Show simple item record

dc.contributor.authorCzochański, Marian
dc.contributor.authorKośka, Tadeusz
dc.contributor.authorKowalski, Grzegorz
dc.contributor.editorRed. nauk. Wydziału: Urban, Tadeuszpl_PL
dc.date.accessioned2018-10-16T10:15:49Z
dc.date.available2018-10-16T10:15:49Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationCzochański M., Kośka T., Kowalski G., Zarys dziejów geodezji w Łodzi., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008, ISBN 978-83-7283-250-4.
dc.identifier.isbn978-83-7283-250-4
dc.identifier.otherid skryba-crisppl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/2003
dc.descriptionRed. serii : Wodziński, Piotrpl_PL
dc.description.abstractPraca zawiera szczegółowy przegląd i analizę dokonań geodezyjnokartograficznych na obszarze Łodzi w wyróżnionych czterech okresach: • do roku 1918, okres od małego miasteczka rolniczego stanowiącego punkt na drobnoskalowej mapie topograficznej do wielkoskalowej mapy sytuacyjnej pokrywającej cały obszar powstającego miasta przemysłowego, • lata 1918-1945, okres systematycznych działań „od ogółu do szczegółu", kształtowania zrębów geodezji miejskiej i budowy zasobu geodezyjnokartograficznego wielkoprzemysłowego miasta, • lata 1945-1989, okres od inwentaryzacji stanu zasobu geodezyjnokartograficznego po II wojnie światowej do utworzenia bazy danych o mieście, • lata 1989-2008, okres ogromnych zmian jakościowych w geodezji, przejścia od „geodezji analogowej" do budowy systemu informacji o terenie dla jednego z największych miast w kraju. Przez udokumentowanie historyczne etapów tych działań, praca jest również przyczynkiem do badań rozwoju i organizacji przestrzeni miejskiej.pl_PL
dc.description.abstractThe study includes a detailed review and analysis of geodesic-cartographic accomplishments in the territory of Łódź in the four distinct periods: • until 1918, the period from a small agrarian village being a spot on a small scale topographic map to a large scale situational map which covered all area of expanding industrial town, • the years 1918-1945, the period of methodical "top-down" working, f ormation of the framework of urb an geodesy and building geodesiccartographic stock of the industrial town, • the years 1945-1989, the period from stock-taking of geodesiccartographic resources after World W ar II to creating database with information on the town, • the years 1989-2008, the period of enormous qualitative changes in geodesy, transition from "analogue surveying" to building the land information system on one of the country's largest urban areas. Due to historical documentation of the stages of those activities, the paper is also a contribution to the research into development and organization of urban space.en_EN
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.publisherLodz University of Technology. Pressen_EN
dc.relation.ispartofseriesMonografie Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.relation.ispartofseriesLodz University of Technology. Monographsen_EN
dc.subjectgeodezja - Polska - Łódź(region) - historiapl_PL
dc.subjectgeodezjapl_PL
dc.subjectdokonania geodezyjno-kartograficzne w Łodzipl_PL
dc.subjectgeodesy - Poland - Łódź (region) - historyen_EN
dc.subjectgeodesyen_EN
dc.subjectgeodetic-cartographic works in Łódźen_EN
dc.titleZarys dziejów geodezji w Łodzipl_PL
dc.title.alternativeAn outline history of geodesy in Łódźen_EN
dc.typeKsiążkapl_PL
dc.typebooken_EN
dc.typemonografiapl_PL
dc.typemonographen_EN
dc.contributor.reviewerLiszewski, Stanisławpl_PL
dc.contributor.reviewerAdamczewski, Zdzisławpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record