Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorKantyka, Krzysztof
dc.contributor.authorPapierski, Adam
dc.date.accessioned2017-09-08T09:21:13Z
dc.date.available2017-09-08T09:21:13Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0137-2661
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/1716
dc.description.abstractW artykule zamieszczono wyniki przeprowadzonego procesu optymalizacji kształtu łopatki wirnika stopnia pierwszego pompy wielostopniowej. Wykorzystano do tego celu jedna z metod optymalizacji konstrukcji z ograniczeniami. Funkcjami celu w tym przypadku są: największą z możliwych sprawności oraz najmniejsza z możliwych nadwyżek antykawitacyjnych (NPSH).pl_PL
dc.description.abstractThe article describes the results of the optimization process, the shape of the impeller blades of the first stage of multi-stage pump. Used for this purpose one of the methods of design optimization with constraints. Functions to in this case are: the highest possible efficiency and the lowest possible surplus anti-cavitation (NPSH).en_EN
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Instytut Maszyn Przepływowychpl_PL
dc.publisherLodz University of Technology. Institute of Turbomachinery.en_EN
dc.relation.ispartofZeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe. Turbomachinery nr 144, str. 9-20pl_PL
dc.subjectpompy przepływowe wielostopniowepl_PL
dc.subjectkawitacjapl_PL
dc.subjectmetody projektowaniapl_PL
dc.subjectoptymalizacjapl_PL
dc.subjectmultistage pumpsen_EN
dc.subjectcavitationen_EN
dc.subjectdesign methodsen_EN
dc.subjectoptimizationen_EN
dc.titleOptymalizacja wirnika pompy – wpływ niektórych parametrów geometrycznych opisujących kształt łopatki.pl_PL
dc.title.alternativeOptimization of the Pump Impeller - Effect of Some Geometric Parameters Describes Shape of Blade.en_EN
dc.typeArtykułpl_PL


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord