Recent Submissions

 • Przepisy fotograficzne 

  Berger, Eugeniusz (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 1950)
 • Minerały przemysłowe 

  Berger, Eugeniusz (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 1950)
 • Włókna i ich chemiczna przeróbka 

  Trepka, Edmund (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 1950)
 • Drewno jako surowiec chemiczny 

  Ekerkunst, Aleksander (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 1950)
 • Woda 

  Berger, Eugeniusz (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 1950)
 • Kauczuki 

  Kiełbasiński, Stanisław (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 1950)
 • Korozja metali i stopów 

  Wendorff, Zofia (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 1950)
 • Dział analityczny 

  Wilkoszewski, Bogumił (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 1950)
 • Własności związków organicznych 

  Bochwic, Bolesław (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 1950)
 • Budowa materii 

  Dorabialska, Alicja (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 1950)
 • Tribologia elastomerów i gumy z perspektywy inżynierii materiałowej 

  Bieliński, Dariusz, M. (Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, 2009)
 • Symetria w kryształach 

  Karolak-Wojciechowska, Janina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Łódź, 2005)
  Characteristics of the crystal as a physical object are discussed. The scheme of the hierarchie order of seven crystallographic systems is presented. The figures illustrate crystallographic elements of symmetry. Although, ...
 • Dyfrakcyjne metody badania budowy kryształów 

  Bukowska-Strzyżewska, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Łódź, 2005)
  The following topics are discussed: the diffraction geometry of X-radiation on the spatial lattice of crystals, the atomie factor, the structural factor, electronic density in crystals, and the development of X-ray methods ...
 • Ćwiczenia rachunkowe z chemii ogólnej i nieorganicznej : praca zbiorowa. Cz. 1 

  Jóźwiak, Wojciech Kazimierz; Fiedorow, Ryszard (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
  Skrypt przeznaczony jest dla studentów uczących się chemii na pierwszych latach studiów stacjonarnych i zaocznych. Stanowi on materiały pomocnicze do wykładów z chemii ogólnej i nieorganicznej. Składa się on z dwóch ...
 • Ćwiczenia laboratoryjne z podstaw technologii chemicznej 

  Gorzka, Zbigniew; Janio, Konrad; Kaźmierczak, Marek; Wiktorowski, Stanisław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
 • Otrzymywanie i modyfikacja właściwości nowych elektroprzewodzących warstw polimerowych i kompozytów 

  Strzelec, Krzysztof (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
  Opracowano i scharakteryzowano dwie odmienne grupy przewodzących materiałów powłokowych opartych na polimerach zawierających ugrupowania triaryloaminowe oraz kompozytach epoksydowoaluminiowych sieciowanych politiouretanami. I. ...
 • Laboratorium chemii fizycznej : praca zbiorowa 

  Hawlicka, Ewa; Piekarski, Henryk; Wysocki, Stanisław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
  Skrypt jest przeznaczony dla studentów kursów magisterskich i inżynierskich wszystkich kierunków studiów na Wydziale Chemicznym. Jego celem jest ułatwienie przygotowania do Laboratorium chemii fizycznej. Ćwiczenia ...
 • Elastomery i przemysł gumowy : praca zbiorowa 

  Parasiewicz, Wanda; Rzymski, Władysław M.; Janowska, Grażyna; Parasiewicz, Wanda; Żuchowska, Danuta; Bieliński, Dariusz M.; Pyskło, Leszek; Rosłaniec, Zbigniew; Rzymski, Władysław M. (Instytut Przemysłu Gumowego "STOMIL"Instytut Technologii Polimerów i Barwników Politechniki Łódzkiej, 2006)
  W książce przedstawiono wyniki aktualnych prac naukowych i badawczo-rozwojowych w dziedzinie przetwórstwa elastomerów, realizowanych w latach 2003-2005 przez krajowe i europejskie ośrodki badawcze. Artykuł wstępny ...
 • Palność polimerów i materiałów polimerowych 

  Janowska, Grażyna; Przygocki, Władysław; Włochowicz, Andrzej (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007)
  [...] Książka składa się z 8 rozdziałów, z których każdy można rozbudować do obszernej monografii. W pierwszych trzech rozdziałach omówiono podstawowe prawa rządzące złożonymi procesami fizycznymi i chemicznymi decydującymi ...
 • Zielona chemia 

  Paryjczak, Tadeusz; Lewicki, Andrzej; Zaborski, Marian (Polska Akademia Nauk, Oddział w Łodzi, 2005)

View more