Recent Submissions

 • Sześćdziesięcioletnia tradycja Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych Politechniki Łódzkiej (1945-2005) 

  Zakrzewski, Kazimierz ([s. n.], 2005)
  W opracowaniu omówiono działalność naukową , dydaktyczną i organizacyjną. znanego nie tylko w Polsce, lecz także za granicą. Instytutu wywodzącego się z Katedry Maszyn Elektrycznych, powołanej do życia w Politechnice ...
 • Obwody i pola magnetyczne przekładników 

  Nowicz, Ryszard (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2007)
  Tematyka monografii dotyczy obecnie aktualnej dziedziny wspomaganego komputerowo projektowania i optymalizacji konstrukcji urządzeń elektrycznych. W monografii zawarto zagadnienia dotyczące teorii, obliczania oraz ...
 • Laboratorium teorii obwodów 

  Tadeusiewicz, Michał; Hałgas, Stanisław; Ziemnicki, Jerzy (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2007)
  Skrypt ten jest przeznaczony dla studentów II roku kierunku Elektronika i Telekomunikacja Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. Może on być również przydatny na innych ...
 • Elektrodynamika aparatów elektrycznych 

  Tarczyński, Witold (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2007)
  Technical electrodynamics is concemed with the interaction between magnetic and electric fields on electrical devices, and with the analysis of electrodynamic forces in particular. This monograph presents the electrodynamics of ...
 • Wzorce wielkości elektrycznych i ocena niepewności pomiaru 

  Kalus-Jęcek, Bożenna; Kuśmierek, Zygmunt (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
  W technice pomiarowej szczególną rolę odgrywają wzorce. Stanowią one podstawę dokładnych pomiarów różnych wielkości fizycznych. W skrypcie przedstawiono i omówiono wzorce podstawowych wielkości elektrycznych, takich jak: ...
 • Rozwój rynków energii elektrycznej 

  Anders, George; Belmans, Ronnie; D'haeseleer, William; Kasprzyk, Stefania; Meade, Richard; Meeus, Leonardo; Mielczarski, Władysław; Oikonomou, Vlasis; Patel, Martin; Purchała, Konrad; Szablewski, Andrzej; Wesołowski, Ireneusz (Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej, 2006)
  [...] Przedstawiamy przejście elektroenergetyki do działania w warunkach konkurencyjnych i wynikające z tego koszty, a w szczególności koszty osierocone. Wprowadzenie rynku energii elektrycznej powoduje konieczność ...
 • 10 lat Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych : kadra, dydaktyka, nauka : 1996-2006 

  Napieralski, Andrzej; Napieralska, Małgorzata; Jabłoński, Grzegorz; Mączkowska, Iwona; Podsiadły, Piotr J. (DMCS, 2006)
 • Maszyny elektryczne w energetyce : zagadnienia wybrane 

  Anuszczyk, Jan (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2005)
  Treść książki obejmuje zagadnienia z teorii i eksploatacji przetworników elektromechanicznych instalowanych w układach elektroenergetyki cieplnej, jak również energetyki wykorzystującej źródła odnawialne. Zależało mi na ...
 • Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych : ćwiczenia laboratoryjne 

  Gołębiowski, Jacek; Rybak, Marcin (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2005)
  W skrypcie podano opis 14 ćwiczeń laboratoryjnych związanych tematycznie z programem zajęć z elektrotechniki i elektroniki w pojazdach samochodowych prowadzonych dla studentów studium dziennego oraz zaocznego specjalności ...
 • Signals and systems 

  Tadeusiewicz, Michał (Lodz University of Technology. PressWydawnictwo Politechnika Łódzka, 2004)
  This book gives an introductory treatment of signals and systems and is intended to be used as a text for students of electrical and electronic engineering. It is based on the experience of teaching circuits, signals and ...
 • Podstawy teorii pola elektromagnetycznego. Cz. 2 

  Kuczyński, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
 • Development of Elektricity Markets 

  Anders, George; Belmans, Ronnie; D'haeseleer, William; Kasprzyk, Stefania; Meade, Richard; Meeus, Leonardo; Mielczarski, Władysław; Oikonomou, Vlasis; Patel, Martin; Purchala, Konrad; Szablewski, Andrzej; Wesołowski, Ireneusz (Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej : Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział w Łodzi, 2005)
  [...] The book contributors present the various aspects of the electricity market development including the stranded costs, investment and security of supply commitment and dispatch operating procedures, congestion ...
 • Automatyzacja prowadzenia pociągu 

  Bergiel, Katarzyna; Karbowiak, Henryk (EMI-PRESS, 2005)
  Problematyka zawarta w niniejszej monografii, zgodnie z jej tytułem, dotyczy zagadnień automatycznego prowadzenia pociągu, przez co autorzy rozumieją urządzenia i systemy kontrolujące, usprawniające pracę lub zastępujące ...
 • Wprowadzenie do programowania w Delphi : podstawy środowiska i języka 

  Szmit, Maciej (A.N.D.-Adam Domagała, 2004)
  Wśród osób zajmujących się nauczaniem programowania funkcjonują dwa poglądy na nauczanie podstaw programowania. Według jednego z nich znajomość zjęzykami programowania należy rozpoczynać od wizualnego tworzenia aplikacji w ...
 • Programowanie w języku C 

  Wróblewski, Sławomir (2004)
  Skrypt ten przeznaczony jest dla osób pragnących nauczyć się programowania w języku C. W skrypcie zawarto wiele przykładów wprowadzających do programowania od podstaw. Do nauki programowania potrzebne będzie ...
 • Laboratorium komputerowych systemów pomiarowych 

  Gołębiowski, Jacek; Graczyk, Adam; Prohuń, Tomasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2004)
  Dla studentów Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki w Laboratorium Komputerowych Systemów Pomiarowych Zakładu Metrologii Elektrycznej i Elektrotechniki Samochodowej prowadzone są ćwiczenia laboratoryjne, na których studenci ...
 • Zarys rachunku różniczkowo-całkowego ułamkowych rzędów : teoria i zastosowania w automatyce 

  Ostalczyk, Piotr (Wydawnictwo Politechnika Łódzka, 2008)
  This book is inspired by almost forty years' development in the Fractional Calculus and its applications in diff erent areas of science. The main task of this book is to acquaint Polish readers with a variety of applications ...
 • Łódź - Nowgorod : 40 lat wspólnej historii 

  Pyć, Aleksander (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2008)
  [...] Publikacja ta jest poświecona wszystkim tym, którzy w ciągu ostatnich 40 lat mieli swój udział w tworzeniu wspólnej historii Łodzi i Nowgorodu poprzez uczestnictwo w różnych formach współpracy pomiędzy Politechniką ...
 • Jakość energii elektrycznej 

  Kowalski, Zbigniew (Wydawnictwo Politechnika Łódzka, 2007)
  The book includes basie information concerning the quality of electrical energy in ac systems. It describes the features and parameters of the electrical energy quality and provides the characteristics of the following ...
 • Modelowanie w elektrotechnice z wykorzystaniem środowiska MATLAB 

  Dyka, Ewa; Markiewicz, Przemysław; Sikora, Roman (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2006)
  Skrypt jest przeznaczony dla studentów wydziałów elektrycznych wyższych szkół technicznych rozpoczynających pracę z programem MATLAB. W skrypcie zaprezentowane zostały rozwiązania podstawowych zagadnień z dziedziny metod ...

View more