Recent Submissions

 • Tribologia elastomerów i gumy z perspektywy inżynierii materiałowej 

  Bieliński, Dariusz, M. (Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, 2009)
 • Symetria w kryształach 

  Karolak-Wojciechowska, Janina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Łódź, 2005)
  Characteristics of the crystal as a physical object are discussed. The scheme of the hierarchie order of seven crystallographic systems is presented. The figures illustrate crystallographic elements of symmetry. Although, ...
 • Dyfrakcyjne metody badania budowy kryształów 

  Bukowska-Strzyżewska, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Łódź, 2005)
  The following topics are discussed: the diffraction geometry of X-radiation on the spatial lattice of crystals, the atomie factor, the structural factor, electronic density in crystals, and the development of X-ray methods ...
 • Ćwiczenia rachunkowe z chemii ogólnej i nieorganicznej : praca zbiorowa. Cz. 1 

  Jóźwiak, Wojciech Kazimierz; Fiedorow, Ryszard (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
  Skrypt przeznaczony jest dla studentów uczących się chemii na pierwszych latach studiów stacjonarnych i zaocznych. Stanowi on materiały pomocnicze do wykładów z chemii ogólnej i nieorganicznej. Składa się on z dwóch ...
 • Ćwiczenia laboratoryjne z podstaw technologii chemicznej 

  Gorzka, Zbigniew; Janio, Konrad; Kaźmierczak, Marek; Wiktorowski, Stanisław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
 • Otrzymywanie i modyfikacja właściwości nowych elektroprzewodzących warstw polimerowych i kompozytów 

  Strzelec, Krzysztof (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
  Opracowano i scharakteryzowano dwie odmienne grupy przewodzących materiałów powłokowych opartych na polimerach zawierających ugrupowania triaryloaminowe oraz kompozytach epoksydowoaluminiowych sieciowanych politiouretanami. I. ...
 • Laboratorium chemii fizycznej : praca zbiorowa 

  Hawlicka, Ewa; Piekarski, Henryk; Wysocki, Stanisław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
  Skrypt jest przeznaczony dla studentów kursów magisterskich i inżynierskich wszystkich kierunków studiów na Wydziale Chemicznym. Jego celem jest ułatwienie przygotowania do Laboratorium chemii fizycznej. Ćwiczenia ...
 • Elastomery i przemysł gumowy : praca zbiorowa 

  Parasiewicz, Wanda; Rzymski, Władysław M.; Janowska, Grażyna; Parasiewicz, Wanda; Żuchowska, Danuta; Bieliński, Dariusz M.; Pyskło, Leszek; Rosłaniec, Zbigniew; Rzymski, Władysław M. (Instytut Przemysłu Gumowego "STOMIL"Instytut Technologii Polimerów i Barwników Politechniki Łódzkiej, 2006)
  W książce przedstawiono wyniki aktualnych prac naukowych i badawczo-rozwojowych w dziedzinie przetwórstwa elastomerów, realizowanych w latach 2003-2005 przez krajowe i europejskie ośrodki badawcze. Artykuł wstępny ...
 • Palność polimerów i materiałów polimerowych 

  Janowska, Grażyna; Przygocki, Władysław; Włochowicz, Andrzej (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007)
  [...] Książka składa się z 8 rozdziałów, z których każdy można rozbudować do obszernej monografii. W pierwszych trzech rozdziałach omówiono podstawowe prawa rządzące złożonymi procesami fizycznymi i chemicznymi decydującymi ...
 • Zielona chemia 

  Paryjczak, Tadeusz; Lewicki, Andrzej; Zaborski, Marian (Polska Akademia Nauk, Oddział w Łodzi, 2005)
 • Radioaktywność w środowisku naturalnym 

  Bem, Henryk (Polska Akademia Nauk.Oddział w Łodzi, 2005)
 • Nowoczesne barwniki dla włókiennictwa. 

  Czajkowski, Wojciech (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
  The textile industry which is stili the largest market within the coloration industry underwent serious changes in the last decades. The major objective of this textbook dedicated to chemists and colourists interested ...
 • Barwniki w nowoczesnych technikach 

  Sokołowska, Jolanta (Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2005)
  [...] Niniejsza monografia w sposób kompleksowy przedstawia teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania barwników i pigmentów syntetycznych w dziedzinach odmiennych niż przemysł włókienniczy i pokrewne. Składa się z ...
 • Zwięzły kurs chemii organicznej. T II 

  Zwierzak, Andrzej (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2007)
 • Podstawy chemii fizycznej. Zbiór zadań z rozwiązaniami 

  Światła-Wójcik, Dorota (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2006)
  Zbiór zadań jest przeznaczony dla studentów kursów magisterskich i inżynierskich wszystkich kierunków studiów na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. Jego celem jest zapoznanie studentów z metodyką rozwiązywania ...
 • Introduction to laser spectroscopy 

  Abramczyk, Halina (Elsevier, 2005)
  This book is intended to be used by students of chemistry, chemical engineering, biophysics, biology, materials science, electrical, mechanical, and other engineering fields, and physics. It assumes that the reader has ...
 • Pytania testowe z prawa ochrony środowiska, część 1. 

  Krystek, Jacek (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2017)
 • Obliczenia analityczne 

  Krystek, Jacek (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2017)
 • Ochrona środowiska na studiach przyrodniczych 

  Krystek, Jacek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejInstytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej. Wydział Chemiczny. Politechnika Łódzka., 2016)