Najnowsze pozycje

 • Wybrane zagadnienia rachunku wektorowego i macierzowego dla robotyków 

  Ostalczyk, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
  Książka przeznaczona jest dla czytelników zajmujących się robotyką, gdzie do opisu matematycznego zagadnień wykorzystuje się między innymi aparat matematyczny algebry liniowej. Ma on jednak swoją specyfikę. Stanowią ją ...
 • Wybrane zagadnienia biometrii 

  Ślot, Krzysztof (Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2008)
  Monograficzne ujęcie wybranych problemów biometrii - nauki zajmującej się ustalaniem lub potwierdzaniem tożsamości osób na podstawie ich wyglądu, cech fizycznych i sposobu zachowania. Podano podstawy automatycznego ...
 • Technika Mikroprocesorowa 

  Mroczek, Henryk (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2007)
  Technika mikroprocesorowa jest dziedziną, która nadal intensywnie się rozwija - dotyczy to zarówno sprzętu, jak i oprogramowania. Celem autora jest wprowadzenie czytelnika w zagadnienia programowania mikroprocesorów ...
 • Podstawy współczesnej elektroniki : podręcznik dla studentów informatyki 

  Korzec, Zdzisław (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2007)
 • Zjawiska w strukturach półprzewodnikowych - metody ich modelowania 

  Lisik, Zbigniew (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2005)
  [...] Niniejsza monografia jest podsumowaniem tych prac, mającym na celu przybliżyć zagadnienia związane z modelowaniem zjawisk w strukturach półprzewodnikowych jak najszerszemu gronu czytelników. Jej treść skomponowano ...
 • Laboratorium podstaw mikroelektroniki 

  Napieralska, Małgorzata; Jabłoński, Grzegorz (Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki ŁódzkiejDepartment of Microelectronics and Computer Science, Lodz University of Technology, 2005)
  W instrukcji znajduje się opis ćwiczeń wykonywanych w laboratorium podstaw mikroelektroniki w Katedrze Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej. Zawiera ona ponadto opis programu Microwind ...
 • Sześćdziesięcioletnia tradycja Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych Politechniki Łódzkiej (1945-2005) 

  Zakrzewski, Kazimierz ([s. n.], 2005)
  W opracowaniu omówiono działalność naukową , dydaktyczną i organizacyjną. znanego nie tylko w Polsce, lecz także za granicą. Instytutu wywodzącego się z Katedry Maszyn Elektrycznych, powołanej do życia w Politechnice ...
 • Obwody i pola magnetyczne przekładników 

  Nowicz, Ryszard (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2007)
  Tematyka monografii dotyczy obecnie aktualnej dziedziny wspomaganego komputerowo projektowania i optymalizacji konstrukcji urządzeń elektrycznych. W monografii zawarto zagadnienia dotyczące teorii, obliczania oraz ...
 • Laboratorium teorii obwodów 

  Tadeusiewicz, Michał; Hałgas, Stanisław; Ziemnicki, Jerzy (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2007)
  Skrypt ten jest przeznaczony dla studentów II roku kierunku Elektronika i Telekomunikacja Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. Może on być również przydatny na innych ...
 • Elektrodynamika aparatów elektrycznych 

  Tarczyński, Witold (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2007)
  Technical electrodynamics is concemed with the interaction between magnetic and electric fields on electrical devices, and with the analysis of electrodynamic forces in particular. This monograph presents the electrodynamics of ...
 • Wzorce wielkości elektrycznych i ocena niepewności pomiaru 

  Kalus-Jęcek, Bożenna; Kuśmierek, Zygmunt (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
  W technice pomiarowej szczególną rolę odgrywają wzorce. Stanowią one podstawę dokładnych pomiarów różnych wielkości fizycznych. W skrypcie przedstawiono i omówiono wzorce podstawowych wielkości elektrycznych, takich jak: ...
 • Rozwój rynków energii elektrycznej 

  Anders, George; Belmans, Ronnie; D'haeseleer, William; Kasprzyk, Stefania; Meade, Richard; Meeus, Leonardo; Mielczarski, Władysław; Oikonomou, Vlasis; Patel, Martin; Purchała, Konrad; Szablewski, Andrzej; Wesołowski, Ireneusz (Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej, 2006)
  [...] Przedstawiamy przejście elektroenergetyki do działania w warunkach konkurencyjnych i wynikające z tego koszty, a w szczególności koszty osierocone. Wprowadzenie rynku energii elektrycznej powoduje konieczność ...
 • 10 lat Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych : kadra, dydaktyka, nauka : 1996-2006 

  Napieralski, Andrzej; Napieralska, Małgorzata; Jabłoński, Grzegorz; Mączkowska, Iwona; Podsiadły, Piotr J. (DMCS, 2006)
 • Maszyny elektryczne w energetyce : zagadnienia wybrane 

  Anuszczyk, Jan (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2005)
  Treść książki obejmuje zagadnienia z teorii i eksploatacji przetworników elektromechanicznych instalowanych w układach elektroenergetyki cieplnej, jak również energetyki wykorzystującej źródła odnawialne. Zależało mi na ...
 • Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych : ćwiczenia laboratoryjne 

  Gołębiowski, Jacek; Rybak, Marcin (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2005)
  W skrypcie podano opis 14 ćwiczeń laboratoryjnych związanych tematycznie z programem zajęć z elektrotechniki i elektroniki w pojazdach samochodowych prowadzonych dla studentów studium dziennego oraz zaocznego specjalności ...
 • Signals and systems 

  Tadeusiewicz, Michał (Lodz University of Technology. PressWydawnictwo Politechnika Łódzka, 2004)
  This book gives an introductory treatment of signals and systems and is intended to be used as a text for students of electrical and electronic engineering. It is based on the experience of teaching circuits, signals and ...
 • Podstawy teorii pola elektromagnetycznego. Cz. 2 

  Kuczyński, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
 • Development of Elektricity Markets 

  Anders, George; Belmans, Ronnie; D'haeseleer, William; Kasprzyk, Stefania; Meade, Richard; Meeus, Leonardo; Mielczarski, Władysław; Oikonomou, Vlasis; Patel, Martin; Purchala, Konrad; Szablewski, Andrzej; Wesołowski, Ireneusz (Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej : Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział w Łodzi, 2005)
  [...] The book contributors present the various aspects of the electricity market development including the stranded costs, investment and security of supply commitment and dispatch operating procedures, congestion ...
 • Automatyzacja prowadzenia pociągu 

  Bergiel, Katarzyna; Karbowiak, Henryk (EMI-PRESS, 2005)
  Problematyka zawarta w niniejszej monografii, zgodnie z jej tytułem, dotyczy zagadnień automatycznego prowadzenia pociągu, przez co autorzy rozumieją urządzenia i systemy kontrolujące, usprawniające pracę lub zastępujące ...
 • Wprowadzenie do programowania w Delphi : podstawy środowiska i języka 

  Szmit, Maciej (A.N.D.-Adam Domagała, 2004)
  Wśród osób zajmujących się nauczaniem programowania funkcjonują dwa poglądy na nauczanie podstaw programowania. Według jednego z nich znajomość zjęzykami programowania należy rozpoczynać od wizualnego tworzenia aplikacji w ...

View more