Rozwój organizacji gospodarczych oraz o charakterze publicznym i typu non-profit posiada różnorodne cechy, formy i uwarunkowania. Jego źródła tkwią zarówno w dalszym i sektorowym oraz bezpośrednim otoczeniu organizacji, jak i w ich potencjale wewnętrznym. W związku z tym przebieg procesów rozwojowych może charakteryzować się pewną ciągłością, ale też dokonywać się w formie skokowej z uwzględnieniem sytuacji kryzysowych. Procesy rozwoju przybierają szczególną postać w warunkach współczesnej gospodarki, która cechuje się znaczącym postępem technologicznym i jest określana często mianem przemysłu czy rewolucji 4.0.

Różnym aspektom tak pojmowanych procesów rozwojowych jest poświęcona niniejsza monografia. Jej celem jest identyfikacja, analiza i ocena wybranych wyzwań rozwojowych, jakie stoją przed pracownikami, organizacjami i innymi podmiotami w warunkach współczesnej gospodarki.

Opracowanie składa się z 11 rozdziałów przygotowanych przez różnych autorów.

[...] fragment Wprowadzenia autorstwa: Stefana Lachiewicza (red. nauk.) i Sylwii Flaszewskiej (red. nauk.)


SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie Stefan Lachiewicz, Sylwia Flaszewska ........................................................................................ 5
2. Earnings management in enterprise – methodological measurement proposal Michał Comporek ........................................................................................ 9
3. The impact of transformational leadership and taking charge by superiors on employee commitment in health care units Wojciech Głód ........................................................................................ 27
4. Change management process barriers in the pension system from the stakeholders’ perspective Małgorzata Gumola ........................................................................................ 46
5. Creativity and its importance in business Antonina Litinska ........................................................................................ 57
6. Wykorzystanie pracowniczych programów emerytalnych w zarządzaniu zasobami ludzkimi Edyta Marcinkiewicz ........................................................................................ 74
7. Successes and failures of modern companies in the industry 4.0 Pavel Pavlov, Elena Zashchitina, Sebastian Bakalarczyk ........................................................................................ 87
8. Ergonomics as an age management tool in the era of industry 4.0 Aleksandra Polak-Sopińska ........................................................................................ 109
9. Novice and habitual entrepreneurs: entrepreneurial motivations and exploitation of opportunities as a part of entrepreneurial process Jarosław Ropęga ........................................................................................ 131
10. Making team viably – a challenge for contemporary companies Alicja Smolbik-Jęczmień, Barbara Chomątowska, Iwona Janiak-Rejno, Agnieszka Żarczyńska-Dobiesz ........................................................................................ 145
11. Influence of industry 4.0 on project risk management Hanna Soroka-Potrzebna ........................................................................................ 163
12. Zwiastuny nadchodzącego kryzysu gospodarczego a zagrożenia dla polskich firm Aneta Zelek, Grażyna Maniak ........................................................................................ 173
13. Summary Stefan Lachiewicz, Sylwia Flaszewska ........................................................................................ 193

Collections in this community

Recent Submissions