Show simple item record

dc.contributor.authorRaniszewski, Grzegorz
dc.date.accessioned2017-09-04T11:53:40Z
dc.date.available2017-09-04T11:53:40Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationZeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Elektryka Nr. 1198, z.126 2015, str. 125-132pl_PL
dc.identifier.issn0374-4817
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/1632
dc.descriptionIII Konferencja Naukowo- Techniczna "Problemy Cieplne w Elektrotechnice i Elektrotechnologie" 2015pl_PL
dc.description.abstractJedną z najbardziej powszechnych metod otrzymywania nanorurek węglowych jest metoda elektrołukowa. Wykorzystuje się tutaj łuk elektryczny palący się pomiędzy dwiema elektrodami grafitowymi. Parująca anoda tworzy strumień plazmy, którego poprzeczny profil temperatury jest zależny od parametrów wyładowania. Rozkład temperatury w łuku wpływa na wielkość i skład zawierającego nanorurki węglowe depozytu katodowego. W artykule została opisana elektrołukowa metoda otrzymywania nanorurek węglowych. Scharakteryzowano metodę pomiaru temperatury i opisano wpływ temperatury na strukturę depozytu katodowego.pl_PL
dc.description.abstractElectric arc methods of carbon nanotubes synthesis are one of the most common methods. Arc discharge between two graphite rods is there applied. The high temperature of the arc leads to vaporization of the anode. A carbon plas ma jet is formed. A temperature distribution in the plasma stream depends on discharge parameters. Temperature profile in the discharge influences on the size and composition of the containing carbon nanotubes cathode deposit. In the manuscript arc discharge method has been described, temperature measurement system has been presented, influence of temperature distribution in the plasma jet has been discussed.en_EN
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.publisherLodz University of Technology. Pressen_EN
dc.relation.ispartofseriesZeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.subjectarc dischargeen_EN
dc.subjectcarbon nanotubesen_EN
dc.subjectlocal thermodynamic equilibriumen_EN
dc.subjectwyładowanie łukupl_PL
dc.subjectnanorurki węglowepl_PL
dc.subjectlokalna równowaga termodynamicznapl_PL
dc.subjectmetoda elektrołukowapl_PL
dc.subjectłuk elektrycznypl_PL
dc.titleWpływ rozkładu temperatury w łuku elektrycznym na syntezę nanorurek węglowych metodami elektrołukowymi.pl_PL
dc.title.alternativeTemperature distribution influence on carbon nanotubes synthesis by arc discharge methods.en_EN
dc.typeArtykułpl_PL
dc.typeArticleen_EN


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record