Recent Submissions

 • Wieloaspektowość Współczesnej Logistyki – Transport, Miasto, Konsumenci 

  Galińska, Barbara; Nyszk, Wojciech Zdzisław; Sierpiński, Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  [...] Monografia jest wynikiem analizy różnych aspektów współczesnej logistyki. Ma ona charakter studium teoretyczno-empirycznego i została przygotowana w oparciu o: - studia literaturowe z zakresu transportu, spedycji, ...
 • Linear connections and secondary characteristic classes of Lie algebroids 

  Balcerzak, Bogdan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Lie algebroids appear in many structures related to geometry. Although the motivations for defining the concept of Lie algebroid come from Lie groupoids [74], on the one hand, we can view them as some generalizations of ...
 • Budynki Biurowe. Ewolucja i typologia 

  Grzelakowski, Tomasz; Górko, Marcin; Białkowski, Sebastian (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  [...] Niniejsza monografia ma na celu naszkicowanie procesów kształtujących pracę o charakterze biurowym oraz wpływ rozwoju tego rodzaju pracy na typ budynków, w których się ona odbywa. Ze względu na przyjęte założenia ...
 • Konkurencyjność a lokalizacja przedsiębiorstwa. Kontekst wirtualizacyjny 

  Nowicki, Michał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Monografia ma za cel zasygnalizować rolę lokalizacji i instrumentów jej wirtualizacji dla potrzeb podnoszenia skuteczności w kształtowaniu konkurencyjności współczesnych przedsiębiorstw. Spoglądając całościowo na treść ...
 • Konstrukcje II : Wybrane konstrukcje matematyki teoretycznej - Teoria całki i probabilistyka 

  Andrzejczak, Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Ze wstępu do Konstrukcji I [2]: Pomysł i szczegółowa koncepcja prezentowanego tekstu „Wybrane konstrukcje matematyki teoretycznej...” są wynikiem obserwacji stanu wiedzy niezbyt licznej grupy studentów matematyki studiów ...
 • Łódź U Like 2021 : 12 Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Studentów Architektury - Zobaczyć. Dotknąć. Doświadczyć. Przeżyć. Opowiedzieć. : monografia 

  Witkowski, Włodzimierz. Red. nauk.; Striker, Jarosław. Red. nauk.; Politechniki Łódzka : Instytut Architektury i Urbanistyki; Koło Naukowe Studentów Architektury PŁ "IX Piętro"; Niemczyk, Ernest; Wdowiarz-Bilska, Matylda (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  „Rzeczywistość dziś to utopia wczoraj” – słowa te padły niegdyś z ust francuskiego architekta Charles'a Édouarda Jeannereta, znanego pod pseudonimem Le Corbusier. Rzeczywistość w jakiej zorganizowana została XII już ...
 • Dynamika emisji zanieczyszczeń z przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej z wykorzystaniem sensorów on-line 

  Bandzierz, Dawid (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  [...] Celem monografii jest analiza możliwości wykorzystania sond pomiarowych on-line do pomiaru stężenia wybranych wskaźników zanieczyszczeń oraz określenia ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych do odbiornika przez ...
 • XXVII LSCE 2021 : Lightweight Structures in Civil Engineering. Contemporary problems. Book of Abstracts 

  Szafran, Jacek; Kamiński, Marcin; Lodz University of Technology. Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering - Department of Structural Mechanics (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  For over a quarter of a century, every first Friday of December has been reserved for many people for a longawaited event – the LSCE conference. For all members of Polish Chapters of the International Association for ...
 • Prediction of Natural Image Saliency for Synthetic Images 

  Rudak, Ewa; Rynkiewicz, Filip; Daszuta, Marcin; Sturgulewski, Łukasz; Lazarek, Jagoda (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Numerous saliency models are being developed with the use ofneural networks and are capable of combining various features and predicting the saliency values with great results. In fact, it might be difficult to replace ...
 • Synergy of Convolutional Neural Networks and Geometric Active Contours 

  Tomczyk, Arkadiusz; Pankiv, Oleksandr; Szczepaniak, Piotr S. (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Hybrid approach to machine learning techniques could potentially provide improvements in image segmentation results. In this paper, a model of cooperation of convolutional neural networks and geometric active contours ...
 • Simulation of photon emission by an excited atom in the quantum register 

  Ostrowski, Marcin (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  This paper investigates whether a quantum computer can efficiently simulate the atom deexcitation process with emission of photon. An algorithm is presented for simulating of the atom-photon interaction and photon free ...
 • Search for outliers by fuzzy logic systems – general concepts 

  Kacprowicz, Marcin (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  This article presents both a review of the literature and research proposals on the use of artificial integration, in particular fuzzy logic and fuzzy logic systems to search for and find exceptions outlier.
 • Postgraduate studies in the Institute of Information Technology of the Lodz University of Technology 

  Krasiukianis, Roman; Smoliński, Mateusz; Kwapisz, Marcin; Karbowańczyk, Michał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  The article presents the assumptions, development path and key achievements of postgraduate studies at the Faculty of Technical Physics, Information Technology and Applied Mathematics of the Lodz University of Technology. ...
 • Objects’ colors impact on scene image perception in immersive virtual environments 

  Andrzejczak, Jarosław; Lenarczyk, Marcin (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Objects’ color perception, including these in virtual space, plays significant role in looking for information, rating content and navigating. Prepared research environment consist of five individual experiments focused on ...
 • IT law as an indispensable element of education 

  Urbaniak-Mastalerz, Izabela (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  The study presents the issues of selected aspects of IT law. The article indicates legal regulations and court decisions in the field of computer program protection. The author solve the problem of how to interpret ...
 • Hand gestures as a method of interaction in virtual reality HOPA games 

  Lamus, Monika; Wiśniewska, Aneta; Szrajber, Rafał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  The main objective of the study was to implement the intuitive gesture set for movement and interaction in a virtual HOPA game. A review and analysis of existing solutions using the Leap Motion device to track gestures ...
 • Gamification in Accounting Education- Evidence From Logistic Course Experience 

  Fajczak-Kowalska, Anita; Misztal, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  The study’s main goal is to indicate the possibility of using gamification in teaching the basics of accounting at a university. The authors implement the gamification model among logistics students at one of the ...
 • Educational infrastructures for IT teaching 

  Kwapisz, Marcin; Karbowańczyk, Michał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  The basic problem of teaching information technologies is a proper infrastructure for classes and courses. This especially applies to remote and e-learning, when a student does not have access to “physical” laboratories. ...
 • Comparison of Selected Algorithms Solving Vehicle Routing Problem with Simultaneous Delivery and Pickup 

  Michalik, Maciej; Ochelska-Mierzejewska, Joanna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  The Vehicle Routing Problem is a widely known combinatorial optimization problem. A particular variant of this problem is Vehicle Routing Problem with Simultaneous Delivery and Pickup (VRPSDP). In this paper, two ...
 • A Case Study based exam at Computer Science at Lodz University of Technology 

  Sękalski, Przemysław; Pietrzak, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  This paper describes the process of introducing changes in diploma examination system in the Computer Science discipline at Lodz University of Technology, Poland. The main aim of this paper is to share the experience with ...

View more