Recent Submissions

 • Wizualizacja scen 3D : AutoCAD 2012 PL 

  Szczerbanowski, Ryszard (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2011)
 • Modelowanie pola elektromagnetycznego w rdzeniach anizotropowych 

  Napieralska-Juszczak, Ewa; Komęza, Krzysztof (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
  [...] Prezentowana monografia jest wynikiem wieloletnich badań, prowadzonych przez autorów w Laboratorium LSEE Uniwersytetu Artois w Bethune we Francji oraz w Instytucie Mechatroniki i Systemów Informatycznych Politechniki ...
 • Wizualizacja AutoCAD 2011 PL 

  Szczerbanowski, Ryszard (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2011)
 • Wibroakustyka maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi 

  Witczak, Paweł (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
  This book is primarily devoted to discussing the physical basis of generation of vibration and acoustic noise of electromagnetic origin in the brushless electrical machines excited by permanent magnets. These machines, due ...
 • Narzędzia wizualizacji : AutoCAD 2013 PL 

  Szczerbanowski, Ryszard (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
 • Inteligentne systemy zarządzania budynkiem 

  Borkowski, Piotr; Bolanowski, Bolesław; Walczuk, Eugeniusz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2011)
  Przedstawiamy czytelnikowi drugi podręcznik akademicki z cyklu inteligentnych instalacji, w którym omówione zostały dodatkowo nowe systemy automatyki budynkowej (KNX, Teletask, APA) oraz system automatyzacji budynków ...
 • Bezpieczeństwo ruchu w transporcie 

  Karbowiak, Henryk; Barański, Sławomir (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2011)
  Monografia „Bezpieczeństwo ruchu w transporcie" ma na celu wskazanie na podstawie analizy uwarunkowań, szczególnie w zakresie infrastruktury, ogólnych zasad, zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu pojazdów. Przedstawiono ...
 • Automatyka : podstawy teorii 

  Dębowski, Andrzej (Wydawnictwo WNT, Warszawa, 2012)
  [...] Niniejsza książka jest poświęcona podstawowym wiadomościom z automatyki i wprowadza czytelników zainteresowanych sterowaniem układów dynamicznych w zagadnienia związane z analizą i syntezą takich systemów. Wiedza ...
 • Modelowanie w przestrzeni 3D : AutoCad 2012 PL 

  Szczerbanowski, Ryszard (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2011)
  [...] W pierwszej kolejności w podręczniku zawarto zagadnienia związane z narzędziami charakterystycznymi dla pracy w przestrzeni trójwymiarowej, do których zaliczyć można definiowanie kierunków patrzenia, modyfikowani ...
 • Nowoczesne metody segmentacji obrazów w wybranych przemysłowych i medycznych systemach wizyjnych 

  Fabijańska, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
  W rozprawie przedstawiono podsumowanie dotychczasowych prac autorki dotyczących problemu segmentacji obrazów cyfrowych. Omówione zagadnienia dotyczą zarówno opracowania nowoczesnych algorytmów dedykowanych rozważanemu ...
 • Maszyny elektryczne : podstawy teoretyczne 

  Anuszczyk, Jan; Błaszczyk, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
  Skrypt ,,Maszyny elektryczne. Podstawy teoretyczne" jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów kierunków Energetyka oraz Transport, studiujących na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, ...
 • Inverse heat transfer problems in electronics 

  Janicki, Marcin (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
  Niniejsza rozprawa omawia wybrane zagadnienia dotyczące modelowania termicznego systemów elektronicznych. Po krótkim wstępie, autor przedstawia w pierwszym rozdziale model matematyczny opisujący procesy wymiany ...
 • Studia podyplomowe "Informatyka dla nauczycieli" : materiały dydaktyczne. 3 

  Wróblewski, Sławomir; Zabierowski, Wojciech (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. PressLodz University of Technology. Department of Microelectronics and Computer Science, 2010)
 • Studia podyplomowe "Informatyka dla nauczycieli" : materiały dydaktyczne. 2 

  Piotrowicz, Maciej; Sękalski, Przemysław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. PressPolitechnika Łódzka. Katedra Mikroelektroniki i Technik InformatycznychLodz University of technology. Department of Microelectronics and Computer Science, 2010)
 • Rola nauki w zachowaniu dziedzictwa kulturowego : współpraca między uczelniami wyższymi a muzeami, archiwami i służbami konserwatorskimi na terenie regionu łódzkiego 

  Więcek, Bogusław; Perkowski, Jan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
  (...) Jedną z dróg poprawy sytuacji jest szersze współdziałanie zainteresowanych instytucji (uczelni, muzeów, archiwów i pracowni konserwatorskich) na terenie naszego regionu oraz lepsza informacja o możliwościach, ...
 • Mechatronika. T. 2, Algorytmy, sterowanie i robotyka, metody komputerowe, systemy tekstroniczne, mechatronika pojazdowa, sterowniki i napedy, informatyczne systemy zarządzania 

  Wiak, Sławomir; Turowski, Janusz; Napieralska Juszczak, Ewa (Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, 2010)
  (...) Tak obszerne opracowanie, dostępne po raz pierwszy na polskim rynku wydawniczym jest skierowane głównie do inżynierów pracujących w zakresie projektowania, sterowania i wytwarzania urządzeń i systemów mechatronicznych, ...
 • Modelowanie statycznych i dynamicznych stanów pracy silników indukcyjnych 

  Dems, Maria; Komęza, Krzysztof (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2011)
  (...) Prezentowana monografia jest wynikiem wieloletnich badań prowadzonych przez Autorów w Instytucie Mechatroniki i Systemów Informatycznych Politechniki Łódzkiej dotyczących modelowania silników indukcyjnych o różnej ...
 • Modelowanie 3D : AutoCad 2010 PL 

  Szczerbanowski, Ryszard (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
  (...) Do tworzenia wirtualnej postaci urządzenia nieodzowne jest odpowiednie oprogramowanie, a w przypadkach rozbudowanych projektów również wysokowydajne stacje robocze, które będą w stanie, w odpowiednio krótkim ...
 • Informatyka i edukacja. Problematyka gier komputerowych i inne zagadnienia wybrane 

  Romanowski, Andrzej; Sankowski, Dominik; Niedźwiedziński, Marian; Mosorow, Włodzimierz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
  Oddajemy w Państwa ręce publikację będącą zbiorem zagadnień związanych z nowoczesnymi technologiami informatycznymi, które mogą zostać zaprzęgnięte do służby w edukacji. Edukacja zaś, jest filarem zarówno społeczeństwa ...

View more