Recent Submissions

  • Zwięzły kurs analizy numerycznej 

    Kabziński, Jacek; Kacerka, Jarosław; Krawiecki, Maciej; Marzjan, Krzysztof; Mosiołek, Przemysław; Zawiślak, Rafał (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2018)
    "...Materiał przedstawiony w tej książce to wybrane przez autorów metody numeryczne prezentowane studentom różnych kierunków studiów inżynierskich w trakcie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów. Mamy nadzieję, że przygotowane w ...
  • Selected Algorithms of Quantitative Image Analysis for Measurements of Properties Characterizing Interfacial Interactions at High Temperatures. 

    Strzecha, Krzysztof (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2016)
    In the case of every quantitative image analysis system a very important issue is to improve the quality of images to be analyzed, in other words, their pre-processing. As a result of pre-processing, the significant part ...