Recent Submissions

 • Identyfikacja procesu wibracyjnego zageszczania wątku w technologii tkackiej 

  Kuchar, Maciej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2018)
  Warunki wytwarzania tkanin, szczególnie gęsto tkanych na współczesnych krosnach, wskazują na potrzebę redukcji znacznych obciążeń dynamicznych płochy i osnowy. Tematyka niniejszej pracy obejmuje zagadnienie znaczącego ...
 • Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów. Cz. 1 

  Królak, Marian; Gałkiewicz, Tadeusz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
  Pierwsza część podręcznika jest przeznaczona dla studentów wszystkich kierunków konstrukcyjnych i technologicznych, wydziałów mechanicznych wyższych szkół technicznych. Ze względu na pierwszy kontakt studentów z problemami ...
 • Systemy wirujące maszyn przepływowych małej i średniej mocy 

  Kozanecki, Zbigniew (Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, 2008)
  Zagadnienia konstrukcji i modelowania struktury wirującej maszyn przepływowych są przedmiotem zainteresowania wielu ośrodków badawczych i przemysłowych na świecie. Pomimo bardzo bogatej literatury związanej z tą ...
 • Pęknięcia lamelarne : praca zbiorowa 

  Blum, Artur; Niezgodziński, Tadeusz; Wolny, Stanisław (Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji-BIP, 2007)
  W książce omówiono problematykę wtrąceń niemetalicznych i pęknięć lamelarnych w skrzynkowych dźwigarach suwnic pomostowych. Przeprowadzono analizę zarówno eksperymentalną, jak i numeryczną warunków powstawania i rozwijania ...
 • Podstawy rysunku technicznego 

  Burcan, Jan (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006)
  W książce przedstawiono zasady rysunku technicznego maszynowego dotyczące: • przedstawiania przedmiotów na rysunkach technicznych; • wymiarowania; • doboru właściwych dokładności wykonania wymiarów liniowych i kątowych ...
 • Advanced mechanical engineering : (with elements of numerical engineering analysis) 

  Kotełko, Maria; Kubiak, Tomasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
  [...] The book is divided into three parts: the first one contains the foundations of mechanics of solids (particularly of the theory of elasticity) including the stress and strain analysis (concept of the stress and ...
 • Podstawy napędów : transmisja mocy : zbiór zadań z podstawami obliczeń 

  Tomczyk, Jerzy (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2005)
  Opracowanie zawiera zbiór zadań poprzedzony podstawami teoretycznymi obliczeń związanych z transmisją mocy w układach napędowych maszyn i urządzeń. Zaproponowana metodyka obejmuje obliczenia sił, prędkości mocy i energii ...
 • Wzory, wykresy i tablice wytrzymałościowe 

  Niezgodziński, Michał Edward; Niezgodziński, Tadeusz (Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2004)
  Książka zawiera omowienie podstawowych, klasycznych metod stosowanych w obliczeniach wytrzymałościowych elementów maszyn i konstrukcji. Uwzględniono w niej podstawowe przypadki obciążeń prętów, belek, ram, powłok i naczyń ...
 • Wytrzymałość materiałów 

  Niezgodziński, Michał Edward; Niezgodziński, Tadeusz (Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004)
  Skrócona wersja 13. wydania podręcznika pod tym samym tytułem, nagrodzonego przez Ministra Edukacji Narodowej. Zawiera pełny zakres wiadomości z podstawowych działów wytrzymałości materiałów, obowiązujących w programie ...
 • Ruch wirowy płynów w przyrodzie oraz w maszynach i urządzeniach : zdjęcia satelitarne, eksperymenty i symulacje komputerowe 

  Kazimierski, Zbyszko (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2007)
  Czytelnikom tej książki wyjaśniam, że ma ona w znacznej części charakter popularno-naukowy. Matematyka i mechanika płynów są w niej wykorzystane w najprostszej formie, która powinna być znana studentom politechnik, ale ...
 • Bezkrzywkowy magnetoelektryczny rozrząd czterosuwowego silnika spalinowego 

  Zbierski, Krzysztof (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2007)
  Monografia dotyczy nowego zagadnienia w dziedzinie silników spalinowych, a mianowicie rozrządu bezkrzywkowego. Przedstawiono w niej koncepcję i teoretyczne podstawy bezkrzywkowego magnetoelektrycznego rozrządu, w którym ...
 • Influence of fe modeling on structural behavior simulation of tws members under combined load 

  Świniarski, J.; Urbaniak, M.; Niezgodziński, T.; Grądzki, R. (Wydział Mechaniczny. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Strength of Materials and Structures, 2018)
 • Dynamic buckling of FML thin-walled panels 

  Mania, R. (Wydział Mechaniczny. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Strength of Materials and Structures, 2018)
 • The effects of compression loading on perforated TWCFS structural members of lipped channel cross-section 

  Macdonald, M.; Kulatunga, M.P.; Kotełko, M. (Wydział Mechaniczny. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Strength of Materials and Structures, 2018)
 • Buckling of TWCFS open-section members under eccentric compression 

  Kotełko, M.; Karmazyn, A.; Borkowski, Ł.; Ungureanu, V.; Dubina, D. (Wydział Mechaniczny. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Strength of Materials and Structures, 2018)
 • Zastosowanie krzywych pracy do wyznaczenia najniższych obciążeń bifurkacyjnych rzeczywistych struktur laminowanych 

  Kołakowski, Z.; Teter, A.; Pasierbiewicz, D. (Wydział Mechaniczny. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Strength of Materials and Structures, 2018)
 • The influence of secondary buckling mode on interactive buckling of steel channel section beams under pure bending 

  Kołakowski, Z.; Kubiak, T. (Wydział Mechaniczny. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Strength of Materials and Structures, 2018)
 • Numerical study of axially compressed FML profile including delamination 

  Kamocka, M.; Mania, R.J. (Wydział Mechaniczny. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Strength of Materials and Structures, 2018)
 • Stability of periodic beams 

  Jędrysiak, J.; Marczak, J. (Wydział Mechaniczny. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Strength of Materials and Structures, 2018)
 • Stateczność skręcanych cienkościennych rur o przekrojach wielokątów foremnych wzmocnionych żebrami 

  Jankowski, J.; Kołakowski, Z. (Wydział Mechaniczny. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Strength of Materials and Structures, 2018)

View more