DSpace Repository

Numeryczna analiza przepływu przez turbinę Savoniusa w programie MATLAB z wykorzystaniem Metody Wirów Dyskretnych.

Show simple item record

dc.contributor.author Grzymski, Piotr
dc.date.accessioned 2017-09-08T07:58:20Z
dc.date.available 2017-09-08T07:58:20Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.issn 0137-2661
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11652/1712
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest numeryczne przedstawienie przepływu wokół rotora Savoniusa na płaszczyźnie zespolonej oraz stworzenie kodu w programie MATLAB, w celu przewidywania wydajności aerodynamicznej turbiny. Geometria rotora na płaszczyźnie zespolonej, została przedstawiona przez dwa półkola, przemieszczone wzdłuż wspólnej średnicy. Założono wpływ lepkości wyłącznie do nieskończenie cienkiej warstwy płynu, stycznego do powierzchni łopat rotora. Warunki brzegowe Dirchleta, Neumana oraz prawo Kutty-Żukowskiego zostały wykorzystane w modelu matematycznym. Wyniki poddane zostały walidacji z danymi eksperymentalnymi innych badaczy oraz symulacją w programie ANSYS CFX dla analizowanej geometrii rotora. pl_PL
dc.description.abstract The aim of this paper is to numerically represent complex flow over a Savonius rotor and to develop a code in MATLAB software, for predicting its aerodynamic performance. Geometry of the rotor was represented in complex plane, by two semicircles, displaced along their common diameter. It was assumed that the influence of viscosity is confined to an infinitely thin layer of fluid adjacent to the surface of the rotor blades. The Dirichlet, Neuman boundary condition and Kutta Joukowsky condition have been used in the modelling. The results were validated by experimental data presented by other researchers and simulation performed in ANSYS CFX for analysed rotor geometry. en_EN
dc.language.iso pl pl_PL
dc.publisher Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Instytut Maszyn Przepływowych pl_PL
dc.publisher Lodz University of Technology. Institute of Turbomachinery. en_EN
dc.relation.ispartof Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe. Turbomachinery nr 143, str. 237-246 pl_PL
dc.subject Savonius pl_PL
dc.subject turbina wiatrowa pl_PL
dc.subject Metoda Wirów Dyskretnych pl_PL
dc.subject Savonius en_EN
dc.subject wind turbine en_EN
dc.subject Discrete Vortex Method en_EN
dc.title Numeryczna analiza przepływu przez turbinę Savoniusa w programie MATLAB z wykorzystaniem Metody Wirów Dyskretnych. pl_PL
dc.title.alternative Numerical analysis of the flow past a Savonius wind turbine using Discrete Vortex Method in MATLAB. en_EN
dc.type Artykuł pl_PL


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account