenie od zapomnienia materialnych obiektów dziedzictwa narodowego. Niestety, nawet dziś, na szlaku można spotkać zabytki, które są w złym stanie technicznym. Niniejszy artykuł ...
 • Dziesięć lat dyskusji nad rewitalizacją śródmieścia Kalisza 

  Rabiega, Mateusz (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
  W ostatnich kilkunastu latach kwestia rewitalizacji stała się priorytetowa dla wielu polskich miast, w jednych wiążąc się z poważnymi działaniami i sukcesami, w innych z wieloletnią dyskusją. Do tej drugiej grupy należy ...
 • Przyjaźń polsko-ukraińska – współpraca Łódź-Winnica 2.0 

  Ostrowska, Małgorzata; Strzałka, Marta (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
  Tematem artykułu jest opis współpracy Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej (IAiU) z Winnickim Narodowym Uniwersytetem Technicznym (VNTU), której wynikiem był wyjazd polskich studentów do Winnicy i ...
 • Urban Laboratory – Laboratorium miejskie 

  Ostrowska, Małgorzata (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
  Tematyką artykułu są międzynarodowe warsztaty Urban Laboratory – Laboratorium miejskie. Miały one na celu naukę metody prototypowania, stworzenie projektów rozwiązujących problemy przestrzeni publicznej, przygotowanie ...
 • Ulica Włókiennicza – manifest przemian centrum Łodzi 

  Sowała, Adriana; Mejer, Julia (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
  Celem artykułu jest omówienie koncepcji przestrzennych zmian w tkance miasta i przedstawienie skutecznych sposobów na ich realizację dzięki zaangażowaniu różnych środowisk wpływających na kształt Łodzi. Przedmiotem rozważań ...
 • Raport z XX Wyprawy Naukowej Studentów Architektury Politechniki Łódzkiej w Karpaty Wschodnie – Huculszczyzna 2018 

  Strzelczyk, Magdalena; Lis, Piotr (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
  Artykuł opowiada o wyprawie studentów drugiego roku architektury z Politechniki Łódzkiej na praktyki z inwentaryzacji architektonicznej na Ukrainie Zachodniej. W tekście zostają przedstawione główne cele naszej wyprawy, ...
 • Co łączy przemysł gier komputerowych z branżą architektoniczną – czyli nowe technologie prezentacji projektów 

  Kulik, Zuzanna; Niedźwiedzki, Jakub; Wujek, Adrianna (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
  W poniższym artykule autorzy starają się udowodnić, że branża architektoniczna coraz intensywniej przenika się z branżą gier komputerowych, zyskując coraz to ciekawsze formy prezentacji. Wraz z rozwojem sprzętu komputerowego ...
 • Tragiczne losy modernistycznych hoteli w Chorwacji. Hotel Marjan w Splicie, hotel Belvedere w Dubrowniku, hotele w kurorcie Kupari 

  Kruczek, Daria (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
  Wiele hoteli w Chorwacji zostało zniszczonych w trakcie wojny domowej, wciąż są ruiną. Marjan miał mocny wpływ na urbanistykę oraz turystykę w Splicie. Belvedere był luksusowy. Resort Kupari zbudowano jako kompleks wojskowy ...
 • Na historycznym szlaku parków łódzkich 

  Kroc, Tomasz (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
  Artykuł poświęcony jest historii wybranych parków miejskich powstałych w Łodzi w latach 1815-1950. Celem niniejszej pracy jest przybliżenie mało znanych współcześnie informacji dotyczących otaczających nas ...
 • Jak zagospodarować przestrzeń w centrum miasta tak, aby zachować walory środowiskowe, a jednocześnie nadążać za postępem cywilizacyjnym? 

  Kosińska, Karolina; Kosińska, Karolina Kamila (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
  Tematyka artykułu dotyczy problemu, jak zagospodarować przestrzeń w centrum miasta tak, aby zachować jej naturalne walory. Jednym z miast w Polsce, które spełnia wszystkie te warunki i znajduje się w północno-wschodniej ...
 • Rola projektanta we współczesnym świecie 

  Grabowski, Mateusz (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
  Celem niniejszego opracowania jest uświadomienie młodemu pokoleniu przyszłych architektów trudności wykonywanego przez nich zawodu. Na prostym przykładzie przebudowy obiektu dworca w Sieradzu, pokazane zostaną bardzo ważne ...
 • Wczesna chrześcijańska architektura sakralna w Starej Dongoli 

  Drab, Monika (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
  Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie tematyki przykładowych założeń z najwcześniejszej chrześcijańskiej architektury sakralnej w Starej Dongoli w Sudanie. Badania na tym obszarze są prowadzone już przez ponad 50 lat ...
 • Od „Mafii Kwiatowej” do „Łowców Detali” – popularyzacja dziedzictwa architektonicznego na przykładzie inicjatywy „Łódzki detal” 

  Nowakowska, Maria (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
  W artykule przedstawiono wybór narzędzi z zakresu animacji kultury i popularyzacji dziedzictwa architektonicznego, stosowanych w ramach inicjatywy „Łódzki detal”. Omówiono motywy i okoliczności ich zastosowania oraz ...
 • Doświadczanie architektury a wyjazdy studialne 

  Kurek, Jan (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
  Tematem artykułu jest rola indywidualnych studiów poznawczych w kształceniu i samokszałceniu architektonicznym, bowiem poprzestanie jedynie na teorii nie wystarcza. Dla istoty rzeczy ważny jest również bezpośredni kontakt ...
 • Wizyta u Mistrza – Mies van der Rohe, Farnsworth House, Plano, Illinois, USA. Maj 2018 

  Gawłowski, Piotr (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
  Prezentowany artykuł jest zapisem wrażeń i refleksji architektonicznych z niedawnej wizyty za oceanem. Wśród licznych miejsc i obiektów na terenie USA, zajmujących ważne miejsce w historii architektury współczesnej, dzieło ...