Recent Submissions

 • Wizualizacja scen 3D : AutoCAD 2012 PL 

  Szczerbanowski, Ryszard (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2011)
 • Modelowanie pola elektromagnetycznego w rdzeniach anizotropowych 

  Napieralska-Juszczak, Ewa; Komęza, Krzysztof (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
  [...] Prezentowana monografia jest wynikiem wieloletnich badań, prowadzonych przez autorów w Laboratorium LSEE Uniwersytetu Artois w Bethune we Francji oraz w Instytucie Mechatroniki i Systemów Informatycznych Politechniki ...
 • Wizualizacja AutoCAD 2011 PL 

  Szczerbanowski, Ryszard (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2011)
 • Wibroakustyka maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi 

  Witczak, Paweł (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
  This book is primarily devoted to discussing the physical basis of generation of vibration and acoustic noise of electromagnetic origin in the brushless electrical machines excited by permanent magnets. These machines, due ...
 • Narzędzia wizualizacji : AutoCAD 2013 PL 

  Szczerbanowski, Ryszard (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
 • Inteligentne systemy zarządzania budynkiem 

  Borkowski, Piotr; Bolanowski, Bolesław; Walczuk, Eugeniusz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2011)
  Przedstawiamy czytelnikowi drugi podręcznik akademicki z cyklu inteligentnych instalacji, w którym omówione zostały dodatkowo nowe systemy automatyki budynkowej (KNX, Teletask, APA) oraz system automatyzacji budynków ...
 • Bezpieczeństwo ruchu w transporcie 

  Karbowiak, Henryk; Barański, Sławomir (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2011)
  Monografia „Bezpieczeństwo ruchu w transporcie" ma na celu wskazanie na podstawie analizy uwarunkowań, szczególnie w zakresie infrastruktury, ogólnych zasad, zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu pojazdów. Przedstawiono ...
 • Automatyka : podstawy teorii 

  Dębowski, Andrzej (Wydawnictwo WNT, Warszawa, 2012)
  [...] Niniejsza książka jest poświęcona podstawowym wiadomościom z automatyki i wprowadza czytelników zainteresowanych sterowaniem układów dynamicznych w zagadnienia związane z analizą i syntezą takich systemów. Wiedza ...
 • Modelowanie w przestrzeni 3D : AutoCad 2012 PL 

  Szczerbanowski, Ryszard (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2011)
  [...] W pierwszej kolejności w podręczniku zawarto zagadnienia związane z narzędziami charakterystycznymi dla pracy w przestrzeni trójwymiarowej, do których zaliczyć można definiowanie kierunków patrzenia, modyfikowani ...
 • Maszyny elektryczne : podstawy teoretyczne 

  Anuszczyk, Jan; Błaszczyk, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
  Skrypt ,,Maszyny elektryczne. Podstawy teoretyczne" jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów kierunków Energetyka oraz Transport, studiujących na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, ...
 • Studia podyplomowe "Informatyka dla nauczycieli" : materiały dydaktyczne. 3 

  Wróblewski, Sławomir; Zabierowski, Wojciech (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. PressLodz University of Technology. Department of Microelectronics and Computer Science, 2010)
 • Studia podyplomowe "Informatyka dla nauczycieli" : materiały dydaktyczne. 2 

  Piotrowicz, Maciej; Sękalski, Przemysław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. PressPolitechnika Łódzka. Katedra Mikroelektroniki i Technik InformatycznychLodz University of technology. Department of Microelectronics and Computer Science, 2010)
 • Mechatronika. T. 2, Algorytmy, sterowanie i robotyka, metody komputerowe, systemy tekstroniczne, mechatronika pojazdowa, sterowniki i napedy, informatyczne systemy zarządzania 

  Wiak, Sławomir; Turowski, Janusz; Napieralska Juszczak, Ewa (Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, 2010)
  (...) Tak obszerne opracowanie, dostępne po raz pierwszy na polskim rynku wydawniczym jest skierowane głównie do inżynierów pracujących w zakresie projektowania, sterowania i wytwarzania urządzeń i systemów mechatronicznych, ...
 • Modelowanie statycznych i dynamicznych stanów pracy silników indukcyjnych 

  Dems, Maria; Komęza, Krzysztof (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2011)
  (...) Prezentowana monografia jest wynikiem wieloletnich badań prowadzonych przez Autorów w Instytucie Mechatroniki i Systemów Informatycznych Politechniki Łódzkiej dotyczących modelowania silników indukcyjnych o różnej ...
 • Modelowanie 3D : AutoCad 2010 PL 

  Szczerbanowski, Ryszard (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
  (...) Do tworzenia wirtualnej postaci urządzenia nieodzowne jest odpowiednie oprogramowanie, a w przypadkach rozbudowanych projektów również wysokowydajne stacje robocze, które będą w stanie, w odpowiednio krótkim ...
 • Informatyka i edukacja. Problematyka gier komputerowych i inne zagadnienia wybrane 

  Romanowski, Andrzej; Sankowski, Dominik; Niedźwiedziński, Marian; Mosorow, Włodzimierz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
  Oddajemy w Państwa ręce publikację będącą zbiorem zagadnień związanych z nowoczesnymi technologiami informatycznymi, które mogą zostać zaprzęgnięte do służby w edukacji. Edukacja zaś, jest filarem zarówno społeczeństwa ...
 • Basics of Microelectronics - design entry, simulation and layout 

  Romiński, Adrian (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Katedra Mikroelektroniki i Technik InformatycznychLodz University of Technology. Press - Department of Microelctronics and Computer Science, 2011)
 • Wybrane zagadnienia współczesnej termowizji w podczerwieni 

  Więcek, Bogusław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
  "...Niniejsza praca w wielkim skrócie przedstawia najważniejsze problemy współczesnej termografii w poczerwieni. Rozpoczyna się od praw fizyki, jakie są stosowane w termowizji. Przedstawiono problem emisyjności materiałów ...
 • Metrologia elektryczna i elektroniczna 

  Derlecki, Stanisław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
  W podręczniku podano podstawy metrologii, a także klasyfikacje, zasady działania i właściwości metrologiczne narzędzi pomiarowych. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów elektrycznych uczelni technicznych. Może ...

View more