DSpace Repository

Analiza opływu profilu turbiny wiatrowej przy małych liczbach Reynoldsa.

Show simple item record

dc.contributor.author Wiklak, Piotr
dc.contributor.author Smolny, Antoni
dc.date.accessioned 2017-09-08T10:16:13Z
dc.date.available 2017-09-08T10:16:13Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.issn 0137-2661
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11652/1720
dc.description.abstract Celem pracy było wykonanie obliczeń dla opływu profilu aerodynamicznego NACA0018 stosowanego w turbinach wiatrowych małej mocy o pionowej osi obrotu. Do numerycznego modelowania przepływu został wykorzystany program ANSYS CFX. Wyniki obliczeń porównano z badaniami eksperymentalnymi dla określenia dokładności oraz przydatności przyjętej metody do modelowania zjawisk aerodynamicznych w zakresie małych liczb Reynoldsa. Rezultaty pracy mają określić przydatności programu ANSYS CFX do wyznaczenia pola przepływu wokół profilu i określenia jego charakterystyk dla pracy turbiny. pl_PL
dc.description.abstract The purpose of this study was to calculate of flow an aerofoil NACA0018 which is used in low-power wind turbines with a vertical axis of rotation. ANSYS CFX software was used for the numerical modeling of the flow. The results of calculations were compared with experimental studies to determine the accuracy and usefulness of the method for modeling aerodynamic phenomena. Results of the work may to be used for definition of the suitability of ANSYS CFX to determine the flow field around the airfoil and identify its performance characteristics for wind turbine. en_EN
dc.language.iso pl pl_PL
dc.publisher Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Instytut Maszyn Przepływowych pl_PL
dc.publisher Lodz University of Technology. Institute of Turbomachinery. en_EN
dc.relation.ispartof Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe. Turbomachinery nr 144, str. 55-64 pl_PL
dc.subject NACA0018 pl_PL
dc.subject ANSYS pl_PL
dc.subject aerodynamika pl_PL
dc.subject turbina wiatrowa pl_PL
dc.subject turbina Darrieusa pl_PL
dc.subject aerodynamics en_EN
dc.subject wind turbine en_EN
dc.subject VAWT en_EN
dc.title Analiza opływu profilu turbiny wiatrowej przy małych liczbach Reynoldsa. pl_PL
dc.title.alternative Analysis of the Flow Around the Wind Turbine Profile for Small Reynolds Number. en_EN
dc.type Artykuł pl_PL


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account