Show simple item record

dc.contributor.editorBorkowska, Stanisławapl_PL
dc.contributor.editorJanowska, Zdzisławapl_PL
dc.contributor.editorLachiewicz, Stefanpl_PL
dc.date.accessioned2018-09-11T07:47:55Z
dc.date.available2018-09-11T07:47:55Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.citationBorkowska S. (red.), Janowska Z. (red.), Lachiewicz S. (red.), Pracownicy produkcyjni - problemy zarządzania., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2006, ISBN 83-7283-190-4.
dc.identifier.isbn83-7283-190-4
dc.identifier.otherid skryba-crisppl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/1912
dc.descriptionRed. nauk. Wydz. : Lewandowski, Jerzypl_PL
dc.descriptionRedaktor Serii : Wodziński, Piotrpl_PL
dc.description.abstract[...] W pracy dominuje szerokie rozumienie terminu „pracownik produkcyjny", jako lepiej dostosowane do obecnego czasu niż tradycyjne, wąskie jego ujęcie. Stosownie do przyjętego celu, w książce zawarte zostały cztery części. Pierwsza poświęcona zarządzaniu zmianą, jako że współczesne organizacje i ich pracownicy funkcjonują w zmiennym otoczeniu. Cele organizacji i i sami pracownicy muszą więc się do nich dostosowywać, a nawet je wyprzedzać. Zmiany niosą ze sobą szanse, ale i zagrożenia; natrafiają na niechęć i opór pracowników. Zasadne jest zatem pytanie, czy i jak można przeciwdziałać tym negatywnym zjawiskom. Druga część pracy poświęcona jest właśnie zarządzaniu pracą zespołową, ponieważ to grupy czy zespoły zyskują na znaczeniu w GOW Kolejna część pracy koncentruje się na roli kierowników w zarządzaniu pracownikami produkcyjnymi we współczesnych warunkach. To głównie od nich zależy jakość i skuteczność tego zarządzania. W części tej Czytelnik znajdzie wskazówki dla kierowników co do sposobów realizacji głównych procesów personalnych. Ostatnia część pracy koncentruje się już na samych pracownikach produkcyjnych i problemach, na jakie natrafiają w zzl, możliwościach zapewnienia im wolnej od dyskryminacji, godnej pracy i rozwoju poprzez pracę. Każda część zawiera opracowania specjalistów z zakresu zzl, oparte na dorobku nauki oraz specjalistów-praktyków. Owo połączenie najnowszej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami z doświadczeniami praktyków, wolno sądzić, jest cenne. Oby przyczyni/o się do podniesienia poziomu tego zarządzania i stało się źródłem inspiracji w pracy badawczej.pl_PL
dc.description.abstractChanges in Polish economy after 1989 coused radical transformation in the population of production workers. The privatisation of national enterprises coused process of radical personnel changes, especially reduction of employment level. However, the restructuring processes of the whole Polish economy brought about the increase of importance of service and trade sector and other spheres of economy connected with non-production sector. All these processes together caused the decrease of interest of production human resources management, also by academic and research units. This monograph presents the analysis of selected problems connected with production management sphere in enterprises. It is supposed that production workers are still an important occupational group in enterprise and the condition of economy of many countries depends on the effects of their work In this analisys the contemporary conditions of production processes were taken into consideration and especially the fact, that present-day production workers often work aside from typical production factories and find employment in high-tech companies, B+R sector and also in small and medium enterprises of multifunctional character Contemplations connected with this matter were divided into four parts in this monograph: change management, production team management, production-service sphere manager, production-service sphere employee. We hope that problems taken into consideration in the following parts will be the base to further research and discuccion about the role of production workers in new economy.en_EN
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.publisherLodz University of Technology. Pressen_EN
dc.relation.ispartofseriesMonografie Politechniki Łódzkiej.pl_PL
dc.relation.ispartofseriesLodz University of Technology. Monographsen_EN
dc.subjectkadry - zarządzaniepl_PL
dc.subjectpersonel - zarządzaniepl_PL
dc.subjectprzedsiębiorstwa - reorganizacjapl_PL
dc.subjectinnowacje organizacyjnepl_PL
dc.subjectgrupy robocze - zarządzaniepl_PL
dc.subjectstaff - managementen_EN
dc.subjectcompanies - reorganizationen_EN
dc.subjectorganizational innovationsen_EN
dc.subjectwork groups - managementen_EN
dc.titlePracownicy produkcyjni - problemy zarządzaniapl_PL
dc.typeKsiążkapl_PL
dc.typebooken_EN
dc.typemonografiapl_PL
dc.typemonographen_EN
dc.contributor.reviewerPenc, Józefpl_PL
dc.contributor.reviewerMeller, Januszpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record