Show simple item record

dc.contributor.authorTerepeta, Małgorzata
dc.contributor.authorDems, Katarzyna
dc.contributor.authorJóźwik, Izabela
dc.contributor.authorSzymczak, Dorian
dc.date.accessioned2018-10-17T07:20:32Z
dc.date.available2018-10-17T07:20:32Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-83-7283-246-7
dc.identifier.otherid skryba-crisppl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/2007
dc.descriptionDla studentów drugiego semestru Politechniki Łódzkiej, w szczególności studentów Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności i innych wydziałów chemicznych.pl_PL
dc.descriptionSkrypty dla Szkół Wyższych - Politechnika Łódzkapl_PL
dc.description.abstractSkrypt ten jest kontynuacją skryptu "Analiza matematyczna i algebra. Kolokwia i egzaminy. Część 1" . Głównym jego adresatem są studenci drugiego se1nestru Politechniki Łódzkiej, w szczególności studenci Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności oraz innych wydziałów chemicznych. Poprzednie opracowanie podzielone było na trzy części: pierwsza obejmowała zestawy zadań na kolokwia ze W stępu do analizy matematycznej i była uzupełnieniem treści programowych zawartych we "Wstępie do analizy matematycznej i wybranych zagadnień z fizyki" (Wydawnictwo PŁ, redakcja Andrzej Just, 2007), dwie pozostałe zawierały zestawy zadań na kolokwia i zestawy pytań egzan1inacyjnych. Tematyka koncentrowała się na rachunku różniczkowym i całkowym funkcji jednej zmiennej rzeczywistej. Uwzględniała także pewne ele1nenty algebry: liczby zespolone oraz macierze, wyznaczniki, układy równań liniowych. Niniejsze opracowanie podzielone jest na dwie części: pierwsza obejmuje zestawy zadań na kolokwia, druga przedstawia zestawy pytań egzaminacyjnych. Zakres materiału obejmuje następne działy analizy matematycznej takie, jak: • funkcje rzeczywiste dwóch zmiennych rzeczywistych: dziedzina, pochodne cząstkowe, ekstre1na lokalne, • całka podwójna: całkowanie w obszarze normalnym, zamiana zmiennych w całce podwójnej, zastosowanie całki podwójnej, • całka krzywoliniowa niezorientowana i całka krzywoliniowa zorientowana: zan1iana na całkę oznaczoną, zamiana na całkę podwójną, niezależność całki krzywoliniowej zorientowanej od drogi całkowania, • równania różniczkowe: równanie o zmiennych rozdzielonych, równanie zupełne i czynnik całkujący, równanie Bernoulliego, równanie liniowe pierwszego rzędu, równanie liniowe drugiego i wyższych rzędów. Wcześniej poznane elementy algebry wykorzystywane są w rozwiązaniach podanych zadań. Umieszczone w skrypcie zadania i pytania egzaminacyjne obejmują działy matematyki najczęściej wykładane na zajęciach matematyki podczas pierwszego roku nauki na wyższych uczelniach technicznych, dlatego skrypt ten może być przydatny dla znacznie szerszej grupy studentów. Zamieszczone rozwiązania całych zestawów zadań i pytań egzaminacyjnych powinny ułatwić Czytelnikowi samodzielne rozwiązywanie zadań i przygotowanie się do kolokwium i egzaminu. Wiedzę teoretyczną wymaganą przy rozwiązywaniu proponowanych zadań Czytelnik może znaleźć w podręczniku "Matematy ka dla studentów studiów technicznych 2" Krystyny Dobrowolskiej, Wacława Dyczki i Heleny Jakuszenkow.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.publisherLodz University of Technology. Pressen_EN
dc.subjectanaliza matematyczna - podręczniki akademickiepl_PL
dc.subjectalgebra - podręczniki akademickiepl_PL
dc.subjectalgebra - egzaminy, pytaniapl_PL
dc.subjectanaliza matematyczna - egzaminy, pytaniapl_PL
dc.subjectalgebra - zadania i ćwiczeniapl_PL
dc.subjectanaliza matematyczna - zadania i ćwiczeniapl_PL
dc.subjectmathematical analysis - academic textbooksen_EN
dc.subjectalgebra - academic textbooksen_EN
dc.subjectalgebra - exams, questionsen_EN
dc.subjectmathematical analysis - exams, questionsen_EN
dc.subjectalgebra - tasks and exercisesen_EN
dc.subjectmathematical analysis - tasks and exercisesen_EN
dc.titleAnaliza matematyczna i algebra : kolokwia i egzaminy. Cz. 2pl_PL
dc.typeKsiążkapl_PL
dc.typebooken_EN
dc.contributor.reviewerFilipczak, Małgorzatapl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record