Show simple item record

dc.date.accessioned2020-03-12T11:48:39Z
dc.date.available2020-03-12T11:48:39Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/2759
postdocdegree.name.degreedoktor habilitowany
postdocdegree.date.application19.04.2019
postdocdegree.date.committee08.11.2019
postdocdegree.titleOpracowanie i wdrożenie zintegrowanej technologii biologicznego unieszkodliwiania rtęci w ściekach przemysłowych
postdocdegree.sciences.fielddziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
postdocdegree.sciencesField.disciplineinżynieria chemiczna
postdocdegree.sciencesField.disciplineSpecialtyinżynieria bioprocesowa i bioreaktorowa
postdocdegree.contributor.authorGłuszcz, Paweł, Stanisław
postdocdegree.grantor.institutionCodePolitechnika Łódzka
postdocdegree.grantor.basicOrgUnitCodeWydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record