Show simple item record

dc.contributor.authorOstalczyk, Piotr
dc.contributor.editorRed. nauk. Wydz. : Ostalczyk, Piotrpl_PL
dc.date.accessioned2018-10-23T09:37:18Z
dc.date.available2018-10-23T09:37:18Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationOstalczyk P., Wybrane zagadnienia rachunku wektorowego i macierzowego dla robotyków., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008, ISBN 978-83-7283-236-8.
dc.identifier.isbn978-83-7283-236-8
dc.identifier.otherid skryba-crisppl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/2030
dc.descriptionPodręczniki Akademickie - Politechnika Łódzkapl_PL
dc.description.abstractKsiążka przeznaczona jest dla czytelników zajmujących się robotyką, gdzie do opisu matematycznego zagadnień wykorzystuje się między innymi aparat matematyczny algebry liniowej. Ma on jednak swoją specyfikę. Stanowią ją przede wszystkim przekształcenia opisane macierzami o wymiarach 3 x 3, 4 x 4 oraz 6 x n. Dlatego szczególny nacisk został położony na macierze reprezentujące obrót w realnej przestrzeni trójwymiarowej - macierze ortonormalne o wymiarach 3 x 3 (rozdział 3), macierze opisujące obrót i przesunięcie w przestrzeni trójwymiarowej, czyli macierze przekształceń jednorodnych o wymiarach 4 x 4 (rozdział 4 ). Zadanie kinematyki odwrotnej wymaga znajomości metod odwracania macierzy prostokątnych o wymiarach 6 x n. Szczególnie w przypadku tzw. konfiguracji osobliwych, kiedy macierz jakobianowa ( o wymiarach 6 x n) traci rząd (rozdział 4 ). Okazuje się, że bardzo przydatny jest opis rozważanych macierzy za pomocą macierzy blokowych jakimi są między innymi macierze przekształceń jednorodnych (rozdział 1 ). Zakłada się podstawową znajomość algebry liniowej, w szczególności: działań na macierzach i wektorach: transpozycji, obliczania odwrotności macierzy, obliczania wartości własnych i wektorów własnych, przekształcenia przez podobieństwo. Wieloletnia praktyka dydaktyczna wskazuje, że osoby zajmujące się elektrotechniką czy automatyką, a więc osoby z konieczności znające algebrę liniową, niekoniecznie posiadają dogłębną znajomość macierzy stosowanych w robotyce. Stanowi to jeden z argumentów uzasadniających powstanie książki. Inspiracją do powstania niniejszej pracy jest również świetna monografia profesora Tadeusza Kaczorka „Wektory i macierze w automatyce i elektrotechnice". W tym miejscu pragnę wyrazić podziękowania profesorowi Edwardowi Jezierskiemu za zainteresowanie mnie robotyką i wieloletnią pomoc w moich przedsięwzięciach naukowych. Autor dziękuje również dyrektorowi Instytutu Automatyki profesorowi Krzysztofowi Kuźmińskiemu, za wieloletnią życzliwość i opiekę naukową. Należy też wspomnieć nieżyjącego już profesora Władysława Pełczewskiego (1917 - 2006 }, który znał i gorąco popierał pomysł powstania niniejszej pracy. Pragnę również podziękować pierwszym czytelnikom i recenzentom: studentowi Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej Andrzejowi Grędzie za przejrzenie fragmentów wczesnych wersji książki oraz licznym, a niewymienionym z nazwisk, studentom kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ z lat 1994 - 2007, przerabiającym wybrane części omawianych zagadnień.Na zakończenie chcę podziękować recenzentom książki Panom profesorom Edwardowi Kąckiemu oraz Edwardowi Jezierskiemu, za bardzo wnikliwe i inspirujące recenzje.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.publisherLodz University of Technology. Pressen_EN
dc.subjectanaliza wektorowa - podręczniki akademickiepl_PL
dc.subjectmacierze (matematyka) - podręczniki akademickiepl_PL
dc.subjectrachunek wektorowypl_PL
dc.subjectalgebra liniowapl_PL
dc.subjectvector analysis - academic textbooksen_EN
dc.subjectmatrices (mathematics) - academic textbooksen_EN
dc.subjectvector billen_EN
dc.subjectlinear algebraen_EN
dc.titleWybrane zagadnienia rachunku wektorowego i macierzowego dla robotykówpl_PL
dc.typeKsiążkapl_PL
dc.typebooken_EN
dc.contributor.reviewerJezierski, Edwardpl_PL
dc.contributor.reviewerKącki, Edwardpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record