Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorAdamiec, Adam
dc.contributor.authorJaeschke, Andrzej
dc.date.accessioned2017-09-08T07:41:01Z
dc.date.available2017-09-08T07:41:01Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0137 - 2661
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/1710
dc.description.abstractOgromne ilości ciepła są wyrzucane do środowiska, jako odpady z procesów produkcyjnych. W toku wieloletnich badań wynaleziono kilka sposobów odzysku tego ciepła i jego zamiany na energię elektryczną. W niniejszym artykule porównane są dwie z nich: obieg ORC i silnik Stirlinga. Obieg ORC zyskuje coraz szersze zastosowania w energetyce, podczas gdy silnik Stirlinga jest technologią mało znaną. Obieg ORC ma zastosowanie przy siłowniach większej mocy, zaś silnik Stirlinga jest bardziej odpowiedni dla energetyki rozproszonej.pl_PL
dc.description.abstractHuge amount of heat is dumped into environment as a waste of production processes. During years of research few technologies of recovery of this heat and converting it into electric energy were invented. This paper is focused on comparison of two of them: the Organic Rankine Cycle and the Stirling engine. Although ORC has more and more applications in energetics, the Stirling engine is not well known. ORC can be applied to power plants of higher power, the Stirling engine, on the other hand, is more suitable for distributed generation.en_EN
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Instytut Maszyn Przepływowychpl_PL
dc.publisherLodz University of Technology. Institute of Turbomachinery.en_EN
dc.relation.ispartofZeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe. Turbomachinery nr 143, str. 13-22pl_PL
dc.subjectsilnik Stirlingapl_PL
dc.subjectorganiczny obieg Rankine’a (ORC)pl_PL
dc.subjectporównaniepl_PL
dc.subjectciepło odpadowepl_PL
dc.subjectengine Stirlingen_EN
dc.subjectOrganic Rankine Cycle (ORC)en_EN
dc.subjectcomparisonen_EN
dc.subjectwaste heaten_EN
dc.titleMetody odzyskiwania ciepła odpadowego. porównanie obiegu orc i silnika stirlinga.pl_PL
dc.title.alternativeMethods of waste heat recovery. Comparison of organic rankine cycle and stirling engine.en_EN
dc.typeArtykułpl_PL


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord