Show simple item record

dc.contributor.editorLachiewicz, Stefanpl_PL
dc.contributor.editorZakrzewska-Bielawska, Agnieszkapl_PL
dc.contributor.editorGrabski, Marcinpl_PL
dc.date.accessioned2018-09-10T07:53:33Z
dc.date.available2018-09-10T07:53:33Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.citationLachiewicz S. (red.), Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Grabski M. (red.), Restrukturyzacja organizacji i zasobów kadrowych przedsiębiorstwa., Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, ISBN 83-89355-92-2.
dc.identifier.isbn83-89355-92-2
dc.identifier.otherid skryba-crisppl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/1901
dc.descriptionDla studentów kierunków ekonomicznych i menedżerskich, uczestników szkoleń z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, kadry kierowniczej organizacji gospodarczych, członków rad nadzorczych i grup właścicielskich.pl_PL
dc.descriptionKsiążka jest efektem prac badawczych realizowanych w Instytucie Zarządzania Politechniki Łódzkiej, w których uczestniczyli także pozostali współautorzy książki : dr inż . Remigiusz Kozłowski, dr Halina Zdrajkowska, mgr Henryk Goździkowski, mgr Jacek Jarczyński, mgr inż . Marek Matejun, mgr Maciej Szczepańczyk.pl_PL
dc.description.abstract[...] Książka składa się z jedenastu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono podstawowe pojęcia i typologie restrukturyzacji przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem roli restrukturyzacji organizacyjnej i kadrowej. Rozdział drugi poświęcono szeroko rozumianym uwarunkowaniom procesów restrukturyzacyjnych. W rozdziale trzecim omówiono restrukturyzację własnościową, zwracając uwagę na istotną w latach transformacji polskiej gospodarki problematykę prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Rozdział czwarty dotyczy restrukturyzacji organizacji przedsiębiorstwa z punktu widzenia stosunków wewnątrzorganizacyjnych, a rozdział piąty-w aspekcie zależności zewnętrznych. W rozdziałach szóstym i siódmym skupiono się na zagadnieniach restrukturyzacji w sferze zasobów ludzkich, zwracając uwagę na zmiany zachodzące w liczebności i strukturze zatrudnienia oraz w metodach zarządzania zasobami ludzkimi. Rozdziały ósmy, dziewiąty i dziesiąty poświęcono omówieniu roli trzech podstawowych grup w organizacji - właścicieli, pracowników i kadry kierowniczej - w procesach restrukturyzacji. Różnice w poglądach na cele, zakres i sposób prowadzenia restrukturyzacji, konflikty na tym tle oraz wspólne działania to główne aspekty tej części rozważań. Ostatni rozdział dotyczy skutków, szans, barier i zagrożeń restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Wiele miejsca poświęcono tutaj analizie efektów restrukturyzacji przedsiębiorstw w sektorze hutnictwa. [...]pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherOficyna Ekonomicznapl_PL
dc.subjectprzedsiębiorstwa- reorganizacjapl_PL
dc.subjectpersonel - kierowaniepl_PL
dc.subjectrestrukturyzacjapl_PL
dc.subjectrestrukturyzacja organizacjipl_PL
dc.subjectzarządzanie zasobami ludzkimipl_PL
dc.subjectenterprises - reorganizationen_EN
dc.subjectstaff - managementen_EN
dc.subjectrestructuringen_EN
dc.subjectrestructuring of the organizationen_EN
dc.subjecthuman resources managementen_EN
dc.titleRestrukturyzacja organizacji i zasobów kadrowych przedsiębiorstwapl_PL
dc.typeKsiążkapl_PL
dc.typebooken_EN
dc.contributor.reviewerCzekaj, Januszpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record