Show simple item record

dc.contributor.authorKasieczka, Władysław
dc.date.accessioned2019-03-01T10:49:18Z
dc.date.available2019-03-01T10:49:18Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationKasieczka W., Pionoworurkowy fluidalny podgrzewacz powietrza. W: Termodynamika w nauce i gospodarce. T. 1, Gnutka Z. (red.), Gajewski W. (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008, s. 499-507, ISBN 978-83-7493-406-0.
dc.identifier.isbn978-83-7493-406-0
dc.identifier.otherid skryba-crisppl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/2112
dc.description.abstractPrzedstawiono badania wymiany ciepła w pionoworurkowym, wysokotemperaturowym i wysokociśnieniowym wymienniku ciepła do ogrzewania powietrza (lub gazów) do temperatury rzędu l000 °C przy ciśnieniu 9-15 bar, zanurzonego w fluidalnej komorze spalania. Prowadzono badania wpływu różnych czynników na intensyfikację przejmowania ciepła od gorących gazów komory spalania do ścianek wymiennika w złożu fluidalnym i od tych ścianek do przepływającego przez wymiennik chłodniejszego powietrza poprzez wymuszony obieg czynnika. Główny problem, który należało rozwiązać w wyniku prowadzonych badań, obejmuje ustalenie warunków niezbędnych do uzyskania efektywnej wymiany ciepła w wymienniku.pl_PL
dc.description.abstractSome serious problems are met in designing process of efficient high temperature heat exchangers. To overcome these difficulties it was decided to intensify heat transfer by the location of heat exchanger in a fluidized bed high temperature reactor. A special apparatus was designed and produced to examine heat transfer coefficients in a model heat exchanger. The main parts of the apparatus are the fluidized bed reactor and the model of heat exchanger. The apparatus is equipped with complete measurement system to control flow and heat parameters and to determine the heat transfer coefficients. The experimental results ofheat transfer as a function of flow and thermal parameters are presented in the paper.en_EN
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherOficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiejpl_PL
dc.relation.ispartofGnutka Z. (red.), Gajewski W. (red.), Termodynamika w nauce i gospodarce. T. 1, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008, ISBN 978-83-7493-406-0.
dc.subjectfluidalny wymiennik ciepłapl_PL
dc.subjectrury pionowepl_PL
dc.subjectintensyfikacja wymiany ciepłapl_PL
dc.subjectwspółczynnik wymiany ciepłapl_PL
dc.subjectspalanie fluidalnepl_PL
dc.subjecta fluid heat exchangeren_EN
dc.subjectvertical pipesen_EN
dc.subjectintensification of heat exchangeen_EN
dc.subjectheat exchange coefficienten_EN
dc.subjectfluidized combustionen_EN
dc.titlePionoworurkowy fluidalny podgrzewacz powietrzapl_PL
dc.title.alternativeAir-heater with fluidized bed and vertical tubesen_EN
dc.typeRozdział książkipl_PL
dc.typeChapter of the booken_EN


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record