Recent Submissions

 • Kolejny sukces Koła SKaNeR! 

  Granosik, Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Reprezentacja Studenckiego Koła Naukowego Robotyki SKaNeR z Politechniki Łódzkiej, w składzie: Małgorzata Rogowska, Paweł Rogowski i Tomasz Smaż, wzięła udział w międzynarodowym konkursie Robotex International 2021 w ...
 • 20.edycja ISEF 

  Szymański, Łukasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Tegoroczne sympozjum ISEF (International Symposium on Electromagnetic Fields) odbyło się w trybie zdalnym, gromadząc uczestników z 16 krajów. Jest to uznane w środowisku naukowym wydarzenie dotyczące pola elektromagnet ...
 • Hybrydowo o nowych sposobach interakcji 

  Wróbel-Lachowska, Magdalena (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Drzwi z klamką, która pojawia się dopiero wtedy, gdy do nich podchodzimy, gra planszowa dla osób niewidomych czy… psi internet. Te i inne tematy dotyczące nowych sposobów interakcji człowiek-komputer poruszane były podczas ...
 • Nowe projekty Erasmus plus 

  Kamińska, Dorota (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Politechnika Łódzka dostała dofinansowanie 1 164 770 euro (ponad 5 milionów złotych) na realizację 4 międzynarodowych projektów w programie Erasmus+. Dotyczą one opracowania innowacyjnych działań edukacyjnych, w tym ze ...
 • Dyplomy z paszportem na przyszłość 

  Szymański, Łukasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Politechnika Łódzka wraz z BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp z o.o. zakończyły pierwszy cykl studiów na kierunku mechatronika, umożliwiający już w trakcie kształcenia zdobycie doświadczenia zawodowego bezpośrednio w ...
 • Różne rzeczywistości w nowoczesnej edukacji 

  Kamińska, Dorota; Zwoliński, Grzegorz; Laska-Leśniewicz, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  Politechnika Łódzka jest koordynatorem międzynarodowych projektów ATOMIC i Mr UD oraz partnerem w projekcie VRAna, związanych z wykorzystaniem technologii rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości oraz rzeczywistości mieszanej ...
 • Comparative study of the influence of the reorganization energy on the hole transport of two four-cyclic arenes 

  Kania, Sylwester; Kuliński, Janusz; Sikorski, Dominik (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2017)
  Application of the method of quantum-mechanical calculations allowed the determination of the reorganization energy of the molecules of tetracene and p-quaterphenyl and the estimation of the transfer rate integral between ...
 • Efektywność energetyczna w układach potrzeb własnych elektrowni i elektrociepłowni. 

  Kotlicki, Tomasz (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Instytut Maszyn PrzepływowychLodz University of Technology. Press - Institute of Turbomachinery., 2013)
  W artykule przedstawiono wyliczenia oszczędności energii wynikające z zastosowania różnych wariantów regulacji wydajności w odniesieniu do głównych urządzeń potrzeb własnych elektrowni. Rozpatrzono urządzenia o różnych ...
 • Analiza porównawcza obiegów cieplnych elektrowni parowych na parametry ultranadkrytyczne. 

  Wawszczak, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Instytut Maszyn PrzepływowychLodz University of Technology. Press - Institute of Turbomachinery., 2013)
  W artykule przedstawiono wyniki analizy termodynamicznej trzech obiegów cieplnych elektrowni parowych na parametry ultranadkrytyczne: 35 MPa i 700oC. Analizę przeprowadzono dla obiegów o różnych sposobach napędu pompy ...
 • Accuracy and Repeatability Tests on 6D Measurement Arm. 

  Rakowski, Piotr; Kobierska, Agnieszka; Podsędkowski, Leszek; Poryzała, Paweł (Lodz University of Technology. Press - Faculty of Mechanical Engineering. Department Division of Dynamics.Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Wydział Mechaniczny. Katedra Dynamiki Maszyn., 2017)
  We present kinematic structure of measurement arm along with its construction restrainsoriginating from using only accelerometers for determining relative positions of links. Method of calculating position of arm's end in ...
 • Wstęp. 

  Zgraja, Jerzy (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2015)
 • Wykorzystujące nagrzewanie indukcyjne stanowisko do szacowania cieplnych parametrów materiałowych. 

  Cieślak, Adam; Lisowski, Grzegorz; Zgraja, Jerzy (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2015)
  Opracowanie przedstawia opis stanowiska laboratoryjnego do szacowania cieplnych parametrów materiałowych indukcyjnie nagrzewanego wsadu oraz aspekty związane z wdrożeniem układów i procedur sterujących, pomiarowych oraz ...
 • Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do klasyfikacji charakterystyk obciążenia układu wzbudnik-wsad. 

  Urbanek, Piotr; Kucharski, Jacek; Frączyk, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2015)
  W artykule zaproponowano metodę przewidywania charakterystyk układu wzbudnik-wsad. Zbudowano specjalizowaną bazę wiedzy zawierającą zestaw takich charakterystyk oraz zastosowano dwa rodzaje rekurencyjnych sztucznych ...
 • Wykorzystanie komercyjnego pakietu Flux® jako programu osadzonego w budowanych aplikacjach do nagrzewania indukcyjnego. 

  Zgraja, Jerzy; Magdalena, Zgraja (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2015)
  Przedstawiono możliwości wykorzystania interfejsu API programu Flux@ przy budowaniu własnych aplikacji do nagrzewania indukcyjnego. Osadzony w budowanych aplikacjach komercyjny program Flux może być wykorzystywany zarówno ...
 • Wykorzystanie analogii elektryczno-cieplnych w komercyjnych programach do analizy zjawisk cieplnych. 

  Zgraja, Jerzy (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2015)
  Obliczenia cieplne maszyn i urządzeń elektrycznych mogą być realizowane zarówno w sposób analityczny, jak i numeryczny. W praktyce obliczeniowej często wykorzystywana jest również metoda obwodowa bazująca na analogiach ...
 • Wpływ rozkładu temperatury w łuku elektrycznym na syntezę nanorurek węglowych metodami elektrołukowymi. 

  Raniszewski, Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2015)
  Jedną z najbardziej powszechnych metod otrzymywania nanorurek węglowych jest metoda elektrołukowa. Wykorzystuje się tutaj łuk elektryczny palący się pomiędzy dwiema elektrodami grafitowymi. Parująca anoda tworzy strumień ...
 • Układy pomiarowe do identyfikacji obciążenia i wyznaczania mocy w generatorze LLC do nagrzewania indukcyjnego. 

  Chudzik, Piotr; Lisowski, Grzegorz; Zgraja, Jerzy; Kazimierski, Łukasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2015)
  W artykule przedstawiono układy pomiarowe zastosowane w generatorze do nagrzewania indukcyjnego. Omówiono ich budowę oraz sposób dołączenia do systemu sterowania falownikiem napięcia. Przedstawiono również wymagania ...
 • System zabezpieczeń wysokoczęstotliwościowego generatora do nagrzewania indukcyjnego. 

  Lisowski, Grzegorz; Chudzik, Piotr; Zgraja, Jerzy (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2015)
  W artykule przedstawiono opis układu sterowania prototypowego generatora służącego do nagrzewania indukcyjnego ze szczególnym naciskiem na elementy systemu zabezpieczeń. Układ ten składa się z zaawansowanego systemu ...
 • Synteza nanorurek węglowych do zastosowań medycznych. 

  Szymański, Łukasz; Kołaciński, Zbigniew; Wiak, Sławomir; Raniszewski, Grzegorz; Lefik, Marcin; Gryska, Emilia (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2015)
  W artykule opisano termiczne metody otrzymywania nanorurek węglowych z gazu i w obecności katalizatora zawierającego cząsteczki żelaza. Umożliwi to ich zastosowanie w leczeniu chorób, w tym również raka. Cząsteczki takie ...
 • Symulacja nagrzewania dielektrycznego wilgotnej wstęgi papieru. 

  Urbanek, Piotr; Kucharski, Jacek; Frączyk, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2015)
  Artykuł prezentuje modelowanie numeryczne nagrzewania pojemnościowego wilgotnej wstęgi papieru. Symulacje wykonano dla kilku geometrii elektrod suszarni pojemnościowych, badając wpływ ich kształtu oraz warunków zasilania ...

View more