Show simple item record

dc.contributor.authorBakalarczyk, Sebastian
dc.contributor.editorScientific Editor of the Division : Lewandowski, Jerzypl_PL
dc.date.accessioned2018-10-19T06:48:54Z
dc.date.available2018-10-19T06:48:54Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationBakalarczyk S., Management of modern banks., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008, ISBN 978-83-7283-306-8.
dc.identifier.isbn978-83-7283-306-8
dc.identifier.otherid skryba-crisppl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/2020
dc.description.abstractIn times of global competition banks, as service organizations, must search a manner not only to reach new clients but also to maintain the existing ones. The specificity of financial services and their elasticity is hard to realize from the unique market of bank products. Clients, in this situation, have the choice of a full palette of similar services. They probably choose the best way for themselves. In economics, a financial market is a mechanism that easily allows people to buy and sell (trade with) financial securities such as: bonds and stocks, commodities such as: precious metals or agricultural products and other fungible items of value at low transaction costs and at prices that reflect the efficient-market hypothesis. Financial markets have evolved significantly over the past several hundred years and are constantly being improved with regards to liquidity. These markets are the perfect places, where borrowers and lenders can find each other and successfully make transactions. Without them finding lenders would not be an easy process for borrowers. Intermediaries, such as banks, can help in this process, because they take deposits from those who have spare money to save and use the pool of deposited money to lend to those who want to borrow. From a management perspective, risk has three connotations: risk as opportunity; risk as uncertainty; and risk as a hazard. When we look at risk as an opportunity, the inherent relationship between risk and return becomes obvious. This work present a review of available literature which is used to meet the objectives of the reported research. It is structured as follows: a familiarisation of the main features accompanying the Asset-Backed Commercial Paper as a most common form of SPV funding and as a starting point of pricing the stand-by facility; models and approaches that might be helpful in solving given problems. Following Merton and Matz, and Neu, it is known that the contingent claim can be treated as an option. One should decide, however, what kind of option should be used. The last part includes characteristics of banking innovations, more widely financial innovations, and the specificity of these instruments in India or Islamic countries. From the point of view of their specificity this has a particular cognitive meaning for Europeans which find them as unknown and often incomprehensible products. The present monograph is an analysis of the chosen areas of bank management. The book has fourteen chapters and contains the following: Principles of Functioning and Instruments of Financial Markets operated by banks; Purpose of Financial Markets; Instruments of the Financial Market; Types of Operations on the Financial Market; Commercial Papers and Option Pricing models; Choosing the Proper Pricing Mmodel; Longstaff-Schwartz Model; Facility Pricing; a Sensitivity Analysis of the Applied Model and its Limitations; Banking and Financial Innovations; Islamic Banking Products and the Indian Financial Market. The book is mainly addressed to students. It could also be useful for business managers and people working in banks. The Author hopes that the knowledge contained in this publication will help understand specific bank management using modem products and models of analysis. This is especially important for preparing prognoses, analyses and risk management.en_EN
dc.description.abstractW czasach globalnej konkurencji, banki jako organizacje świadczące usługi, muszą nie tylko szukać nowych klientów, ale także utrzymywać już istniejących. Specyfika usług finansowych i ich elastyczność jest trudna do realizacji na wymagającym rynku produktów bankowych. Klienci, w tej sytuacji, mają wybór z pełnej palety podobnych usług. Tym samym mogą wybrać rozwiązanie najlepsze dla samych siebie. W gospodarce, rynek finansowy jest mechanizmem, który łatwo pozwala kupować i sprzedawać papiery wartościowe. Należą do nich na przykład: obligacje i akcje, opcje na transakcje metalami kolorowymi czy produktami rolnymi, których realizacja możliwa jest przy niższym, niż rynkowy, koszcie transakcji i hipotezie wskazującej na możliwy wzrost ich wartości w przyszłości. Rynki finansowe w ciągu ostatnich lat rozwinęły się znacząco i stale są ulepszane ze szczególnym naciskiem na zarządzanie. Rynki te są doskonałym miejscem, gdzie pożyczający i kredytodawcy mogą wzajemnie się odnaleźć i pomyślnie zrealizować transakcje. Bez nich trudno byłoby znaleźć kredytodawcę. Pośrednicy, tacy jak banki, pomagają zamienić pieniądz depozytowy w kredyty zgodnie z mechanizmem kreacji pieniądza. Z perspektywy zarządzania ryzyko ma trzy znaczenia: ryzyko jako możliwość, ryzyko jako niepewność i ryzyko jako hazard. Kiedy patrzymy na ryzyko jako możliwość, związek pomiędzy nim a obrotem staje się oczywisty. W monografii zaprezentowano przegląd literatury tematu oraz badań realizowanych na jej potrzeby. Poszczególne części zawierają odpowiednio opisane: bankowe instrumenty rynku finansowego, ich specyfikę, zasady działania i modelowanie, innowacje produktów bankowych w krajach islamskich oraz charakterystykę rynku bankowego Indii. Książka jest próbą określenia sposobów zarządzania w wybranych obszarach działania banków. Książka ma czternaście rozdziałów. Skierowana jest głównie do studentów. Może być także użyteczna dla zarządzających bankami. Autor ma nadzieję, że wiedza zawarta w tej publikacji będzie pomocna w zrozumieniu schematów działania nowoczesnych instrumentów finansowych oraz zasad ich modelowania. Ma to znaczenie dla przygotowywania prognoz, analiz i zarządzania ryzykiem.pl_PL
dc.language.isoenen_EN
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.publisherLodz University of Technology. Pressen_EN
dc.relation.ispartofseriesMonografie Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.relation.ispartofseriesLodz University of Technology. Monographsen_EN
dc.subjectbanki - kierowaniepl_PL
dc.subjectnowoczesne bankipl_PL
dc.subjectzarządzanie nowowczesnym bankiempl_PL
dc.subjectrynek finansowypl_PL
dc.subjectzarządzenie ryzykiempl_PL
dc.subjectinnowacje finansowepl_PL
dc.subjectbanks - managementen_EN
dc.subjectmodern banksen_EN
dc.subjectmanagement of a modern banken_EN
dc.subjectfinancial marketen_EN
dc.subjectrisk managementen_EN
dc.subjectfinancial innovationsen_EN
dc.titleManagement of modern banksen_EN
dc.typeKsiążkapl_PL
dc.typebooken_EN
dc.typemonografiapl_PL
dc.typemonographen_EN
dc.contributor.reviewerPenc, Józefpl_PL
dc.contributor.reviewerKaczmarek, Bogusławpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record