Recent Submissions

 • Logistyka magazynowania w przedsiębiorstwie handlowym 

  Świętoń, Agata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2020)
  Celem badań, których wyniki wykorzystano w treści artykułu, było przeprowadzenie analizy problemów występujących w przedsiębiorstwie handlowym w zakresie logistyki magazynowania oraz wyciągnięcie wniosków, które ...
 • Sortownia śmieci – zasady i uwarunkowania jej funkcjonowania 

  Pierzchałka, Klaudia; Ćwikliński, Kamil (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2020)
  Sortowanie odpadów jest w dzisiejszych czasach bardzo istotną i żywo dyskutowaną kwestią, dlatego warto analizować ten problem, choćby z uwagi na cel, jakim jest wzrost świadomości społeczeństwa na temat zasad ...
 • Optymalizacja logistycznych procesów magazynowych na podstawie przedsiębiorstwa XYZ 

  Dybała, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2020)
  Celem prezentowanych tu analiz jest wskazanie i omówienie występujących w przedsiębiorstwie problemów związanych z ogólnym funkcjonowaniem magazynu oraz kompletowaniem zamówień na jego terenie. Skoncentrowano się głównie ...
 • Nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach nowej gospodarki – implikacje w sektorze TSL 

  Misztal, Anna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2020)
  W naukach ekonomicznych i o zarządzaniu istnieje szereg zjawisk i problemów badawczych, które pomimo prób ich kwantyfikacji, opisu i naukowego wyjaśniania pozostają wielowymiarowe i nie znajdują jednolitych rozwiązań. ...
 • Wykorzystanie systemu Comarch ERP optima w rachunkowości przedsiębiorstw sekcji H – transport i gospodarka magazynowa 

  Kowalska, Magdalena (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2020)
  Celem niniejszych rozważań jest przedstawienie teoretycznego oraz praktycznego aspektu systemu informatycznego w rachunkowości przedsiębiorstw sekcji H – transport i gospodarka magazynowa – na przykładzie systemu Comarch ...
 • Systemy informatyczne w rachunkowości. Dobre praktyki w przedsiębiorstwach sektora TSL. 

  Misztal, Anna; Kowalska, Magdalena (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2020)
  Podstawowym celem prezentowanych tu analiz jest omówienie wybranych systemów informatycznych wspierających prowadzenie rachunkowości w przedsiębiorstwach. Początkowe rozważania wskazują na wybrane problemy związane z ...
 • Systemy informatyczne wspomagające realizację strategii logistycznych przedsiębiorstw 

  Misztal, Anna; Fajczak-Kowalska, Anita (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2020)
  Pierwsza część opracowania zawiera omówienie podstawowych zagadnień teoretycznych związanych ze strategiami logistycznymi. W drugiej, zasadniczej części pracy opisano sposoby wykorzystania systemów informatycznych przy ...
 • Technologie i nowe trendy w zarządzaniu a rozwój przedsiębiorstw sektora TSL. Wybrane problemy ekonomii, informatyki i zarządzania. 

  Fajczak-Kowalska, Anita (red.) (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2020)
  Niniejsze opracowanie jest zbiorem artykułów odnoszących się do wybranych zagadnień związanych z systemami informatycznymi wspierającymi procesy zarządzania przedsiębiorstwami z sektora TSL. Praca zawiera omówienie ...
 • Charge carrier mobility in non-equilibrated transport in molecular materials 

  Kania, Sylwester; Kościelniak-Mucha, Barbara; Kuliński, Janusz; Słoma, Piotr; Wojciechowski, Krzysztof (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
  Non-equilibrated transport of charge carriers in the molecular material depends on the structure and packing of the molecules. Explanation of the measurements of the photocurrent generated with ...
 • Polarization of organic aromatic molecule in anionic and cationic state 

  Kania, Sylwester; Kościelniak-Mucha, Barbara; Kuliński, Janusz; Słoma, Piotr; Wojciechowski, Krzysztof (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
  The modification of electron states and the change in the geometry of the structure of molecule during hopping transport of charge carriers depends on the symmetry of the molecule. During electric transport the ...
 • Electrical and thermal properties of anthraquinone layers 

  Kania, Sylwester; Kuliński, Janusz; Sikorski, Dominik (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
  Quantum-chemical calculations indicate that the bond lengths in the anthraquinone anthracene backbone are shorter than the corresponding bonds in unsubstituted anthracene. The shape of the frontier molecular ...
 • Influence of chirality on two-dimensional deformations of twisted flexoelectric nematic layers 

  Buczkowska, Mariola (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
  Two-dimensional deformations induced by electric field in twisted nematic cells filled with liquid crystal possessing flexoelectric properties were simulated numerically. The influence of chiral dopants on ...
 • Scientific Bulletin. Physics No. 1227, vol. 40 (2019) 

  Lodz University of Technology; Politechnika Łódzka (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
 • Scientific Bulletin. Physics No. 1219, vol. 38 (2017) 

  Lodz University of Technology; Politechnika Łódzka (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2017)
 • Miejskie cmentarze zabytkowe w południowo-wschodniej Polsce – problematyka ochrony 

  Sznajder, Magdalena (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
  Artykuł podejmuje temat ochrony zabytkowych cmentarzy Galicji. Poprzez ukazanie ich historii próbuje określić problemy, z jakimi się zmagają oraz pokazać potencjalne sposoby na ich rozwiązanie
 • Zachwyt czy przerażenie, czyli co czuje Europejczyk w chińskim mieście? 

  Stępczyńska-Motyl, Wiktoria (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
  W poniższym artykule prezentowane są idee kształtowania miast oraz współczesne rozwiązania w zakresie ich transformacji i dostosowywania do ludzkiej skali. Omówiono także najważniejsze punkty w przestrzeni miejskiej, na ...
 • Ochrona dziedzictwa kulturowego na przykładzie architektury drewnianej południowej Polski 

  Stadnicka, Bernadetta (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
  Ideą Szlaku Architektury Drewnianej jest ocalenie od zapomnienia materialnych obiektów dziedzictwa narodowego. Niestety, nawet dziś, na szlaku można spotkać zabytki, które są w złym stanie technicznym. Niniejszy artykuł ...
 • Dziesięć lat dyskusji nad rewitalizacją śródmieścia Kalisza 

  Rabiega, Mateusz (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
  W ostatnich kilkunastu latach kwestia rewitalizacji stała się priorytetowa dla wielu polskich miast, w jednych wiążąc się z poważnymi działaniami i sukcesami, w innych z wieloletnią dyskusją. Do tej drugiej grupy należy ...
 • Przyjaźń polsko-ukraińska – współpraca Łódź-Winnica 2.0 

  Ostrowska, Małgorzata; Strzałka, Marta (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
  Tematem artykułu jest opis współpracy Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej (IAiU) z Winnickim Narodowym Uniwersytetem Technicznym (VNTU), której wynikiem był wyjazd polskich studentów do Winnicy i ...
 • Urban Laboratory – Laboratorium miejskie 

  Ostrowska, Małgorzata (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
  Tematyką artykułu są międzynarodowe warsztaty Urban Laboratory – Laboratorium miejskie. Miały one na celu naukę metody prototypowania, stworzenie projektów rozwiązujących problemy przestrzeni publicznej, przygotowanie ...

View more