Show simple item record

dc.contributor.authorLuciński, Witold
dc.date.accessioned2019-03-08T10:06:08Z
dc.date.available2019-03-08T10:06:08Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationLuciński W., Budowa parku ekoprzemysłowego jako przedsięwzięcie strategiczne. W: Powiązania symbiotyczne między przedsiębiorstwami : praca zbiorowa, Doniec A. (red.), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009, s. 47-57, ISBN 978-83-7283-311-2.
dc.identifier.isbn978-83-7283-311-2
dc.identifier.otherid skryba-crisppl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/2161
dc.description.abstractCelem niniejszego rozdziału jest prezentacja wybranych zagadnień, jakie wiążą się z instalowaniem i funkcjonowaniem parku ekoprzemysłowego. Zaprojektowanie i realizacja parku ekoprzemysłowego jest przedsięwzięciem wieloaspektowym, a tym samym mocno skomplikowanym. Ogromną rolę może odegrać w tej dziedzinie strategiczne myślenie w tworzeniu i nowoczesnym zarządzaniu taką inicjatywą. Problematyka parków ekoprzemysłowych jest jeszcze w Polsce wciąż dziedziną nową. Z jednej strony wynika to z relatywnie małej wrażliwości społecznej na zagadnienia jakości środowiska naturalnego w Polsce, jak również z faktu, że problemy dotyczące projektowania i wdrażania takich inicjatyw charakteryzują się dużą rozległością i złożonością. Stąd też próba użycia wybranych narzędzi wypracowanych przez naukę organizacji i zarządzania. Przedstawione w artykule podejście - zdaniem autora - pozwoli na pogodzenie różnorodnych interesów wielu instytucji i osób zainteresowanych budową parku ekoprzemysłowego. Do tych ostatnich można zaliczyć podmioty reprezentujące: 1. pomysłodawców parku ekoprzemysłowego; 2. budowniczych parku ekoprzemysłowego; 3. przedstawicieli władz lokalnych, którzy odpowiadają za zagospodarowanie terenów (w tym poprzemysłowych); 4. przedstawicieli agencji rozwoju regionalnego i lokalnego; 5. przedstawicieli centrów wspierania biznesu.pl_PL
dc.description.abstractPresentation of chosen issues conceming eco-industrial park' s designing and implementation is the main goal of this chapter. These activities call for considering many economic, legal, technical and social aspects of a problem. This is why strategie touch with it may play enormous role in creating and managing such an initiative. In the Author' s opinion approach presented in this paper should allow to combine many expectations of various institutions and persons interested in eco-industrial park's implementation.en_EN
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.publisherLodz University of Technology. Pressen_EN
dc.relation.ispartofDoniec A. (red.), Powiązania symbiotyczne między przedsiębiorstwami : praca zbiorowa, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009, ISBN 978-83-7283-311-2.
dc.subjectprojektowanie parku ekoprzemysłowegopl_PL
dc.subjectkoncepcja parku ekoprzemysłowegopl_PL
dc.subjectzarządzanie strategicznepl_PL
dc.subjectbudowa parku ekoprzemysłowegopl_PL
dc.subjectdesign of an eco-industrial parken_EN
dc.subjectconcept of an eco-industrial parken_EN
dc.subjectstrategic managementen_EN
dc.subjectconstruction of an eco-industrial parken_EN
dc.titleBudowa parku ekoprzemysłowego jako przedsięwzięcie strategicznepl_PL
dc.title.alternativeEco-Industrial Park's designing and implementation,as strategie undertakingen_EN
dc.typeRozdział książkipl_PL
dc.typeChapter of the booken_EN


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record