Recent Submissions

 • Gospodarka cieplna i jej kontrola w zakładach przemysłowych 

  Stefanowski, Bohdan (Wydawnictwa Naukowe - Komisji Wydawniczej T-wa Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej, 1925)
 • Politechnika Łódzka 1945-1995 

  Przybylski, Ryszard (1925- ) (red.); Błasiński, Henryk (1915-1995) (oprac.) (nakł. Politechniki Łódzkiej, 1995)
  W 1995 roku Politechnika Łódzka obchodzi jubileusz pięćdziesięciolecia swego istnienia. Z tej okazji z inicjatywy Komisji Historycznej PŁ podjęto się opracowania monografii, która przedstawiałaby w zwartym ujęciu historię ...
 • Rektorzy Politechniki Łódzkiej. Bohdan Stefanowski założyciel i pierwszy rektor Politechniki Łódzkiej. 

  Popiel, Krystyna; Wilbik, Małgorzata (Politechnika Łódzka. Rektorska Komisja Historyczna Politechniki Łódzkiej. Pracownia Historyczna Politechniki Łódzkiej., 2018)
  Oddajemy do Państwa rąk album „Bohdan Stefanowski założyciel i pierwszy rektor Politechniki Łódzkiej”, drugi tom serii „Rektorzy Politechniki Łódzkiej” – cyklu wydawniczego ukazującego sylwetki Rektorów naszej Uczelni, ...
 • Tablice pamiątkowe w Politechnice Łódzkiej. Album. 

  Kasprzycki, Józef; Popiel, Krystyna; Wilbik, Małgorzata (Politechnika Łódzka. Rektorska Komisja Historyczna., 2009)
  Mamy nadzieję, że wydany album pozwoli na szerszą prezentację sylwetek Profesorów i poświęconych im tablic pamiątkowych[...]. Jednocześnie spełni on rolę katalogu i przewodnika podającego lokalizacje tablic oraz inne dane ...
 • Łódź – Nowgorod pół wieku razem 

  Pyć, Aleksander (Politechnika Łódzka. Rektorska Komisja Historyczna Politechniki Łódzkiej.Lodz University of Technology Press, 2019)
  Publikacja jest poświęcona wszystkim tym, którzy w ciągu ostatnich 50 lat mieli swój udział w tworzeniu wspólnej historii Łodzi i Nowgorodu poprzez uczestnictwo w różnych formach współpracy pomiędzy Politechniką Łódzką i ...