Recent Submissions

 • Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi : doświadczenia i wyzwania 

  Adamik, Anna Iwona; Godziszewski, Bohdan; Iwińska-Knop, Krystyna; Lachiewicz, Stefan; Otto, Jacek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2010)
  [...] By zbliżyć praktykę gospodarczą do lepszego zrozumienia istoty, uwarunkowań, roli i procesów towarzyszących tego typu działaniom przygotowano niniejszą pracę. Składa się ona z czterech części pozwalających nie ...
 • Product and packaging : quality and logistics aspects 

  Lewandowski, Jerzy; Sekieta, Marek; Jałmużna, Irena Barbara; Bendkowski, Józef; Matuszek, Józef; Otto, Jacek; Poskrobko, Bazyli; Tkaczyk, Stanisław; Witkowski, Jarosław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2010)
  This aim of this monograph is to present current research and companies' business practice related to the practice of products and packaging in the aspect of quality and logistics. Quality is one of the most important ...
 • Product and packaging : tendencies for development in manufacturing 

  Lewandowski, Jerzy; Walaszczyk, Anna; Jałmużna, Irena Barbara; Bendkowski, Józef; Górska, Ewa; Lisińska-Kuśmierz, Małgorzata; Santarek, Krzysztof; Urbaniak, Maciej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
  The development of product and packaging in their manufacturing aspect is associated with the processes of design, planning and production as well as safety management, environment, documentation and quality in its ...
 • Managing the potential of small and medium-sized enterprises in business practice 

  Matejun, Marek; Błaszczyk, Wanda; Czekaj, Janusz; Lachiewicz, Stefan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2010)
  The development of small and medium-sized enterprises is subject to numerous restrictions stemming both from their external environments, internal weaknesses and lack of resources in smaller business entities. On the ...
 • Information technologies in logistics 

  Szymonik, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
  Monografia "Technologie informatyczne w logistyce" dobrze wpisuje się w dorobek polskiej literatury z obszaru logistyki. Tematyka obejmuje ważną dziedzinę jaką jest informacja, informatyka w zarządzaniu logistyką. ...
 • Technologie i nowe trendy w zarządzaniu a rozwój przedsiębiorstw sektora TSL. Wybrane problemy ekonomii, informatyki i zarządzania. 

  Fajczak-Kowalska, Anita (red.) (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2020)
  Niniejsze opracowanie jest zbiorem artykułów odnoszących się do wybranych zagadnień związanych z systemami informatycznymi wspierającymi procesy zarządzania przedsiębiorstwami z sektora TSL. Praca zawiera omówienie ...
 • Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi 

  Lachiewicz, Stefan; Walecka, Anna; Błaszczyk, Wanda; Czekaj, Janusz; Jędrych, Elżbieta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2010)
  Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin nauki i praktyki zarządzania w ostatnich kilkudziesięciu latach. W niektórych okresach rozwoju nauk o zarządzaniu ukazywało ...
 • Logistyka produkcji : procesy, systemy, organizacja 

  Szymonik, Andrzej; Szymonik, Jacek; Maciejewski, Jacek; Łapuńka, Iwona; Nowak, Iwo (Difin SA, 2012)
  Tematem monografii jest „Logistyka produkcji. Procesy• Systemy• Organizacja". Wybór tematu był podyktowany wzrastającym znaczeniem logistyki, w tym logistyki stosowanej, która jest ściśle związana z racjonalizowaniem ...
 • Kształcenie menedżerów na uczelni technicznej 

  Depta, Adam; Kierner, Grzegorz; Jarczyński, Jacek; Lachiewicz, Stefan; Matejun, Marek; Staniec, Iwona; Stanisławski, Robert (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2010)
  Praca przedstawia działania Kierownictwa i Pracowników Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej na rzecz jakości kształcenia przyszłych i obecnych menedżerów. Zwrócono w niej szczególną uwagę na ważne ...
 • Klastry w gospodarce regionu 

  Owczarek, Konstanty; Penc, Józef; Kaczmarek, Bogusław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2010)
  [...] Celem niniejszej monografii jest przedstawienie problematyki klastrów w następujących aspektach tematycznych: • Sieciowe zarządzanie organizacjami w regionie. • Struktury sieciowe a innowacyjność przedsiębiorstw. • ...
 • Ekonomiczne, regulacyjne, strukturalne i technologiczne uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego 

  Szablewski, Andrzej T.; Martin, Marek; Wypych, Mirosław; Włoszczowski, Beniamin (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2011)
 • Aktualne problemy zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami : praca zbiorowa 

  Matejun, Marek; Szczepańczyk, Maciej; Glińska-Neweś, Aldona; Jędrych, Elżbieta; Penc, Józef (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2010)
  Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw zdeterminowany jest różnorodnymi czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Aktualne warunki ich funkcjonowania związane są przede wszystkim z konsekwencjami postępujących procesów ...
 • Gospodarka magazynowa 

  Galińska, Barbara (Difin, 2016)
  [...] Tematyka pracy mieści się w zakresie dyscypliny naukowej „nauki o zarządzaniu" i ma silny związek ze współczesnymi zagadnieniami dotyczącymi logistyki. Praca stanowi interesujące studium poruszające problematykę ...
 • Ergonomics for the disabled : development directions of ergonomics for people with disabilities 

  Lewandowski, Jerzy; Niziołek, Konrad; Makowiec-Dąbrowska, Teresa; Karwowski, Waldemar; Wybieralski, Wojciech (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2011)
 • Ergonomia niepełnosprawnym : środowisko pracy 

  Lewandowski, Jerzy; Lecewicz-Bartoszewska, Joanna; Charytonowicz, Jerzy; Górska, Ewa; Kabsch, Aleksander; Krupa, Tadeusz; Nowak, Ewa; Pacholski, Leszek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2000)
  Czy ergonomia nakierowana na człowieka niepełnosprawnego wymaga nowej definicji? Definicji, która oprócz zdolności uwzględniałaby jego możliwości i potrzeby, by środowisko, w którym żyje i pracuje człowiek nie w pełni ...
 • Zarządzanie wiedzą i innowacjami we współczesnych organizacjach 

  Lachiewicz, Stefan; Zakrzewska-Bielawska, Agnieszka; Nogalski, Bogdan; Pomykalski, Andrzej; Trocki, Michał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
  Wiedza i innowacje to pojęcia ściśle ze sobą związane. Bez odpowiedniego potencjału wiedzy trudno jest projektować i wdrażać zmiany, a z drugiej strony innowacje wywołują zapotrzebowanie na nowe obszary wiedzy i ciągle ...
 • Wybrane zagadnienia socjologii i psychologii 

  Paul, Jadwiga Krystyna; Paul-Kańska, Joanna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
  Skrypt przygotowano maJąc na względzie potrzeby dydaktyczne, wynikające z realizacji zajęć z socjologii i psychologii na niemal wszystkich wydziałach Politechniki Łódzkiej. Uwarunkowania związane z realiami procesu dy ...
 • Quality in management of processes 

  Lewandowski, Jerzy; Sekieta, Marek; Walaszczyk, Anna; Górska, Ewa; Matuszek, Józef; Nogalski, Bogdan; Pacholski, Leszek; Popławski, Wojciech; Santarek, Krzysztof; Urbaniak, Maciej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2011)
  Process approach to management, is one of the eight quality management principles next to customer focused, leadership, involvement of people, system approach to management, continua! improvement, factual approach to ...
 • Modelling of modern logistics enterprises 

  Fertsch, Marek; Grzybowska, Katarzyna; Stachowiak, Agnieszka (Publishing House of Poznan University of Technology, 2009)
 • Współczesne koncepcje zarządzania produkcją, jakością i logistyką 

  Lachiewicz, Stefan; Matejun, Marek; Grądzki, Ryszard; Lewandowski, Jerzy; Urbaniak, Maciej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
  Złożoność współczesnych systemów wytwarzania przy jednoczesnym dążeniu do zapewnienia elastyczności i wariantowości procesów wymusza na przedsiębiorstwach stosowanie coraz nowszych koncepcji zarządzania wspierających ...

View more