Show simple item record

dc.contributor.authorUrbanek, Piotr
dc.contributor.authorKucharski, Jacek
dc.contributor.authorFrączyk, Andrzej
dc.date.accessioned2017-09-05T06:32:44Z
dc.date.available2017-09-05T06:32:44Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationZeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Elektryka Nr. 1198, z.126 2015, str. 251-263pl_PL
dc.identifier.issn0374-4817
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/1635
dc.descriptionIII Konferencja Naukowo- Techniczna "Problemy Cieplne w Elektrotechnice i Elektrotechnologie" 2015pl_PL
dc.description.abstractW artykule zaproponowano metodę przewidywania charakterystyk układu wzbudnik-wsad. Zbudowano specjalizowaną bazę wiedzy zawierającą zestaw takich charakterystyk oraz zastosowano dwa rodzaje rekurencyjnych sztucznych sieci neuronowych dla potrzeb klasyfikacji. Metoda została pozytywnie zweryfikowana w kilku rzeczywistych przypadkach i zostanie włączona jako element inteligentnego generatora do nagrzewania indukcyjnego powstającego w Instytucie Informatyki Stosowanej PŁ.pl_PL
dc.description.abstractIn the paper the prediction method of the inductor - charge setup characteristics has been proposed. The specialized knowledge base containing a set of simulation - based characteristics was built and two types of recurrent Artificial Neural Networks were used for classification purposes. The proposed method was successfully verified for severa! real-life cases of induction heating thus it will be included in the intelligent generator device being under construction in the Institute of Applied Computer Science, TUL.en_EN
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.publisherLodz University of Technology. Pressen_EN
dc.relation.ispartofseriesZeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.subjectinduction heatingen_EN
dc.subjectartificial neural networksen_EN
dc.subjectnagrzewanie indukcyjnepl_PL
dc.subjectsztuczne sieci neuronowepl_PL
dc.titleWykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do klasyfikacji charakterystyk obciążenia układu wzbudnik-wsad.pl_PL
dc.title.alternativeUse of artificial neural networks for the classification of the load characteristics of inductor-charge setup.en_EN
dc.typeArtykułpl_PL
dc.typeArticleen_EN


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record