Recent Submissions

 • Comparative study of the influence of the reorganization energy on the hole transport of two four-cyclic arenes 

  Kania, Sylwester; Kuliński, Janusz; Sikorski, Dominik (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2017)
  Application of the method of quantum-mechanical calculations allowed the determination of the reorganization energy of the molecules of tetracene and p-quaterphenyl and the estimation of the transfer rate integral between ...
 • Efektywność energetyczna w układach potrzeb własnych elektrowni i elektrociepłowni. 

  Kotlicki, Tomasz (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Instytut Maszyn PrzepływowychLodz University of Technology. Institute of Turbomachinery., 2013)
  W artykule przedstawiono wyliczenia oszczędności energii wynikające z zastosowania różnych wariantów regulacji wydajności w odniesieniu do głównych urządzeń potrzeb własnych elektrowni. Rozpatrzono urządzenia o różnych ...
 • Analiza porównawcza obiegów cieplnych elektrowni parowych na parametry ultranadkrytyczne. 

  Wawszczak, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Instytut Maszyn PrzepływowychLodz University of Technology. Institute of Turbomachinery., 2013)
  W artykule przedstawiono wyniki analizy termodynamicznej trzech obiegów cieplnych elektrowni parowych na parametry ultranadkrytyczne: 35 MPa i 700oC. Analizę przeprowadzono dla obiegów o różnych sposobach napędu pompy ...
 • Accuracy and Repeatability Tests on 6D Measurement Arm. 

  Rakowski, Piotr; Kobierska, Agnieszka; Podsędkowski, Leszek; Poryzała, Paweł (Lodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department Division of Dynamics.Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Mechaniczny. Katedra Dynamiki Maszyn., 2017)
  We present kinematic structure of measurement arm along with its construction restrainsoriginating from using only accelerometers for determining relative positions of links. Method of calculating position of arm's end in ...
 • Wstęp. 

  Zgraja, Jerzy (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2015)
 • Wykorzystujące nagrzewanie indukcyjne stanowisko do szacowania cieplnych parametrów materiałowych. 

  Cieślak, Adam; Lisowski, Grzegorz; Zgraja, Jerzy (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2015)
  Opracowanie przedstawia opis stanowiska laboratoryjnego do szacowania cieplnych parametrów materiałowych indukcyjnie nagrzewanego wsadu oraz aspekty związane z wdrożeniem układów i procedur sterujących, pomiarowych oraz ...
 • Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do klasyfikacji charakterystyk obciążenia układu wzbudnik-wsad. 

  Urbanek, Piotr; Kucharski, Jacek; Frączyk, Andrzej (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2015)
  W artykule zaproponowano metodę przewidywania charakterystyk układu wzbudnik-wsad. Zbudowano specjalizowaną bazę wiedzy zawierającą zestaw takich charakterystyk oraz zastosowano dwa rodzaje rekurencyjnych sztucznych ...
 • Wykorzystanie komercyjnego pakietu Flux® jako programu osadzonego w budowanych aplikacjach do nagrzewania indukcyjnego. 

  Zgraja, Jerzy; Magdalena, Zgraja (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2015)
  Przedstawiono możliwości wykorzystania interfejsu API programu Flux@ przy budowaniu własnych aplikacji do nagrzewania indukcyjnego. Osadzony w budowanych aplikacjach komercyjny program Flux może być wykorzystywany zarówno ...
 • Wykorzystanie analogii elektryczno-cieplnych w komercyjnych programach do analizy zjawisk cieplnych. 

  Zgraja, Jerzy (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2015)
  Obliczenia cieplne maszyn i urządzeń elektrycznych mogą być realizowane zarówno w sposób analityczny, jak i numeryczny. W praktyce obliczeniowej często wykorzystywana jest również metoda obwodowa bazująca na analogiach ...
 • Wpływ rozkładu temperatury w łuku elektrycznym na syntezę nanorurek węglowych metodami elektrołukowymi. 

  Raniszewski, Grzegorz (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2015)
  Jedną z najbardziej powszechnych metod otrzymywania nanorurek węglowych jest metoda elektrołukowa. Wykorzystuje się tutaj łuk elektryczny palący się pomiędzy dwiema elektrodami grafitowymi. Parująca anoda tworzy strumień ...
 • Układy pomiarowe do identyfikacji obciążenia i wyznaczania mocy w generatorze LLC do nagrzewania indukcyjnego. 

  Chudzik, Piotr; Lisowski, Grzegorz; Zgraja, Jerzy; Kazimierski, Łukasz (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2015)
  W artykule przedstawiono układy pomiarowe zastosowane w generatorze do nagrzewania indukcyjnego. Omówiono ich budowę oraz sposób dołączenia do systemu sterowania falownikiem napięcia. Przedstawiono również wymagania ...
 • System zabezpieczeń wysokoczęstotliwościowego generatora do nagrzewania indukcyjnego. 

  Lisowski, Grzegorz; Chudzik, Piotr; Zgraja, Jerzy (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2015)
  W artykule przedstawiono opis układu sterowania prototypowego generatora służącego do nagrzewania indukcyjnego ze szczególnym naciskiem na elementy systemu zabezpieczeń. Układ ten składa się z zaawansowanego systemu ...
 • Synteza nanorurek węglowych do zastosowań medycznych. 

  Szymański, Łukasz; Kołaciński, Zbigniew; Wiak, Sławomir; Raniszewski, Grzegorz; Lefik, Marcin; Gryska, Emilia (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2015)
  W artykule opisano termiczne metody otrzymywania nanorurek węglowych z gazu i w obecności katalizatora zawierającego cząsteczki żelaza. Umożliwi to ich zastosowanie w leczeniu chorób, w tym również raka. Cząsteczki takie ...
 • Symulacja nagrzewania dielektrycznego wilgotnej wstęgi papieru. 

  Urbanek, Piotr; Kucharski, Jacek; Frączyk, Andrzej (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2015)
  Artykuł prezentuje modelowanie numeryczne nagrzewania pojemnościowego wilgotnej wstęgi papieru. Symulacje wykonano dla kilku geometrii elektrod suszarni pojemnościowych, badając wpływ ich kształtu oraz warunków zasilania ...
 • Obliczenia cieplne chłodzonych wodą radiatorów falowników do nagrzewania indukcyjnego. 

  Zgraja, Jerzy (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2015)
  Falowniki do nagrzewania indukcyjnego są zazwyczaj wyposażone w systemy chłodzenia wodnego. Wynika to zarówno ze znacznych, co najmniej kilkunastokilowatowych, mocy tych urządzeń, jak również z faktu dostępności chłodzenia ...
 • Komponent wizyjny systemu komputerowego do nadzorowania pracy stanowiska nagrzewania indukcyjnego. 

  Koszmider, Tomasz; Zgraja, Jerzy; Strzecha, Krzysztof (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2015)
  W artykule przedstawiony został projekt oraz metody implementacji komponentu wizyjnego systemu komputerowego przeznaczonego do nadzoru pracy stanowiska do nagrzewania indukcyjnego.
 • Degradacja cieplna styków w łącznikach pracujących w inteligentnych budynkach. 

  Borkowski, Piotr; Pawłowski, Marek (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2015)
  W artykule przedstawiono zagadnienie degradacji cieplnej styków, które może występować w łącznikach instalacyjnych pracujących w inteligentnych budynkach. Podczas załączania nowoczesnych urządzeń elektronicznych ...
 • Algorytmy ruchu wzbudników w indukcyjnym nagrzewaniu powierzchni walcowej. 

  Frączyk, Andrzej; Kucharski, Jacek; Urbanek, Piotr (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2015)
  W artykule przedstawiono wybrane problemy związane z nagrzewaniem indukcyjnym obracającego się walca, z wykorzystaniem ruchomych wzbudników. Zaproponowano dwa algorytmy ruchu wzbudników i przeanalizowano ich cechy ...
 • MVC Model, Struts Framework and File upload Issues in Web Applications Based on J2EE Platform 

  Wojciechowski, Jarosław; Sakowicz, Bartosz; Dura, K.; Napieralski, Andrzej (2004)
  This paper describes the web application based on the J2EE platform indicating the MVC model, Struts framework and file upload issues. The development of internet technology and the will to standardize the mechanisms used ...
 • Information technology networked system for student mobility support 

  Dębiec, Piotr; Materka, Andrzej (Emerald Group Publishing Limited, 2015)
  Purpose - This paper presents an IT system - Student Connectivity Module (SCM) - designed for support of administration of student exchange between universities in different countries, developed under the EU 7th Framework ...

View more