Recent Submissions

 • Interaktywna mapa dla EUG Łódź 2022 

  Barburski, Marcin (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
  W Zatoce Sportu Politechniki Łódzkiej odsłonięto interaktywną mapę Europejskich Igrzysk Akademickich Łódź 2022 (EUG 2022). Powstała ona w ramach European Project Semester, zajęć realizowanych w Centrum Kształcenia Mię ...
 • Studenci projektowali dla Phillips Poland 

  Szumigaj-Badziak, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
  Firma Phillips Poland Sp. z o.o. wraz z Wydziałem Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów zrealizowała konkurs dla studentów Wzornictwa na zaprojektowanie i utworzenie dokumentacji technicznej klapki do ...
 • Warsztat PiCoDe 

  Zimna, Katarzyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Czy przez dwa tygodnie, nie znający się wcześniej, międzynarodowy zespół projektantów z różnych dziedzin jest w stanie wykreować pomysły i zrealizować prototyp nowego produktu? Okazuje się że tak. W galerii Pop’n’art ...
 • Studentka PŁ zaprojektowała stroje na Expo 2020 

  Chojnacka, Ewa; Owczarek, Magdalena (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Już wiemy jak będzie ubrana obsługa Pawilonu Polskiego na Wystawie Światowej Expo 2020 Dubai. Właśnie rozstrzygnął się konkurs, w którym brali udział studenci architektury ubioru Wydziału Technologii Materiałowych i ...
 • Rusztowanie do hodowli komórkowej 

  Pabjańczyk-Wlazło, Ewelina (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Wyniki projektu engiSCAF – kompozytowe rusztowania biopolimerowe o porowatej strukturze i ukierunkowanej aktywności biologicznej będzie można wykorzystać w sterowanych zabiegach regeneracji kości i tkanek.
 • Modelowanie procesów wymiany ciepła w dzianinach futerkowych 

  Więzowska, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
  Ciepłochronność jest podstawowym parametrem determinującym praktyczne zastosowanie dzianin futerkowych. Analiza wymiany ciepła oraz metodyka określenia podstawowych parametrów struktury do optymalizacji konstrukcji z ...
 • Konstrukcja, technologia i metodyka oceny multifunkcjonalnej tkaniny żakardowej typu „blackout” do zastosowań we wnętrzach użyteczności publicznej 

  Szkudlarek, Joanna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
  Niniejsza rozprawa jest oparta na ponad dziesięcioletnim doświadczeniu zawodowym autora. Obszar zainteresowań i działań autora pokrywa się z obszarem naukowym pracy. Idea rozprawy osadzona jest w rzeczywistości, odnosi ...
 • Zastosowanie poli(metakrylanu-N,N-dimetyloaminoetylenowego) do otrzymywania włóknin 

  Zielińska, Dorota (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2018)
  W pracy wykonano syntezy poli(metakrylanu-N,N-dimetyloaminoetylenowego) – PDAMA przy użyciu dwóch metod polimeryzacji: roztwo-rowej oraz blokowej. Otrzymano polimery o liczbowo średniej masie cząsteczkowej odpowiednio: ...
 • Warstwowy wielofunkcyjny kompozyt tekstylny w hydroizolacji konstrukcji betonowych 

  Szafran, Krzysztof (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2018)
  Tematem rozprawy doktorskiej jest Warstwowy wielofunkcyjny kompozyt tekstylny w hydroizolacji konstrukcji betonowych, który stanowi naukowe podejście do nowego rodzaju przeciwwodnego zabezpieczenia, szczególnie poziomych ...
 • Modelowanie wielowarstwowych osłon balistycznych minimalizujących skutki udaru 

  Pinkos, Justyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2018)
  Głównym celem przedstawionej rozprawy doktorskiej była analiza efektywności balistycznej wielowarstwowych tekstylnych osłon złożonych z tkanin dwuosiowych i trójosiowych oraz ocena skutków udaru balistycznego po niepenetrującym ...
 • Włókna celulozowe o właściwościach luminescencyjnych 

  Erdman, Aleksandra (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
  Głównym celem przedstawionej rozprawy doktorskiej było otrzymanie włókien celulozowych modyfikowanych organicznymi i nieorganicznymi związkami luminescencyjnymi do zastosowania w dokumentach i tekstyliach. Podstawowym ...
 • Wpływ technologii wytwarzania na parametry anten tekstylnych 

  Nowak, Iwona (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
  Praca doktorska składa się z części teoretycznej, eksperymentalnej oraz wniosków. Cześć eksperymentalna rozprawy doktorskiej składa się z trzech części. W pracy wytworzono anteny tekstylne trzema różnymi metodami: ...
 • Badania odzieży naruszającej prawa własności intelektualnej w aspekcie obrotu na polskim rynku i oceny jej wartości użytkowej 

  Faryś, Przemysław Krystian (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
  Praca doktorska poświęcona jest analizom i badaniom na temat problematyki obrotu odzieżą naruszającą prawa własności intelektualnej na przykładzie polskiego rynku. Niniejsze opracowanie stanowi skrót rozprawy doktorskiej.Pierwszą ...
 • Ocena właściwości optycznych żakardowych dzianin dekoracyjnych 

  Szmyt, Joanna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
  Celem naukowym pracy jest identyfikacja barierowości świetlnej żakardowych dzianin dekoracyjnych na podstawie badań teoretycznych opartych na modelu geometryczno-strukturalnym dzianin, który formułuje zależności zapełnienia ...
 • Antybakteryjne włókna celulozowe przeznaczone do celów medycznych – synteza nanocząstek srebra z wykorzystaniem N-tlenku N-metylomorfoliny (NMMO) jako czynnika redukującego 

  Śmiechowicz, Emilia (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2014)
  W ramach pracy doktorskiej otrzymano antybakteryjne włókna celulozowe modyfikowane nanocząstkami srebra, generowanymi w układzie NMMO. Głównym celem pracy było określenie wpływu podstawowych warunków wytwarzania nanocząstek ...
 • Badania nad wytworzeniem funkcjonalnych nanomateriałów w postaci dyspersji wodnych i ich depozycją na podłoża tekstylne 

  Skrzetuska, Ewa (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2014)
  W pracy skoncentrowano się na opracowaniu materiałów drukarskich w postaci wodnych dyspersji nanocząstek, nadających tekstyliom właściwości wielofunkcjonalne- bakteriostatyczne, antystatyczne i sensoryczne. Podjęto próbę ...
 • Kompozyty polimerowo-włókiennicze do pomiarów promieniowania wysokoenergetycznego 

  Sąsiadek, Elżbieta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2014)
  Niniejsza praca doktorska dotyczy dwuwymiarowego monitorowania rozkładów dawek promieniowania jonizującego i ultrafioletowego za pomocą kompozytu na bazie podłoża włókienniczego i związków czułych na promieniowanie. Celem ...
 • Innowacyjna technologia przestrzennych dzianin kolumienkowych – struktura i właściwości 

  Pieklak, Katarzyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2014)
  W początkowej części pracy przedstawiono ogólne tendencje rozwoju w zakresie tekstyliów technicznych zarówno dzianych, tkanych jak i plecionych ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów przestrzennych. Sformułowano istotne ...
 • Ocena niejednorodności właściwości mechanicznych nitek na podstawie analizy sił w nitce, w krótkiej strefie rozciągania 

  Włodarczyk, Bogdan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2008)
  W technologiach włókienniczych występują strefy rozciągania nitek, pomiędzy elementami maszyn lub na ich elementach roboczych, przez które przędza przemieszcza się, podlegając rozciąganiu. Długość tych stref wynosi od kilku ...
 • Analiza metod separacji wykroju z nakładu materiału 

  Stasik, Kinga (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2008)
  W pracy przedstawiono cztery modele matematyczne mechanizmu chwytaka o napędzie elektrycznym, charakteryzujące się różnymi cechami. Do każdego modelu sformułowano równania opisujące ich charakterystykę kinematyczną i ...

View more