Recent Submissions

 • Lasery a kryształy 

  Rożniakowski, Kazimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  In the paper physical fundamentals of the functioning of ruby and neodymium lasers with crystals used as their elements are described. Some possibilities of crystals applications in quantum electronics are also presented. ...
 • Współdzielenie sesji graficznych w aplikacjach sieciowych 

  Smoliński, Mateusz (Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2004)
  W rozdziale przedstawiono technologię sesji graficznych wykorzystującą dynamicznie generowane obrazy po stronie serwera. Jedynym wymaganiem dotyczącym oprogramowania klienta jest przeglądarka internetowa zapewniająca interakcję ...
 • Optyka geometryczna 

  Dobrski, Michał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
 • A simple, rate-based traffic control solution for IPV4 networks using Linux-based hop-by-hop closed loop and queuing discipline implementation 

  Karbowańczyk, Michał; Duszyński, Piotr; Lichy, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009)
  In this chapter an implementation of hop-by-hop closed loop mechanism for IPv4 networks has been proposed. The choice· of IPv4 network as the place where traffic control utilizing such a mechanism should be performed, ...
 • Scheduling system for distributed transaction processing 

  Smoliński, Mateusz; Kwapisz, Marcin; Lipowska-Nadolska, Ewa (Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009)
  This chapter describes a method of integration of IT systems working with many shared database storage in distributed environment. Following sections describe new elements in distributed environment: agents, naming service ...
 • Klasyczne i rozmyte bazy danych : modele, zapytania i podsumowania 

  Zadrożny, Sławomir; Myszkorowski, Krzysztof; Szczepaniak, Piotr S. (Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2008)
 • Methods for the Linguistic Summarization of Data: Applications of Fuzzy Sets and Their Extensions 

  Niewiadomski, Adam (Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2008)
  Monografia dotyczy zastosowań teorii zbiorów rozmytych i ich rozszerzeń do reprezentowania nieprecyzyjnej informacji lingwistycznej i budowy tzw. lingwistycznych podsumowań baz danych. Oryginalnym elementem są tu zwłaszcza ...
 • Systoliczne przetwarzanie sygnałów cyfrowych 

  Kwapisz, Marcin; Lichy, Krzysztof; Lipowska-Nadolska, Ewa (Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2007)
  Ogromne zapotrzebowanie na szybkie techniki przetwarzania dużej liczby danych, przyczyniło się do powstania dotychczas nieznanych koncepcji algorytmów czasowo-przestrzennych, jak również nowych rozwiązań sprzętowych w ...
 • Lettera magica 

  Tyczkowski, Krzysztof (Polski Drukarz, 2005)
 • Informatyczne aspekty telekomunikacji 

  Byczkowska-Lipińska, Liliana; Mandzij, Bogdan (Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2004)
  Celem niniejszej książki jest w miarę dostępne przedstawienie podstawowych zadań dla informatyków w dziedzinie teleinformatyki. Zadaniem autorów jest przedstawienie zagadnień związanych z szeroko pojętym przetwarzaniem ...
 • Metody numeryczne dla inżynierów 

  Kącki, Edward; Małolepszy, Andrzej; Romanowicz, Alicja (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, 2005)
 • Computer Game Innovation 

  Wojciechowski, Adam; Napieralski, Piotr (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2017)
  The "Computer Game Innovations" series is an international forum designed to enable the exchange of knowledge and expertise in the field of video game development. Comprising both academic research and industrial needs, ...
 • Wizualizacja zjawisk topnienia i sublimacji 

  Szajerman, Dominik (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2016)
  Niniejsza monografia dotyczy wizualizacji zjawisk topnienia i sublimacji, które są przejściem fazowym z ciała stałego odpowiednio do cieczy i gazu. Modelem granicy miedzy dwoma fazami jest powierzchnia międzyfazowa, ...
 • Szybkie algorytmy adaptacyjne przekształceń trygonometrycznych 

  Puchała, Dariusz (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2016)
  Na treść niniejszej monografii składa się opis szybkich algorytmów adaptacyjnych dla numerycznego obliczania przekształcenia Fouriera w postaci całkowej. Jako kwadratury całkowania numerycznego wykorzystano znane ...
 • Modelowanie zjawisk fizycznych w krawędziowych laserach azotkowych oraz ich matrycach 

  Kuc, Maciej; Sarzała, Robert P. (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2016)
  W niniejszej pracy podjęto próbę kompleksowej analizy działania azotkowych laserów krawędziowych zaprojektowanych na emisję światła o długości fali ok. 400 nm oraz jednowymiarowych matryc takich laserów, skupiając uwagę ...
 • Modelowanie zjawisk fizycznych w laserach typu VCSEL emitujących promieniowanie o długości fali 1.3 μm 

  Piskorski, Łukasz; Sarzała, Robert P. (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2016)
  Celem niniejszej pracy było zbadanie fizycznych właściwości wybranych laserów typu VCSEL (ang. Vertical Cavity Surface Emitting Laser - laser o emisji powierzchniowej z pionowym rezonatorem) oraz optymalizacja ich struktur ...
 • Modelowanie jednomodowych laserów półprzewodnikowych emitujących powierzchniowo promieniowanie podczerwone 

  Walczak, Jarosław; Czyszanowski, Tomasz (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2016)
  Niniejsza monografia dotyczy numerycznej analizy i optymalizacji półprzewodnikowych laserów o emisji powierzchniowej, zarówno laserów typu VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser), jak i optycznie oraz elektrycznie ...
 • Metoda strumieniowego mapowania fotonowego 

  Guzek, Krzysztof (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2016)
 • Global invertibility theorems and their applications - a variational approach 

  Galewski, Marek; Koniorczyk, Marcin (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2016)
  This book is concerned with deriving abstract tools which are applicable in solving integro-differential equations posed in a Banach space setting. Our approach relies on deriving conditions which guarantee that ...
 • Bezpieczne systemy wbudowane. Zastosowania 

  Lichy, Krzysztof; Lorenc, Kamil (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2016)
  System wbudowany to dedykowany system komputerowy złożony z odpowiednio dobranych komponentów programowych i sprzętowych. Jego przeznaczeniem jest wykonywanie określonej aplikacji programowej. Ze względu na wszechobecne ...