Recent Submissions

 • Projekt, produkt, promocja 

  Smereka, Lidia (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology, 2021)
  Politechnika Łódzka wspólnie z partnerami z Turcji i Portugalii rozpoczyna realizację projektu, w którym opracowana zostanie nowa metoda kształcenia dla studentów kierunków artystycznych i projektowych. Na ten cel ...
 • Nonlinear normal modes of three degree of freedom mechanical oscillator 

  Perlikowski, Marian (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej ; Katedra Dynamiki Maszyn - Wydział Mechaniczny Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press ; Department Division of Dynamics - Faculty of Mechanical Engineering, 2011)
  In this paper we show the method of calculation of nonlinear normal modes and its application to mechanical coupled systems. We present bifurcation diagram of nonlinear normal modes in three degree of freedom system. We ...
 • Włókiennictwo 2020+ 

  Malinowska-Olszowy, Monika (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
  Od ponad 2 lat Politechnika Łódzka wraz partnerami realizuje projekt Innowacyjne Włókiennictwo 2020+. Jego głównym celem jest zwiększenie stopnia konkurencyjności oraz umiędzynarodowienie badań naukowych w zakresie wł ...
 • Udział Politechniki Łódzkiej w programie IAEA 

  Krucińska, Izabella; Ulański, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
  Po wybuchu pandemii COVID-19 problemem w skali międzynarodowej stały się braki w zaopatrzeniu personelu medycznego, a także ogółu społeczeństwa, w sprzęt ochronny, między innymi maski ochronne. Powstało pytanie, czy ...
 • Wystawa studentów wzornictwa 

  Zimna, Katarzyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
  W galerii JUTRO na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ odbył się wernisaż wystawy 3D_użytkowe i artystyczne formy przestrzenne – prace studentów wzornictwa.
 • Włókna o wielu zastosowaniach 

  Stawski, Dawid (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
  Na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ odbyła się dziesiąta konferencja naukowa Central European Conference Fibre Grade Polymers, Chemical Fibres and Special Textiles. Tematyka koncentrowała się ...
 • Rozmowy z uczelnią w Łucku 

  Smereka, Lidia (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
  Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów odwiedziła delegacja z Lutsk National Technical University na Ukrainie.
 • Mobilni z Erasmusem 

  Smereka, Lidia (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology, 2020)
  Program Erasmus+ sprzyja międzynarodowym kontaktom i rozwojowi zawodowemu. Chętnie korzystają z niego studenci i kadra Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów. Tak było we Lwowie i w La Rioja, gdzie ...
 • Andrzej Dems (1938-1988) 

  Dems-Rudnicka, Katarzyna; Stawski, Dawid (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
  W trzydziestą rocznicę śmierci Andrzeja Demsa wspominali Go uczestnicy konferencji Central European Conference Fibre Grade Polymers, Chemical Fibres and Special Textiles związanej z tematyką badawczą, nad którą pracował.
 • 70 lat Katedry Włókien Sztucznych 

  Łaszkiewicz, Bogumił (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
  Obchodząca swój jubileusz Katedra Włókien Sztucznych jest dziś, po zmianach organizacyjnych, częścią nowej jednostki – Katedry Inżynierii Mechanicznej, Informatyki Technicznej i Chemii Materiałów Polimerowych. Pracownicy ...
 • Electrical and thermal properties of anthraquinone layers 

  Kania, Sylwester; Kuliński, Janusz; Sikorski, Dominik (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
  Quantum-chemical calculations indicate that the bond lengths in the anthraquinone anthracene backbone are shorter than the corresponding bonds in unsubstituted anthracene. The shape of the frontier molecular ...
 • The origin of the interaction responsible for the difference of hole mobility of thwo derivatives of anthracene 

  Kania, Sylwester; Kuliński, Janusz; Sikorski, Dominik (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2018)
  Hole mobility of the layers built from two anthracene derivatives differing in the substitution of the central benzene ring, i.e. anthrone substituted with only one keto group and anthraquinone substituted with two keto ...
 • Thermal-Insulation Properties of Multilayer Textile Packages 

  Matusiak, Małgorzata; Kowalczyk, Sylwia (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej - Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa TekstyliówLodz University of Technology. Press - Faculty of Material Technologies and Textile Design, 2014)
  Thermal-insulation properties of textile materials play a significant role in material engineering of protective clothing. Thermal-insulation properties are very important from the point of view of thermal comfort of the ...
 • Technology and Properties of Distance Five-layered Double-Weft-Knitted Fabrics with Elastomeric Threads 

  Włodarczyk, Bogdan; Kowalski, Krzysztof (Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh) , Łódź, PolskaInstitute of Biopolymers and Chemical Fibres, Lodz, Poland, 2014)
  This paper presents the concept of forming distance weft-knitted fabrics with five knitted layers in their structure. The knitted fabrics developed have a relatively large thickness in relation to the needle pitch and ...
 • Technologie bioresorbowalnych wyrobów medycznych – opracowane w wyniku realizacji projektu kluczowego „Biodegradowalne wyroby włókniste” 

  Krucińska, Izabella; Boguń, Maciej; Chrzanowska, Olga; Kowalczuk, Marek M. (ZW CHEMPRESS - SITPChem Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, 2014)
  Pod koniec 2008 r. rozpoczęto realizację projektu kluczowego pt. „Biodegradowalne wyroby włókniste”, POIG 01.03.01–00– 007/08 o akronimie BIOGRATEX. Projekt jest współfinansowany z funduszy strukturalnych w ramach Programu ...
 • Specific Properties of Woven Multiaxial Structures 

  Czekalski, Bartłomiej; Snycerski, Marek (Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh) , Łódź, PolskaInstitute of Biopolymers and Chemical Fibres, Lodz, Poland, 2014)
  The development of the construction and technology of multiaxial fabrics should be accompanied by exploring their specific properties. On the one hand, there is a need to assess the behaviour of such woven structures under ...
 • Sensitivity of Temperature Field to Material Parameters within the Clothing Laminate Process 

  Korycki, Ryszard; Szafrańska, Halina (Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh) , Łódź, PolskaInstitute of Biopolymers and Chemical Fibres, Lodz, Poland, 2014)
  Textile laminate is created by introducing a thermoplastic polymer between the inner layer and outer material, which is then softened by heat. The connection is secured by adhesive properties of the polymer and the pressure ...
 • The Influence of Pet Fibres Surface Enzymatic Modification on the Selected Properties 

  Kardas, Iwona; Lipp-Symonowicz, Barbara; Sztajnowski, Sławomir; Wojciechowska, Dorota (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa TekstyliówLodz University of Technology. Press - Faculty of Material Technologies and Textile Design, 2014)
  The effect of changes in the surface structure of glossy polyester filaments from poly(ethylene terephthalate) in terms of its micro-topography, molecular and supermolecular structure of the fibre surface layers on selected ...
 • Resonance Vibrations of an Elastic System Supported on a Textile Layer 

  Zajączkowski, Jerzy (Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh) , Łódź, PolskaInstitute of Biopolymers and Chemical Fibres, Lodz, Poland, 2014)
  The vibrations of a flexible system resting on a layer of fibres are investigated in this paper. A mathematical model of the system excited by an electromagnet supplied with an alternating current is formulated. Two resonance ...
 • Printed Textiles with Chemical Sensor Properties 

  Krucińska, Izabella; Skrzetuska, Ewa; Urbaniak–Domagała, Wiesława (Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh) , Łódź, PolskaInstitute of Biopolymers and Chemical Fibres, Lodz, Poland, 2014)
  In this study the authors proposed the introduction of chemical sensors directly on textile surfaces in the form of conductive transmission parts using the screen-printing technique. A liquid vapour-sensitive, printing ...

View more