Recent Submissions

 • Ćwiczenia laboratoryjne z mechaniki dla kursu magisterskiego : praca zbiorowa 

  Grabski, Juliusz; Bartelmus, Walter; Osiecki, Jan W. (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2005)
  [...] Obecna wersja uwzględnia zmiany jakich dokonano w ciągu ostatnich latach funkcjonowania laboratorium. Jest kontynuacją - jeśli chodzi o tematykę - wykorzystywanego dotychczas opracowania Laboratorium mechaniki ...
 • Matematyczne modelowanie systemów 

  Awrejcewicz, Jan (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007)
  Książka obejmuje zagadnienia obecnego stanu modelowania matematycznego procesów występujących głównie w naukach inżynierskich. Do zagadnień tych należą: definicja systemu, teoria i kryteria podobieństwa, model i ...
 • Transport w nowej epoce : zagadnienia wybrane 

  Szczepaniak, Cezary (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
 • Introduction to asymptotic methods 

  Awrejcewicz, Jan; Krys'ko, Vadim Anatolevič (Chapman & Hall/CRC, 2006)
 • Wstęp do teorii drgań 

  Kapitaniak, Tomasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2005)
  Podręcznik jest przeznaczony dla studentów Wydziału Mechanicznego i jest zgodny z aktualnym programem studiów. Przedstawiono w nim podstawowe zagadnienia teorii drgań, kładąc nacisk na wytłumaczenie własności fizycznych ruchu ...
 • Podstawy metrologii 

  Ciepłucha, Jan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2005)
 • Dynamika zespołów posuwowych szlifierek 

  Oryński, Franciszek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2005)
  Zamieszczoną analizę teoretyczną dynamiki nawrotów stołów szlifierek wykorzystano do wyboru najkorzystniejszego, pod względem dynamicznym, przebiegu przyspieszenia stołu w czasie jego ruchu prostoliniowo-zwrotnego. Na ...
 • Materiały do ćwiczeń z mechaniki dla studentów studiów zaocznych 

  Strzałko, Jarosław; Grabski, Juliusz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2004)
  Skrypt zawiera zestaw zadań przeznaczonych do indywidualnego rozwiązywania przez studentów w ramach pracy własnej. Zadania zamieszczone w skrypcie dotyczą podstaw mechaniki i obejmują statykę, kinematykę oraz dynamikę ...
 • Polimery ksylilenowe - niezwykłe tworzywa wielkocząsteczkowe 

  Gazicki-Lipman, Maciej (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2007)
  Having been discovered in the forties and developed in the sixties of the twentieth century, poly(xylylenes) owe their current technological interest to the progress made in microtechnology. Mainly known under the trade ...
 • Elastooptyka i metoda elementów skończonych w mechanice pękania : wybrane problemy 

  Niezgodziński, Tadeusz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2007)
  The book contains results of numerical calculation and their comparison with experimental tests carried out on the specimens CT. Crack propagate until damage specimen was achieved. The angle between the direction of crack ...
 • Podstawy mechaniki technicznej : dla studentów wydziału elektrotechniki i elektroniki 

  Jaroniek, Mieczysław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2004)
  Książka ma na celu ułatwienie opanowania podstaw mechaniki ogólnej oraz wytrzymałości materiałów. W innych podręcznikach, zwłaszcza przeznaczonych dla studentów wydziałów mechanicznych i budowlanych, (podanych w ...
 • Wytwarzanie i zastosowanie rozpylonej cieczy 

  Orzechowski, Zdzisław; Prywer, Jerzy (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008)
  Książka składa się z dwóch części: 1. Wytwarzanie rozpylonej cieczy i 2. Zastosowanie rozpylonej cieczy. - Treścią pierwszej części są własności rozpylanych cieczy, podstawy teoretyczne procesu rozpylania, parametry ...
 • Stateczność dynamiczna kompozytowych konstrukcji płytowych : praca zbiorowa 

  Reymer, Barbara; Red. nauk. : Kowal-Michalska, Katarzyna; Awrejcewicz, Jan; Tomski, Lech (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Fundacja „Książka Naukowo-Techniczna" - Warszawa, 2007)
  W rozdziałach wprowadzających (rozdz. 1 +5) przedstawiono: przegląd literatury przedmiotu, kryteria stosowane w analizie stateczności dynamicznej, podstawowe równania dynamicznej stateczności cienkościennych płyt ...
 • Mechanika 

  Awrejcewicz, Jan (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Fundacja „Książka Naukowo-Techniczna" - Warszawa, 2007)
  Książka podejmuje wiele zagadnień mechaniki, od prostych problemów mechaniki ogólnej, tj. statyki, kinematyki i dynamiki, po jej zagadnienia bardziej złożone, m.in. ruch kulisty, teorię uderzenia, układy o zmiennej ...
 • Technologiczna warstwa wierzchnia w kołach zębatych i mechanizmach krzywkowych 

  Gawroński, Zbigniew (Wydawnictwo Politechnika Łódzkalodz University of Technology. Press, 2006)
  [...] W mojej monografii przedstawiłem znane problemy inżynierskie warstwy wierzchniej współpracujących elementów maszyn w nowym rozszerzonym ujęciu. Wprowadziłem również nowe kryteria oceny niezbędne w interpretacji ...
 • Mechanika ogólna 

  Niezgodziński, Tadeusz (Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006)
  Podręcznik dostosowany do programu wykładów z mechaniki ogólnej na wydziałach mechanicznych i pokrewnych wyższych uczelni technicznych. Przedstawiono w nim - w sposób jasny i przystępny - teoretyczne problemy statyki, ...
 • Drgania mechaniczne. Drgania układów liniowych. 

  Wawrzecki, Janusz; Kaźmierczak, Henryk; Stępniewski, Andrzej A. (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2006)
  Drgania jako zjawisko fizyczne znane było człowiekowi od dawna. Wzruszały go dźwięki muzyki instrumentów smyczkowych, irytowało skrzypienie zawiasów drzwi i wzbudzało lęk dranie ziemi. Z czasem człowiek zaczął poznawać ...
 • Ćwiczenia laboratoryjne z mechaniki : dla studentów studiów zaocznych 

  Strzałko, Jarosław; Grabski, Juliusz (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2006)
 • Dynamika chaotyczna belek, płyt i powłok : metody numeryczne Bubnowa-Galerkina i różnic skończonych 

  Awrejcewicz, Jan; Krys'ko, Vadim Anatolevič (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne ; Fundacja „Książka Naukowo-Techniczna", 2005)
  Książka stanowi wprowadzenie do podstaw teoretycznych, modelowania i metod numerycznych związanych z dynamiką regulowaną i chaotyczną układów mechanicznych reprezentowanych przez belki, płyty i powłoki. Autorzy opisują ...
 • Nonlinear Dynamics of Continuous Elastic Systems 

  Awrejcewicz, Jan; Krys'ko, Vadim A.; Vakakis, Alexander F. (Springer, 2004)
  This monograph is devoted to recent advances in nonlinear dynamics of continuous elastic systems. A major part of the book is dedicated to the analysis of non-homogeneous continua, e.g. plates and shells characterized by ...

View more