Show simple item record

dc.contributor.authorStrumiłło, Krystyna
dc.date.accessioned2015-06-03T11:10:03Z
dc.date.available2015-06-03T11:10:03Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationZeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Architektura., 2011 z.1 s.127-133 sum.
dc.identifier.issn2083-7208
dc.identifier.other0000031879
dc.identifier.otherW serii gł. nr 1101.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/219
dc.description.abstractCelem artykułu jest pokazanie, jaką rolę w kształceniu w szkołach wyższych odgrywają programy współpracy międzynarodowej. Opis programów oraz ich zakresu działań ma zobrazować, jakie jest ich znaczenie dla edukacji. Szeroki wachlarz zadań oparty jest przede wszystkim na transferze studentów oraz pracowników w całej Unii Europejskiej i poza nią. Przynosi to korzyści na wielu płaszczyznach, przede wszystkim umożliwia zdobywanie i przekazywanie doświadczeń naukowych. Ponadto sprzyja wspólnemu opracowywaniu programów naukowych, ujednolicaniu systemu zaliczania przedmiotów, wzajemnemu uznawaniu dyplomów i punktów zaliczających okres studiów odbytych za granicą. Programy współpracy międzynarodowej zapewniają spójne i ambitne postawy ponadnarodowego wspierania działań na rzecz nauki.pl_PL
dc.description.abstractThe article is aimed at showing what is role of the programs of international cooperation in educating at Universities. The description of programs and their range of activities is supposed to depict what their meanings is for the education. A wide range of tasks is leaned above all against the transfer of students and employees in the entire European Union, but also outside it. It is benefitting on many plains, above all this enables to get and to broadcast scientific experience. Moreover it is supporting shared drawing up scientific programs, for standardizing ranking objects, for mutual recognition of diplomas and of points ranking the study period undergone abroad. Programs of the international cooperation guarantee consistent and ambitious attitudes of the supranational support for measures for the learning.en_EN
dc.formatapplication/pdf
dc.language.isopl
dc.language.isoen
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.publisherLodz University of Technology. Pressen_EN
dc.relation.ispartofseriesZeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.titleProgramy współpracy międzynarodowej jako ważny czynnik w kształceniu w szkołach wyższychpl_PL
dc.title.alternativePrograms of international cooperation as the important factor in educating at universitiesen_EN
dc.typeArtykułpl_PL
dc.typeArticleen_EN


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record