Show simple item record

dc.contributor.editorSzmit, Annapl_PL
dc.date.accessioned2018-08-17T11:52:55Z
dc.date.available2018-08-17T11:52:55Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.citationSzmit A. (red.), Zbiór zadań z podstaw ekonometrii i prognozowania., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007, ISBN 978-83-7283-209-2.
dc.identifier.isbn978-83-7283-209-2
dc.identifier.otherid skryba-crisppl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/1833
dc.descriptionPraca zbiorowa ; Skrypt dla szkół wyższychpl_PL
dc.descriptionRed. nauk. Wydz. : Lewandowski, Jerzypl_PL
dc.description.abstractOddawany do rąk Czytelników „Zbiór zadań z podstaw ekonometrii i prognozowania" obejmuje materiał dostosowany do zakresu kursu podstawowego realizowanego w ramach przedmiotów „Ekonometria", ,,Podstawy ekonometrii" oraz „Prognozowanie i symulacje" na różnych kierunkach menedżerskich i ekonomicznych. W dziesięciu rozdziałach zawarto zadania dotyczące miar współzależności zjawisk, podstawowych metod dekompozycji szeregu czasowego, estymacji modeli regresji liniowej i nieliniowej, oceny jakości jednorówananiowego modelu ekonometrycznego, podstawowych pojęć związanych z modelami wielorównaniowymi oraz metod prognozowania opartych na dekompozycji szeregów czasowych, na jednorównaniowych modelach ekonometrycznych, a także z wykorzystaniem metod heurystycznych, testów rynkowych i koniunktury. Na początku każdego z rozdziałów zamieszczono rozwiązane przykłady z danej dziedziny. Autorzy starali się o ich przystępny język i rzetelne zastosowanie potrzebnej w danym przypadku wiedzy. Przykłady dobierano tak, aby w miarę szeroko wykorzystywały zawarty w danym rozdziale zakres materiału. Nie wyczerpują one jednak potrzebnej do rozwiązania pozostałych zadań wiedzy, mają one dostarczać jedynie wskazówek i ilustracji do dalszego, samodzielnego działania. Niezbędna wiedza jest dostępna w licznych podręcznikach do ekonometrii i coraz liczniejszych podręcznikach do prognozowania. Niektóre z nich przytoczono na końcu w spisie wybranej literatury. Prezentowany zbiór zadań jest zatem pozycją uzupełniającą wykład o zadania przydatne do praktycznego opanowania teorii. Treści zadań w przeważającej części są związane z zastosowaniami ekonomicznymi, w szczególności z zakresu zarządzania. W części zadań wykorzystano rzeczywiste dane, w innych posłużono się danymi umownymi. Obliczenia do zadań wykonywano z reguły w arkuszu kalkulacyjnym Excel, w niektórych przykładach przytaczając wprost uzyskane stąd tabele wyników. W większości przypadków zadania są dobierane tak, aby ich rozwiązanie przy użyciu co najwyżej kalkulatora było możliwe, a tam, gdzie pożądany (lub konieczny) jest dostęp do komputera, aby wystarczającym narzędziem do ich rozwiązania był arkusz kalkulacyjny. Na końcu książki umieszczono przewodnik po wzorach, który może ułatwić wyznaczenie wartości odpowiednich miar i statystyk bez konieczności pamiętania odpowiednich reguł. Zamieszczono także tablice rozkładów i wartości krytycznych potrzebne do rozwiązywania zadań. Prezentowana pozycja jest pierwszym wydaniem tego ujęcia materiału. Autorzy będą wdzięczni za wszelkie uwagi dotyczące książki.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Politechnika Łódzkapl_PL
dc.publisherLodz University of Technology. Pressen_EN
dc.subjectekonometria - zadania i ćwiczeniapl_PL
dc.subjectprognozy gospodarcze - zadania i ćwiczeniapl_PL
dc.subjecteconometrics - tasks and exercisesen_EN
dc.subjecteconomic forecasts - tasks and exercisesen_EN
dc.titleZbiór zadań z podstaw ekonometrii i prognozowania.pl_PL
dc.typeKsiążkapl_PL
dc.typebooken_EN
dc.contributor.reviewerGazińska, Mirosławapl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record