Recent Submissions

 • Charge carrier mobility in non-equilibrated transport in molecular materials 

  Kania, Sylwester; Kościelniak-Mucha, Barbara; Kuliński, Janusz; Słoma, Piotr; Wojciechowski, Krzysztof (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
  Non-equilibrated transport of charge carriers in the molecular material depends on the structure and packing of the molecules. Explanation of the measurements of the photocurrent generated with ...
 • Polarization of organic aromatic molecule in anionic and cationic state 

  Kania, Sylwester; Kościelniak-Mucha, Barbara; Kuliński, Janusz; Słoma, Piotr; Wojciechowski, Krzysztof (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
  The modification of electron states and the change in the geometry of the structure of molecule during hopping transport of charge carriers depends on the symmetry of the molecule. During electric transport the ...
 • Electrical and thermal properties of anthraquinone layers 

  Kania, Sylwester; Kuliński, Janusz; Sikorski, Dominik (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
  Quantum-chemical calculations indicate that the bond lengths in the anthraquinone anthracene backbone are shorter than the corresponding bonds in unsubstituted anthracene. The shape of the frontier molecular ...
 • Influence of chirality on two-dimensional deformations of twisted flexoelectric nematic layers 

  Buczkowska, Mariola (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
  Two-dimensional deformations induced by electric field in twisted nematic cells filled with liquid crystal possessing flexoelectric properties were simulated numerically. The influence of chiral dopants on ...
 • Scientific Bulletin. Physics No. 1227, vol. 40 (2019) 

  Lodz University of Technology; Politechnika Łódzka (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
 • Scientific Bulletin. Physics No. 1219, vol. 38 (2017) 

  Lodz University of Technology; Politechnika Łódzka (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2017)
 • Miejskie cmentarze zabytkowe w południowo-wschodniej Polsce – problematyka ochrony 

  Sznajder, Magdalena (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
  Artykuł podejmuje temat ochrony zabytkowych cmentarzy Galicji. Poprzez ukazanie ich historii próbuje określić problemy, z jakimi się zmagają oraz pokazać potencjalne sposoby na ich rozwiązanie
 • Zachwyt czy przerażenie, czyli co czuje Europejczyk w chińskim mieście? 

  Stępczyńska-Motyl, Wiktoria (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
  W poniższym artykule prezentowane są idee kształtowania miast oraz współczesne rozwiązania w zakresie ich transformacji i dostosowywania do ludzkiej skali. Omówiono także najważniejsze punkty w przestrzeni miejskiej, na ...
 • Ochrona dziedzictwa kulturowego na przykładzie architektury drewnianej południowej Polski 

  Stadnicka, Bernadetta (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
  Ideą Szlaku Architektury Drewnianej jest ocalenie od zapomnienia materialnych obiektów dziedzictwa narodowego. Niestety, nawet dziś, na szlaku można spotkać zabytki, które są w złym stanie technicznym. Niniejszy artykuł ...
 • Dziesięć lat dyskusji nad rewitalizacją śródmieścia Kalisza 

  Rabiega, Mateusz (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
  W ostatnich kilkunastu latach kwestia rewitalizacji stała się priorytetowa dla wielu polskich miast, w jednych wiążąc się z poważnymi działaniami i sukcesami, w innych z wieloletnią dyskusją. Do tej drugiej grupy należy ...
 • Przyjaźń polsko-ukraińska – współpraca Łódź-Winnica 2.0 

  Ostrowska, Małgorzata; Strzałka, Marta (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
  Tematem artykułu jest opis współpracy Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej (IAiU) z Winnickim Narodowym Uniwersytetem Technicznym (VNTU), której wynikiem był wyjazd polskich studentów do Winnicy i ...
 • Urban Laboratory – Laboratorium miejskie 

  Ostrowska, Małgorzata (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
  Tematyką artykułu są międzynarodowe warsztaty Urban Laboratory – Laboratorium miejskie. Miały one na celu naukę metody prototypowania, stworzenie projektów rozwiązujących problemy przestrzeni publicznej, przygotowanie ...
 • Ulica Włókiennicza – manifest przemian centrum Łodzi 

  Sowała, Adriana; Mejer, Julia (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
  Celem artykułu jest omówienie koncepcji przestrzennych zmian w tkance miasta i przedstawienie skutecznych sposobów na ich realizację dzięki zaangażowaniu różnych środowisk wpływających na kształt Łodzi. Przedmiotem rozważań ...
 • Raport z XX Wyprawy Naukowej Studentów Architektury Politechniki Łódzkiej w Karpaty Wschodnie – Huculszczyzna 2018 

  Strzelczyk, Magdalena; Lis, Piotr (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
  Artykuł opowiada o wyprawie studentów drugiego roku architektury z Politechniki Łódzkiej na praktyki z inwentaryzacji architektonicznej na Ukrainie Zachodniej. W tekście zostają przedstawione główne cele naszej wyprawy, ...
 • Co łączy przemysł gier komputerowych z branżą architektoniczną – czyli nowe technologie prezentacji projektów 

  Kulik, Zuzanna; Niedźwiedzki, Jakub; Wujek, Adrianna (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
  W poniższym artykule autorzy starają się udowodnić, że branża architektoniczna coraz intensywniej przenika się z branżą gier komputerowych, zyskując coraz to ciekawsze formy prezentacji. Wraz z rozwojem sprzętu komputerowego ...
 • Tragiczne losy modernistycznych hoteli w Chorwacji. Hotel Marjan w Splicie, hotel Belvedere w Dubrowniku, hotele w kurorcie Kupari 

  Kruczek, Daria (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
  Wiele hoteli w Chorwacji zostało zniszczonych w trakcie wojny domowej, wciąż są ruiną. Marjan miał mocny wpływ na urbanistykę oraz turystykę w Splicie. Belvedere był luksusowy. Resort Kupari zbudowano jako kompleks wojskowy ...
 • Na historycznym szlaku parków łódzkich 

  Kroc, Tomasz (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
  Artykuł poświęcony jest historii wybranych parków miejskich powstałych w Łodzi w latach 1815-1950. Celem niniejszej pracy jest przybliżenie mało znanych współcześnie informacji dotyczących otaczających nas ...
 • Jak zagospodarować przestrzeń w centrum miasta tak, aby zachować walory środowiskowe, a jednocześnie nadążać za postępem cywilizacyjnym? 

  Kosińska, Karolina; Kosińska, Karolina Kamila (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
  Tematyka artykułu dotyczy problemu, jak zagospodarować przestrzeń w centrum miasta tak, aby zachować jej naturalne walory. Jednym z miast w Polsce, które spełnia wszystkie te warunki i znajduje się w północno-wschodniej ...
 • Rola projektanta we współczesnym świecie 

  Grabowski, Mateusz (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
  Celem niniejszego opracowania jest uświadomienie młodemu pokoleniu przyszłych architektów trudności wykonywanego przez nich zawodu. Na prostym przykładzie przebudowy obiektu dworca w Sieradzu, pokazane zostaną bardzo ważne ...
 • Wczesna chrześcijańska architektura sakralna w Starej Dongoli 

  Drab, Monika (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2019)
  Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie tematyki przykładowych założeń z najwcześniejszej chrześcijańskiej architektury sakralnej w Starej Dongoli w Sudanie. Badania na tym obszarze są prowadzone już przez ponad 50 lat ...

View more