Recent Submissions

 • Towards Ontology-Driven Verification of Car Claims Settlement 

  Pancerz, Krzysztof; Wolski, Jacek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2023)
  In the paper, we outline an intelligent tool enabling the users to automatize the process of verification of the car claims settlement. Two data sources power the tool. The first one is the source of car images in ...
 • Integrating Anomaly Detection for Enhanced Data Protection in Cloud-Based Applications 

  Czerkas, Konrad; Drozd, Michał; Duraj, Agnieszka; Lichy, Krzysztof; Lipiński, Piotr; Morawski, Michał; Napieralski, Piotr; Puchała, Dariusz; Kwapisz, Marcin; Warcholiński, Adrian; Karbowańczyk, Michał; Wosiak, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2023)
  In this research, anomaly detection techniques and artificial neural networks were employed to address the issue of attacks on cluster computing systems. The study investigated the detection of Distributed Denial of Service ...
 • Energy Dissipation Anomalies in Buildings 

  Morawski, Michał; Tomczyk, Arkadiusz; Idaczyk, Maciej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2023)
 • AI-driven Ecodriving and ETA Solutions for Truck Transport 

  Lipiński, Piotr; Morawski, Michał; Napieralski, Piotr; Nowok, Paweł; Zawiślak, Bartosz; Hojdys, Leszek; Lazar, Marcin; Lazarek, Przemysław; Zając, Norbert; Pizoń, Sylwester; Jakubiec, Rafał; Sienkiewicz, Jacek; Gołąbek, Sebastian; Kabocik, Mateusz; Fedrizzi, Szymon; Kuliga, Michał; Frączkiewicz, Mateusz; Malarz, Mirosław; Puchalski, Jarosław; Danysz, Ewa; Grajcarek, Maciej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2023)
 • Improvement of Attention Mechanism Explainability in Prediction of Chemical Molecules’ Properties 

  Durys, Bartosz; Tomczyk, Arkadiusz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2023)
  In this paper, the analysis of selected graph neural network operators is presented. The classic Graph Convolutional Network (GCN) was compared with methods containing trainable attention coefficients: Graph Attention ...
 • Weak Supervision in Enemy Detection Based on Computer Game Output Video Stream 

  Rajtar, Jakub; Szajerman, Dominik (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2023)
  This work contains a solution for image classification and enemy detection in the output video stream of a computer game. Weak supervision was used to achieve the goal. It shows that an image dataset with a certain ...
 • Recognition of Shoplifting Activities in CCTV Footage Using the Combined CNN-RNN Model 

  Kirichenko, Lyudmyla; Pichugina, Oksana; Sydorenko, Bohdan; Yakovlev, Sergiy (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2023)
  The recognition of human activities through surveillance has numerous applications across various fields. This article presents a proposed approach to identify shoplifting in camera-recorded video data using a ...
 • Progress in Polish Artificial Intelligence Research 4 

  Wojciechowski, Adam (Ed.); Lipiński, Piotr (Ed.) (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2023)
 • Podstawy teorii ergodycznej 

  Balcerzak, Marek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
 • Wstęp do logiki i teorii mnogości 

  Bienias, Marek; Głąb, Szymon (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
 • Kilka wykładów o funkcjach rzeczywistych. 

  Balcerzak, Marek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
  Podstawy teorii funkcji rzeczywistych znajdują liczne zastosowania w innych działach matematyki. Na przykład funkcje o wahaniu skończonym na przedziale [a, b] stanowią ciekawą i ważną algebrę Banacha. Całka Riemanna-Stieltjesa ...
 • System ekspertowy do oceny czytelności tekstu ekranowego 

  Bednarski, Radosław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  W monografii opracowano zasady, które będą pomocne przy tworzeniu systemu pomiaru czytelności tekstu ekranowego i wspomaganiu doboru jego parametrów. Wszystkie sformułowane zasady zostały zweryfikowane pod warunkiem ich ...
 • Neuronowe realizacje szybkich zunifikowanych algorytmów obliczania przekształceń dyskretnych w kompresji obrazów 

  Stokfiszewski, Kamil (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  W monografii przedstawiono szybkie zunifikowane algorytmy wyznaczania jedno i dwuwymiarowych dyskretnych przekształceń liniowych oraz ich neuronowe realizacje. Podstawowymi wyróżnikami tych algorytmów wśród innych metod ...
 • Modelowanie i symulacja komputerowa zjawiska rozpraszania SH fali na cienkiej niejednorodności w materiale sprężystym 

  Rogowski, Jan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Publikacja "[...] ma na celu opracowanie uniwersalnych modeli pola fali rozproszonej na cienkiej płaskiej niejednorodności w materiale sprężystym uwzględniających dowolne parametry materiału oraz niejednorodności dla ...
 • Analiza przewozów ładunków według gałęzi transportu w latach 1995-2018 

  Fajczak-Kowalska, Anita (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
 • Linear connections and secondary characteristic classes of Lie algebroids 

  Balcerzak, Bogdan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Lie algebroids appear in many structures related to geometry. Although the motivations for defining the concept of Lie algebroid come from Lie groupoids [74], on the one hand, we can view them as some generalizations of ...
 • Konstrukcje II : Wybrane konstrukcje matematyki teoretycznej - Teoria całki i probabilistyka 

  Andrzejczak, Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Ze wstępu do Konstrukcji I [2]: Pomysł i szczegółowa koncepcja prezentowanego tekstu „Wybrane konstrukcje matematyki teoretycznej...” są wynikiem obserwacji stanu wiedzy niezbyt licznej grupy studentów matematyki studiów ...
 • Prediction of Natural Image Saliency for Synthetic Images 

  Rudak, Ewa; Rynkiewicz, Filip; Daszuta, Marcin; Sturgulewski, Łukasz; Lazarek, Jagoda (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Numerous saliency models are being developed with the use ofneural networks and are capable of combining various features and predicting the saliency values with great results. In fact, it might be difficult to replace ...
 • Synergy of Convolutional Neural Networks and Geometric Active Contours 

  Tomczyk, Arkadiusz; Pankiv, Oleksandr; Szczepaniak, Piotr S. (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Hybrid approach to machine learning techniques could potentially provide improvements in image segmentation results. In this paper, a model of cooperation of convolutional neural networks and geometric active contours ...
 • Simulation of photon emission by an excited atom in the quantum register 

  Ostrowski, Marcin (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  This paper investigates whether a quantum computer can efficiently simulate the atom deexcitation process with emission of photon. An algorithm is presented for simulating of the atom-photon interaction and photon free ...

View more