Recent Submissions

 • Przetwarzanie tekstu naturalnego i słowosieci 

  Kaużyński, Artur (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji powstał zespół, którego celem jest integracja danych o działalności przedsiębiorstw i ich wykorzystanie do uczenia maszynowego. Wykonanie projektu wymaga połączenia teorii ...
 • W drodze do zrównoważonego rozwoju 

  Kopańska, Justyna; Koszewska, Małgorzata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  W najnowszej edycji rankingu Times Higher Education Impact Rankings sklasyfikowano uczelnie z 94 krajów. Ranking ocenia działalność uczelni pod kątem realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals ...
 • Jubileusz 30-lecia Wydziału 

  Staniec, Iwona (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  24 kwietnia 1991 r. uchwałą Senatu Politechniki Łódzkiej powołano Wydział Organizacji i Zarządzania. Wydział funkcjonował pod tą nazwą do 2017 r., kiedy to w wyniku włączenia w jego strukturę Instytutu Papiernictwa i ...
 • Aspekty e-learningu jako metody nauczania na przykładzie piotrkowskiej platformy e-learningowej 

  Sobestiańczyk, Tomasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2011)
  Celem artykułu jest przedstawienie e-learningu, jako nowoczesnej metody nauczania, scharakteryzowanie słabych i mocnych stron w oparciu o piotrkowska platformę dydaktyczna.
 • Nowoczesne technologie ICT szansą na rozwój mikroprzedsiębiorstw 

  Lewandowski, Jerzy; Tomczak, Jakub (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
  Celem artykułu jest ocena stopnia wykorzystania nowoczesnych technologii przez mikroprzedsiębiorstwa. Przedstawienie możliwości zastosowania nowoczesnych rozwiązań ICT przez mikroprzedsiębiorstwa. Analiza wymagań ...
 • Modelowanie rozwoju radiofonii lokalnej w procesie tworzenia lokalnego społeczeństwa informacyjnego 

  Stachowiak, Barbara (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
  Trzeci sektor mediów, tj. media lokalne, środowiskowe, istotny w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Tego typu nadawcy funkcjonują we wszystkich krajach demokratycznych. Ich rozwój w dużej mierze zależy od przyjętych ...
 • Studia podyplomowe jako forma doskonalenia kompetencji menedżerskich 

  Lachiewicz, Stefan; Zakrzewska-Bielawska, Agnieszka (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
  Artykuł pokazuje znaczenie studiów podyplomowych w procesie kształtowania kompetencji menedżerskich. Studia podyplomowe posiadają już długą tradycję w polskim systemie kształcenia i doskonalenia zawodowego, ale w ostatnich ...
 • Development of paints and varnishes in the face of dynamic changes of end users`needs - challenges for raw material producers 

  Styrzyński, Robert; Koszewska, Małgorzata; Jałmużna, Irena (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
  Paint and varnishes market is one of the fastest growing globally, mainly due to the huge demand in the construction industry. Based on the purpose of using paints, varnishes and other coatings industry can be categorized ...
 • Motywacja do bezpiecznej pracy w gabinetach stomatologicznych 

  Lewandowski, Jerzy; Markowska–Dyner, Agnieszka; Niciejewska, Marta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
  Lekarze stomatolodzy są wystawieni na szereg zagrożeń zawodowych, które powodują, że ich praca niesie za sobą znaczące ryzyko utraty zdrowia. Są oni narażeni przede wszystkim na czynniki biologiczne, chemiczne oraz ...
 • Identyfikacja zagrożeń zawodowych w pracy lekarza pierwszego kontaktu ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń „nowych i pojawiających się” 

  Lewandowski, Jerzy; Marjański, Jacek; Niciejewska, Marta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
  Pracownicy placówek służby zdrowia są narażeni na wiele czynników, które zagrażają ich zdrowiu a nawet życiu. Lekarze należą do grupy pracowników służby zdrowia mającej bezpośredni kontakt z zagrożeniami, zwłaszcza ...
 • Sustainable development in electromobility 

  Kowalski, Daniel Jan; Depta, Adam (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
  The article presents the importance of compliance with the principles of sustainable development in the automotive industry. Explains the term electromobility, electromobility development plan and the origin, meaning and ...
 • Klasyfikacja ABC/XYZ w zarządzaniu gospodarką materiałową w przedsiębiorstwie produkcyjnym 

  Kaczorowska, Zuzanna; Staniec, Iwona; Szczygieł, Nina (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
  Celem artykułu jest przedstawienie wad i zalet metody ABC/XYZ wykorzystywanej w procesie zarządzania zapasami. W artykule, na podstawie otrzymanych danych, została przeprowadzona analiza ABC, XYZ oraz stworzona macierz ...
 • Prognozowanie popytu na nowo wprowadzany produkt 

  Idczak, Maja; Staniec, Iwona (Lodz University of Technology Press, 2019)
  W pracy przedstawiono możliwość wykorzystania metody analogii historycznych do przeprowadzenia prognozy popytu dla nowo wprowadzanego na rynek produktu. Metodę zastosowano w praktycznym przypadku analizowanego przedsiębiorstwa ...
 • Zarządzanie w trakcie wprowadzania zmian organizacyjno-technicznych w przedsiębiorstwie a bezpieczeństwo pracy 

  Rybińska, Katarzyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
  Jak powiedział Henry Ford „Wszystko można robić lepiej, niż robi się dzisiaj”, a zatem funkcjonowanie i rozwój każdego przedsiębiorstwa jest nierozerwalnie związane z koniecznością wprowadzania ciągłych zmian. Artykuł ...
 • E-urząd Miasta Łodzi. Ocena funkcjonowania marketingu internetowego 

  Pąsiek, Adam (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
  Celem artykułu jest zaprezentowanie i ocena funkcjonowania e-marketingu w Urzędzie Miasta Łodzi. Badania oparte są na źródłach wtórych oraz wynikach badań pierwotnych z wykorzystaniem obserwacji uczestniczącej. Przedstawione ...
 • Analiza rynku meblarskiego 

  Kaczorowska, Zuzanna; Staniec, Iwona; Szczygieł, Nina (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
  Analiza rynku umożliwia weryfikację potencjału tkwiącego w danym segmencie. Co więcej, pomaga zdobyć przewagę nad konkurencją oraz wzmocnić dotychczasową pozycję na rynku. Dzięki temu przedsiębiorstwo może właściwie ...
 • Koncepcja dynamicznych kompetencji jako paradoks w zarządzaniu 

  Penc-Pietrzak, Ilona (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
  Koncepcja dynamicznych kompetencji stanowi paradoks w zarządzaniu, ponieważ bazuje na dwóch pozornie wykluczających się elementach: sztywnych rutynach organizacyjnych i dynamicznych kompetencjach. Rutyny zapewniają ...
 • Wypadki przy pracy na przykładzie wybranego przewoźnika kolejowego 

  Lewandowski, Jerzy; Mielczarek, Dariusz Krzysztof (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
  W niniejszym artykule szczegółowo przedstawiono sytuację związaną z wypadkami przy pracy na przykładzie wybranego przewoźnika kolejowego o ugruntowanej i stabilnej pozycji lidera. Dokonano analizy działań podejmowanych przez ...
 • Wdrożenie koncepcji 3M w przedsiębiorstwie produkcyjnym 

  Szymański, Grzegorz; Grzesiak, Mateusz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
  Wdrażanie poszczególnych aspektów modelu 3M powinno odbywać się w odpowiedniej kolejności i przy ciągłej analizie wyników z innych stosowanych metod LM. Ponadto minimalizacja lub nawet niwelacja strat w modelu 3M to ...
 • The determinants of biotechnology development by academic entrepreneurship and spin-off companies in the commercialization process of scientific research results in Poland 

  Mrozowski, Paweł (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
  Innovative sectors of high technology are considered as one of the most important elements of the modern economy. The biotechnology industry perfectly fulfills the criteria of belonging to sectors of this type, and by some ...

View more