Najnowsze pozycje

 • Zielona chemia 

  Paryjczak, Tadeusz; Lewicki, Andrzej; Zaborski, Marian (Polska Akademia Nauk, Oddział w Łodzi, 2005)
 • Radioaktywność w środowisku naturalnym 

  Bem, Henryk (Polska Akademia Nauk.Oddział w Łodzi, 2005)
 • Nowoczesne barwniki dla włókiennictwa. 

  Czajkowski, Wojciech (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
  The textile industry which is stili the largest market within the coloration industry underwent serious changes in the last decades. The major objective of this textbook dedicated to chemists and colourists interested ...
 • Barwniki w nowoczesnych technikach 

  Sokołowska, Jolanta (Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2005)
  [...] Niniejsza monografia w sposób kompleksowy przedstawia teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania barwników i pigmentów syntetycznych w dziedzinach odmiennych niż przemysł włókienniczy i pokrewne. Składa się z ...
 • Zwięzły kurs chemii organicznej. T II 

  Zwierzak, Andrzej (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2007)
 • Podstawy chemii fizycznej. Zbiór zadań z rozwiązaniami 

  Światła-Wójcik, Dorota (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2006)
  Zbiór zadań jest przeznaczony dla studentów kursów magisterskich i inżynierskich wszystkich kierunków studiów na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. Jego celem jest zapoznanie studentów z metodyką rozwiązywania ...
 • Introduction to laser spectroscopy 

  Abramczyk, Halina (Elsevier, 2005)
  This book is intended to be used by students of chemistry, chemical engineering, biophysics, biology, materials science, electrical, mechanical, and other engineering fields, and physics. It assumes that the reader has ...
 • Pytania testowe z prawa ochrony środowiska, część 1. 

  Krystek, Jacek (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2017)
 • Obliczenia analityczne 

  Krystek, Jacek (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2017)
 • Ochrona środowiska na studiach przyrodniczych 

  Krystek, Jacek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejInstytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej. Wydział Chemiczny. Politechnika Łódzka., 2016)
 • DSTA-2015 Conference Books vol. 1 

  Awrejcewicz, Jan; Kaźmierczak, Marek; Mrozowski, Jerzy; Olejnik, Paweł (Politechnika Łódzka. Wydział Mechaniczny. Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki., 2015)
  Proceedings of the 13th Conference „Dynamical Systems - Theory and Applications" summarize 164 and the Springer Proceedings summarize 60 best papers of university teachers and students, researchers and engineers from ...