DSpace Repository

Książki, monografie, rozdziały (WOiZ)

Książki, monografie, rozdziały (WOiZ)

 

Recent Submissions

 • Drabek, Agata (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2016)
  The monograph "Legal measures taken to counteract youth unemployment based on the example of the District Employment Office in Lodz during 2014-2015" is dedicated to an important social phenomenon of youth unemployment. ...
 • Greta, Marianna; Kowalski, Jarosław; Tomczak-Woźniak, Ewa (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2016)
  „Aby drogę mierzyć przyszłą, trzeba pomnieć skąd się wyszło” – tymi słowami Cyprian Kamil Norwid chciał uświadomić nam wielkie znaczenie przeszłości, którą traktować należy jako drogowskaz do budowania dobrej i bezpiecznej ...
 • Walaszczyk, Anna (red. nauk.); Jałmużna, Irena (red. nauk.); Lewandowski, Jerzy (red. nauk.); Politechnika Łódzka. Wydział Organizacji i Zarządzania.; Antosik, Milena.; Grądzki, Ryszard.; Greta, Marianna.; Rajkiewicz, Mieczysław.; Sekieta, Marek. (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2016)
  Oddajemy w Państwa ręce monografię naukową, która jest owocem Międzynarodowej Konferencji Zarządzania Produkcją i Opakowań (ICPM-PP2016), pod tytułem „Zarządzanie i bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym”. Problematykę ...
 • Jasiński, Tomasz; Marszal, Anna; Bochenek, Anna (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2016)
  Monografia została poświęcona praktycznym aspektom wykorzystania sztucznych sieci neuronowych w obszarze szeroko rozumianej ekonomii oraz gospodarki przestrzennej. Obecnie nowoczesne metody analizy danych stają ...
 • Barańska-Fischer, Mirella; Blażlak, Robert; Szymański, Grzegorz (Wydawnictwo Politechnika Łódzka, 2016)
  Globalizacja gospodarki światowej przyczynia się w sposób ciągły do wzrostu stopnia konkurencyjności przedsiębiorstw, szczególnie w obszarze efektywnego zarządzania innowacjami, niezależnie od rodzaju reprezentowanej ...
 • Depta, Adam; Matejun, Marek; Lewandowski, Jerzy; Lachiewicz, Stefan; Zakrzewska-Bielawska, Agnieszka; Zawada, Marcin; Strzelecka, Agnieszka; Martin, Marek; Staniec, Iwona; Lisowska, Renata; Matejun, Marek (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2016)
  Koncepcja społeczeństwa ryzyka Becka przeniesiona na poziom globalny stała się koncepcją światowego społeczeństwa ryzyka. W zamyśle autora miała zwrócić uwagę światowej opinii na zagrożenia dla ekosystemów, gospodarki oraz ...
 • Walaszczyk, Anna (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Publisher, 2016)
  Ważność problematyki zarządzania bezpieczeństwem żywności nie wymaga uzasadnienia. Od zawsze był to temat ważny dla każdego uczestnika łańcucha żywnościowego, począwszy od producenta materiału siewnego, a skończywszy ...
 • Rajkiewicz, Mieczysław; Mikulski, Robert (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Publisher, 2016)
  W wielu firmach dążenie do doskonałości opiera się na stosowaniu filozofii TQM lub wymagań standardów ISO. W warunkach polskiej gospodarki ten trend firmy rozpoczęły od 1993 roku, kiedy to w Polsce po raz pierwszy opublikowano ...
 • Grębosz, Magdalena; Siuda, Dagna; Szymański, Grzegorz (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Publisher, 2016)
  Globalizacja rynków oraz dynamiczny rozwój technologii informacyjno komunikacyjnych sprawiają, że przedsiębiorstwa muszą systematycznie dostosowywać się do nowych warunków działania. W konsekwencji w warunkach współczesnego ...
 • Kazimierska-Grębosz, Marianna; Grądzki, Ryszard (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Publisher, 2016)
  Hałas występujący w środowisku, nazywany hałasem środowiskowym lub hałasem zewnętrznym, dotyczy środowiska znajdującego się poza miejscem pracy,na zewnątrz budynków mieszkalnych. Hałas ten oddziałuje na wszystkich obywateli, ...
 • Matejun, Marek; Motyka, Agata (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2016)
 • Bielecki, Maciej; Hanczak, Magdalena; Skoczylas, Aleksandra (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2016)
  Logistics challenges in the twenty-first century clearly show the need to consider newer and newer conditions, in order to improve the effectiveness and efficiency of the flows of goods and information about them. One of ...
 • Sośnicka, Joanna (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2016)
 • Chybalski, Filip (Wydawnictwo Politechnika Łódzka, 2015)
  Jednym z wymiarów adekwatności emerytur w rozumieniu celów Metody Otwartej Koordynacji jest zapobieganie ubóstwu [European Commission, 2003]. Najbardziej popularna miara tego ubóstwa, jaką jest stopa zagrożenia ...
 • Chybalski, Filip (Wydawnictwo Politechnika Łódzka, 2015)
  Dwie podstawowe kategorie, w świetle których są oceniane współcześnie systemy emerytalne, to adekwatność dochodowa oraz efektywność, w tym stabilność finansowa. Narzędziem służącym realizacji pierwszego celu, na który ...
 • Bogalska-Martin, Ewa (Université Technique de Lodz Publishing, 2016)
  Książka „Firmy francuskie wobec dyskryminacji w sferze zatrudnienia” podejmuje niezwykle aktualny temat dyskryminacji w sferze zatrudnienia, zjawisko rzadko analizowane w pracach naukowych. Obrana w książce perspektywa ...
 • Grądzki, Ryszard; Kazimierska-Grębosz, Marianna; Marcinkowski, Andrzej; Masiarek, Andrzej; Gralewski, Jacek; Bogusławski, Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2016)
 • Greta, Marianna; Otto, Jacek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Publisher, 2016)
  This study has been devoted to the agency system of the European Union and its place and role in the decisional and management process of this integration grouping. The content of this monograph has been divided into six ...
 • Szymonik, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2016)
  [...] Cel główny monografii dotyczy identyfikacji (poznania) stopnia wdrożenia systemów zarządzania kryzysowego w obszarze zarządzania bezpieczeństwem systemów logistycznych oraz poznania zasad i form tych systemów, w ...
 • Chybalski, Filip (Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2013)

View more