Najnowsze pozycje

 • Wymiana ciepła i ruch masy w inżynierii środowiska 

  Zarzycki, Roman (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005)
  [...] W podręczniku przedstawiono podstawy teoretyczne zjawiska przenoszenia ciepła i masy. Podano mechanizmy procesów ruchu ciepła i masy, zależności kinetyczne opisujące szybkości obu procesów oraz metody bilansowania ...
 • Komputerowa analiza oświetlenia dziennego i ocena parametrów komfortu wizualnego w pomieszczeniach 

  Heim, Dariusz; Klemm, Piotr; Narewski, Piotr; Szczepańska, Eliza (2007)
  Światło naturalne określa przestrzeń, kreuje atmosferę i wydobywa piękno architektury. Człowiek czuje się komfortowo jedynie w prawidłowo oświetlonych przestrzeniach. gdyż ponad 80% bodźców zewnętrznych odbiera właśnie ...
 • Zmiany bioklimatu miast : (na przykładzie Łodzi) 

  Skrzypski, Jerzy; Papiernik, Żaneta (Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi, 2006)
  [...] Jeżeli przyczyny zmian klimatu nie są dostatecznie rozpoznane (a tak właśnie jest; teza o znaczącej roli impulsu antropogenicznego nie została wiarygodnie udowodniona) to w prognozowaniu warunków klimatu i bioklimatu ...
 • Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej : dla studentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska : praca zbiorowa 

  Świątkowski, Witold; Tyczkowski, Jacek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
  Poszczególne laboratoria chemii fizycznej rozmą się ukierunkowaniem kształcenia, posiadanymi zestawami ćwiczeniowymi, metodami organizacji procesu dydaktycznego itp. Jest więc pożądane, aby dla każdego laboratorium ...
 • Zastosowanie ozonu 

  Perkowski, Jan; Zarzycki, Roman; Schmidt-Szałowski, Krzysztof (Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi, 2005)
  Jest to kolejna książka poświęcona ozonowi jaka powstała w łódzkim środowisku naukowym. Przedstawiono w niej najrozmaitsze zastosowania trójatomowej odmiany tlenu - ozonu. Omówione zostały następujące zagadnienia: - ...
 • Inżynieria chemiczna i procesowa w Polsce 

  Strumiłło, Czesław (Polska Akademia Nauk, 2007)
  [...] Wynikiem dwuletniej pracy jest tekst składający się z 17 rozdziałów. Powstały zróżnicowane relacje z działalności poszczególnych ośrodków dyscypliny, opisy różnych karier naukowych autorów czy też atmosfery ...
 • Instrumenty polityki ekologicznej 

  Kozłowska, Barbara; Skrzypski, Jerzy (Polska Akademia Nauk, Oddział w Łodzi, 2005)
  [...] W poszczególnych rozdziałach niniejszej monografii szczegółowo przedstawione zostały instrumenty określone w polityce ekologicznej państwa i ich wpływ na efektywność zarządzania ochroną środowiska, czyli sprawne, ...
 • Ochrona powietrza w teorii i praktyce 

  Konieczyński, Jan; Zarzycki, Roman; Konieczyński, Jan; Zarzycki, Roman; Mazur, Marian; Wilkosz, Irena (Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu., 2004)
  [...] W niniejszej monografii PT Czytelnicy znajdą 43 artykuły licznych Autorów. Należą one do czterech wątków tematycznych. Są to: • Emisja zanieczyszczeń powietrza i techniczne metody ograniczania uciążliwości źródeł ...
 • Zbiór zadań z chemii fizycznej : dla studentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska 

  Perkowski, Jan; Świątkowski, Witold; Tilk, Stefan (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2006)
  Skrypt jest przeznaczony dla studentów chemii w uczelniach technicznych, a zwłaszcza dla studentów inżynierii chemicznej. Do napisania skryptu skłoniła nas konieczność doboru zadań zgodnych z profilem nauczania stosowanej ...
 • Layer of protection analysis for the process industries 

  Markowski, Adam S. (Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi, 2006)
  Zarządzanie ryzykiem poważnej awarii w procesach chemicznych, gdzie występują w dużych ilościach substancje niebezpieczne jest problemem o dużej randze społecznej, ekonomicznej i moralnej. Określenie i ocena ryzyka wymaga ...
 • Występowanie i właściwości ozonu 

  Zarzycki, Roman; Perkowski, Jan; Schmidt-Szałowski, Krzysztof (Polska Akademia Nauk, 2005)
  [...] Książka, którą oddajemy do rąk czytelników jest pierwszym polskojęzycznym opracowaniem poświęconym ozonowi, omawiającym jego występowanie i właściwości. Jej autorami jest wielu polskich i dwójka zagranicznych ...
 • Zastosowanie systemów sztucznej inteligencji w rozwiązywaniu wybranych problemów ochrony atmosfery 

  Strumiłło, Paweł; Kamiński, Władysław; Tomczak, Elwira (Polska Akademia Nauk, 2005)
  [...] Głównym celem wydania tej monografii jest zainteresowanie czytelników technikami tak zwanej sztucznej inteligencji do obliczeń w rozwiązywaniu problemów ochrony atmosfery. Ze względu na zależność wielu zmiennych ...
 • Wprowadzenie do inżynierii morfologicznej mikroorganizmów strzępkowych. 

  Bizukojć, Marcin (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2017)
  Filamentous fungi, called moulds, and actinobacteria are the microorganisms widely used by mankind for their unique and rich metabolism, which supplies the variety of useful chemical substances being their metabolites. In ...
 • Zastosowanie różnorodnych metod analitycznych do oceny procesów naturalnego i przyspieszonego starzenia na przykładzie polimerowych mas uszczelniających 

  Kuberski, Sławomir (Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2013)
  Obiektem badań i analiz były polimerowe masy uszczelniające stanowiące istotny element współczesnych budowli. Spośród dostępnych na amerykańskim rynku materiałów wybrano najpopularniejsze typy polimerów o ustabilizowanej od ...
 • Hydrodynamika układu dwufazowego ciecz-gaz w mieszalniku : wykorzystanie metod fotooptycznych 

  Stelmach, Jacek (Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2014)
  Tematem monografii jest określenie zakresu stosowalności wybranych metod fotooptycznych w pomiarach dotyczących procesu mieszania cieczy i układu dwufazowego gaz-ciecz przez samozasysające mieszadło tarczowe. Badania dotyczyły ...
 • Projektowanie suszarek do suszenia parą przegrzaną 

  Pakowski, Zdzisław (Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2011)
  Praca ta powstała w wyniku rozpoczetych przeze mnie w 2000 r. badan nad suszeniem para przegrzana zainicjowanych przez współprace z firma ITM Poland z Radomia. W wyniku tej inspiracji oraz owocnej współpracy zrealizowano ...