Show simple item record

dc.contributor.authorGrzymski, Piotr
dc.date.accessioned2017-09-08T07:58:20Z
dc.date.available2017-09-08T07:58:20Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationZeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe. Turbomachinery nr 143, 2013, str. 237-246pl_PL
dc.identifier.issn0137-2661
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/1712
dc.description.abstractCelem niniejszej pracy jest numeryczne przedstawienie przepływu wokół rotora Savoniusa na płaszczyźnie zespolonej oraz stworzenie kodu w programie MATLAB, w celu przewidywania wydajności aerodynamicznej turbiny. Geometria rotora na płaszczyźnie zespolonej, została przedstawiona przez dwa półkola, przemieszczone wzdłuż wspólnej średnicy. Założono wpływ lepkości wyłącznie do nieskończenie cienkiej warstwy płynu, stycznego do powierzchni łopat rotora. Warunki brzegowe Dirchleta, Neumana oraz prawo Kutty-Żukowskiego zostały wykorzystane w modelu matematycznym. Wyniki poddane zostały walidacji z danymi eksperymentalnymi innych badaczy oraz symulacją w programie ANSYS CFX dla analizowanej geometrii rotora.pl_PL
dc.description.abstractThe aim of this paper is to numerically represent complex flow over a Savonius rotor and to develop a code in MATLAB software, for predicting its aerodynamic performance. Geometry of the rotor was represented in complex plane, by two semicircles, displaced along their common diameter. It was assumed that the influence of viscosity is confined to an infinitely thin layer of fluid adjacent to the surface of the rotor blades. The Dirichlet, Neuman boundary condition and Kutta Joukowsky condition have been used in the modelling. The results were validated by experimental data presented by other researchers and simulation performed in ANSYS CFX for analysed rotor geometry.en_EN
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Instytut Maszyn Przepływowychpl_PL
dc.publisherLodz University of Technology. Institute of Turbomachinery.en_EN
dc.relation.ispartofseriesZeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.subjectSavoniuspl_PL
dc.subjectturbina wiatrowapl_PL
dc.subjectMetoda Wirów Dyskretnychpl_PL
dc.subjectSavoniusen_EN
dc.subjectwind turbineen_EN
dc.subjectDiscrete Vortex Methoden_EN
dc.titleNumeryczna analiza przepływu przez turbinę Savoniusa w programie MATLAB z wykorzystaniem Metody Wirów Dyskretnych.pl_PL
dc.title.alternativeNumerical analysis of the flow past a Savonius wind turbine using Discrete Vortex Method in MATLAB.en_EN
dc.typeArtykułpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record