Show simple item record

dc.contributor.authorWiklak, Piotr
dc.contributor.authorSmolny, Antoni
dc.date.accessioned2017-09-08T10:16:13Z
dc.date.available2017-09-08T10:16:13Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationZeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe. Turbomachinery nr 144, 2013, str. 55-64pl_PL
dc.identifier.issn0137-2661
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/1720
dc.description.abstractCelem pracy było wykonanie obliczeń dla opływu profilu aerodynamicznego NACA0018 stosowanego w turbinach wiatrowych małej mocy o pionowej osi obrotu. Do numerycznego modelowania przepływu został wykorzystany program ANSYS CFX. Wyniki obliczeń porównano z badaniami eksperymentalnymi dla określenia dokładności oraz przydatności przyjętej metody do modelowania zjawisk aerodynamicznych w zakresie małych liczb Reynoldsa. Rezultaty pracy mają określić przydatności programu ANSYS CFX do wyznaczenia pola przepływu wokół profilu i określenia jego charakterystyk dla pracy turbiny.pl_PL
dc.description.abstractThe purpose of this study was to calculate of flow an aerofoil NACA0018 which is used in low-power wind turbines with a vertical axis of rotation. ANSYS CFX software was used for the numerical modeling of the flow. The results of calculations were compared with experimental studies to determine the accuracy and usefulness of the method for modeling aerodynamic phenomena. Results of the work may to be used for definition of the suitability of ANSYS CFX to determine the flow field around the airfoil and identify its performance characteristics for wind turbine.en_EN
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Instytut Maszyn Przepływowychpl_PL
dc.publisherLodz University of Technology. Institute of Turbomachinery.en_EN
dc.relation.ispartofseriesZeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.subjectNACA0018pl_PL
dc.subjectANSYSpl_PL
dc.subjectaerodynamikapl_PL
dc.subjectturbina wiatrowapl_PL
dc.subjectturbina Darrieusapl_PL
dc.subjectaerodynamicsen_EN
dc.subjectwind turbineen_EN
dc.subjectVAWTen_EN
dc.titleAnaliza opływu profilu turbiny wiatrowej przy małych liczbach Reynoldsa.pl_PL
dc.title.alternativeAnalysis of the Flow Around the Wind Turbine Profile for Small Reynolds Number.en_EN
dc.typeArtykułpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record