Recent Submissions

 • Selected methods for nonlinear boundary value problems 

  Przeradzki, Bogdan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  The following book deals with various boundary value problems for differential equations. As Juliusz Schauder, one of the pioneers and unsurpassed masters (at least for the author), used to say, the most important thing ...
 • Wstęp 

  Misztal, Anna; Fajczak-Kowalska, Anita (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2020)
 • Wybrane zagadnienia topologii algebraicznej 

  Andrzejczak, Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2013)
  Skrypt przewidziany jest na roczny kurs podstaw topologii algebraicznej (wykład plus ćwiczenia). Ze względu na własne zainteresowania, autor wychodzi od pojęć grupy podstawowej i nakrycia, ale główny ciężar wykładu dotyczy ...
 • Konstrukcje I. Wybrane konstrukcje matematyki teoretycznej. Topologie, miary i całka Lebesgue’a. 

  Andrzejczak, Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2020)
  Zasadniczym celem pracy jest zatem pokazanie czytelnikowi wzajemnego przenikania wybranych, wskazanych w tytule działów matematyki, lokujących się w pobliżu szeroko pojętej analizy matematycznej. Topologia, teoria miary ...
 • Analiza I. Materiał do wykładu 

  Andrzejczak, Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2019)
  W prezentowanym czytelnikowi tekście staram się przedstawić w możliwie spójny i prosty sposób podejście zdecydowanie teoretyczne, choć istotną część kursu stanowią rozważania i oszacowania dotyczące praktycznej (czyli ...
 • Wykłady z analizy matematycznej 2 

  Galewski, Marek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Przedkładany Czytelnikowi podręcznik w jakiejś mierze stanowi odzwierciedlenie wykładów z przedmiotu analiza matematyczna 2 dla studentów pierwszego stopnia matematyki stosowanej. Notatki do wykładów istniały już wcześniej ...
 • Eksploracja danych w modelowaniu użytkowników edukacyjnych systemów internetowych 

  Zakrzewska, Danuta (Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2012)
  [...] Celem monografii jest prezentacja zagadnień dotyczących zastosowania algorytmów eksploracji danych do modelowania użytkowników na potrzeby edukacyjnych systemów internetowych. W rozważanej dziedzinie eksploracja ...
 • Technologie i nowe trendy w zarządzaniu a rozwój przedsiębiorstw sektora TSL. Wybrane problemy ekonomii, informatyki i zarządzania. 

  Fajczak-Kowalska, Anita (red.) (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2020)
  Niniejsze opracowanie jest zbiorem artykułów odnoszących się do wybranych zagadnień związanych z systemami informatycznymi wspierającymi procesy zarządzania przedsiębiorstwami z sektora TSL. Praca zawiera omówienie ...
 • Metody matematyki aktuarialnej 

  Kałuszka, Marek; Krzeszowiec, Michał; Okolewski, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
  Matematyka aktuarialna powstała wraz z rozwojem działalności ubezpieczeniowej. Podzielona jest na teorię ubezpieczeń osobowych i teorię ubezpieczeń majątkowych i obejmuje szerokie spektrum zagadnień powiązanych z analizą ...
 • Algebra liniowa z elementami geometrii analitycznej 

  Jędrzejewski, Jacek M.; Poreda, Tadeusz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2011)
  Na rynku podręczników znajduje się wiele tekstów dotyczących algebry liniowej i geometrii, jednak z uwagi na nowe standardy odnoszące się do algebry liniowej na kierunkach Informatyka i fizyka warto dostosować treści i ...
 • Wprowadzenie do metod wariacyjnych 

  Galewski, Marek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2020)
  Przedkładany Czytelnikowi podręcznik w jakiejś mierze stanowi odzwierciedlenie wykładów z rachunku wariacyjnego (w ujęciu optymalizacyjnym), które prowadziłem od roku 2012 w Instytucie Matematyki Politechniki Łódzkiej, ...
 • Kilka wykładów o funkcjach rzeczywistych 

  Balcerzak, Marek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2019)
  Podstawy teorii funkcji rzeczywistych znajdują liczne zastosowania w innych działach matematyki. Na przykład funkcje o wahaniu skończonym na przedziale [a, b] stanowią ciekawą i ważną algebrę Banacha. Całka Riemanna-Stieltjesa ...
 • Lasery a kryształy 

  Rożniakowski, Kazimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Łódź, 2005)
  In the paper physical fundamentals of the functioning of ruby and neodymium lasers with crystals used as their elements are described. Some possibilities of crystals applications in quantum electronics are also presented. ...
 • Współdzielenie sesji graficznych w aplikacjach sieciowych 

  Smoliński, Mateusz (Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2004)
  W rozdziale przedstawiono technologię sesji graficznych wykorzystującą dynamicznie generowane obrazy po stronie serwera. Jedynym wymaganiem dotyczącym oprogramowania klienta jest przeglądarka internetowa zapewniająca interakcję ...
 • Optyka geometryczna 

  Dobrski, Michał (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej ; ŁódźLodz University of Technology. Press ; Lodz, 2009)
 • A simple, rate-based traffic control solution for IPV4 networks using Linux-based hop-by-hop closed loop and queuing discipline implementation 

  Karbowańczyk, Michał; Duszyński, Piotr; Lichy, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej ; Wrocław, 2009)
  In this chapter an implementation of hop-by-hop closed loop mechanism for IPv4 networks has been proposed. The choice· of IPv4 network as the place where traffic control utilizing such a mechanism should be performed, ...
 • Scheduling system for distributed transaction processing 

  Smoliński, Mateusz; Kwapisz, Marcin; Lipowska-Nadolska, Ewa (Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej ; Wrocław, 2009)
  This chapter describes a method of integration of IT systems working with many shared database storage in distributed environment. Following sections describe new elements in distributed environment: agents, naming service ...
 • Klasyczne i rozmyte bazy danych : modele, zapytania i podsumowania 

  Zadrożny, Sławomir; Myszkorowski, Krzysztof; Szczepaniak, Piotr S. (Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2008)
 • Methods for the Linguistic Summarization of Data: Applications of Fuzzy Sets and Their Extensions 

  Niewiadomski, Adam (Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2008)
  Monografia dotyczy zastosowań teorii zbiorów rozmytych i ich rozszerzeń do reprezentowania nieprecyzyjnej informacji lingwistycznej i budowy tzw. lingwistycznych podsumowań baz danych. Oryginalnym elementem są tu zwłaszcza ...
 • Systoliczne przetwarzanie sygnałów cyfrowych 

  Kwapisz, Marcin; Lichy, Krzysztof; Lipowska-Nadolska, Ewa (Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2007)
  Ogromne zapotrzebowanie na szybkie techniki przetwarzania dużej liczby danych, przyczyniło się do powstania dotychczas nieznanych koncepcji algorytmów czasowo-przestrzennych, jak również nowych rozwiązań sprzętowych w ...

View more