Recent Submissions

 • Progress in Polish Artificial Intelligence Research 4 

  Wojciechowski, Adam (Ed.); Lipiński, Piotr (Ed.) (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2023)
 • Zarządzanie i innowacje u progu XXI wieku 

  Malinowski, Dominik (Red.); Sośnicka, Joanna (Red.); Lachiewicz, Stefan (Rec.); Ropęga, Jarosław (Rec.) (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
  ,,Zarządzanie i innowacje u progu XXI wieku to monografia, która stanowi powrót do tradycji akademickich spotkań i dyskusji. Jej zasadniczą wartością jest to, że inicjatywa takiej publikacji wypływa od grupy studentów ...
 • Idea zrównoważonego rozwoju w architekturze budynków biurowych początku XXI wieku 

  Grzelakowski, Tomasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2018)
  "Poniższa praca jest efektem próby przeanalizowania wpływu idei zrównoważonego rozwoju na projektowanie budynków biurowych w ramach tak zwanego procesu projektowania zrównoważonego w architekturze, a jej celem było ...
 • Fancy Threads 

  Grabowska, Katarzyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
  "The presented research results concerning the structure, properties and production methods of fancy threads do not exhaust the subject, not only because of the dynamic development of new research methods, but also because ...
 • Kapitał relacyjny a odporność przedsiębiorstwa na zjawiska kryzysowe 

  Walecka, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
 • XXI Konferencja Naukowa Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów. Innowacyjne materiały i technologie w inżynierii materiałowej tekstyliów. Monografia. 

  Puchalski Michał (Red.); Leśnikowski Jacek (Red.); Frydrych, Iwona ; Matusiak, Małgorzata ; Kozicki, Marek ; Gliścińska, Eulalia ; Skrzetuska, Ewa ; Barburski, Marcin ; Draczyński, Zbigniew ; Kulpiński, Piotr ; Mikołajczyk, Zbigniew ; Puchalski, Michał ; Szparaga, Grzegorz ; Puszkarz, Adam (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
 • Sztuczne światło nocą między zagrożeniem a rozwojem 

  Tabaka, Przemysław Red. nauk.; Kotarba, Andrzej; Niemczura, Ewa (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
  "...Głównym celem niniejszej monografii jest prezentacja wyników badań oraz studiów literaturowych poświęconych problematyce zanieczyszczenia światłem. Praca jest wynikiem doświadczenia zawodowego i efektów pracy naukowej ...
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Inżynieria Materiałowa - Materiały i Technologie 

  Sawicki, Jacek - Redaktor naukowy (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
 • AUTEX 2022 : 21st World Textile Conference AUTEX 2022 - AUTEX Conference Proceedings 

  Tokarska, Magdalena - Redaktor (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
 • Podstawy teorii ergodycznej 

  Balcerzak, Marek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
 • XXVII LSCE 2021: Lightweight Structures in Civil Engineering. Contemporary problems. Monograph 

  Szafran, Jacek; Kamiński, Marcin (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
 • Wstęp do logiki i teorii mnogości 

  Bienias, Marek; Głąb, Szymon (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
 • Magia słów 

  Buczkowska, Mariola (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
  Tomik „Magia słów” to zbiór wierszy dotyczących duchowości, miłości, relacji ludzkich, jak również poświęcony przyrodzie. Poetka jest miłośniczką wypraw górskich, w szczególności w Tatry i im także zadedykowała kilka ...
 • Manufacturing. Instructions for Laboratory 

  Gumienny, Grzegorz; Władysiak, Ryszard; Januszewicz, Bartłomiej; Just, Paweł; Koter, Katarzyna; Witkowski, Błażej; Zgórniak, Piotr; Zora, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
  Making things has been an essential activity of human civilizations since before recorded history. Today, the term manufacturing is used for this activity. For technological and economic reasons, manufacturing is important ...
 • XIII Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemicznego 

  praca zbiorowa (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
  Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików jest przeglądem osiągnięć naukowych oraz forum wymiany doświadczeń przedstawicieli szkół wyższych i jednostek naukowych zajmujących się problematyką chemiczną ...
 • Holistyczne podejście do problemu ewakuacji 

  Wolny, Paweł (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Monografia porusza problematykę nagłej konieczności opuszczenia budynku ze względu na pojawiające się w nim zagrożenia życia lub zdrowia ludzi. Choć problem można scharakteryzować jednym zdaniem, to związany jest on z ...
 • Zarządzanie portfelem projektów w przedsiębiorstwach przemysłowych. Teoria i praktyka zarządzania projektami - analiza przypadku dla produkcji jednostkowej 

  Niziołek, Konrad; Dzikowski, Damian (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  [...]Celem głównym niniejszej monografii jest: ocena możliwości wdrożenia usprawnień w zakresie zarządzania portfelem projektów w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Realizacji celu ogólnego przyporządkowano następujące cele ...
 • Kilka wykładów o funkcjach rzeczywistych. 

  Balcerzak, Marek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
  Podstawy teorii funkcji rzeczywistych znajdują liczne zastosowania w innych działach matematyki. Na przykład funkcje o wahaniu skończonym na przedziale [a, b] stanowią ciekawą i ważną algebrę Banacha. Całka Riemanna-Stieltjesa ...
 • The Heritage of the Textile Industry 

  Oevermann, Heike; Walczak, Bartosz M.; Watson, Mark (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
  The textile industry is a global phenomenon. It was the impetus for industrialisation, the growth of cities, the creation of company towns and world-wide trading routes in staple goods: silk, wool, linen, cotton, jute and ...
 • Napędy indukcyjno-dynamiczne łączników prądu stałego współpracujące z komorami próżniowymi prądu przemiennego 

  Rodak, Michał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  W monografii przedstawiono sposób dobrania parametrów wchodzących w skład próżniowego członu łączeniowego z napędem indukcyjno-dynamicznym, stosowanego jako główny element łączeniowy w łącznikach wykorzystujących technologię ...

View more