Recent Submissions

 • Procesy zaawansowanego utleniania z udziałem kilku czynników utleniających 

  Ledakowicz, S.; Miller, J.S.; Perkowski, J. (Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska, 2002)
 • Procesy radiacyjnego utleniania w ochronie środowiska 

  Perkowski, Jan (Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska, 2002)
 • Zaawansowane technologie utleniania zanieczyszczeń 

  Zarzycki, Roman; Imbierowicz, Mirosław; Perkowski, Jan (Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska, 2001)
 • Przepisy fotograficzne 

  Berger, Eugeniusz (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 1950)
 • Minerały przemysłowe 

  Berger, Eugeniusz (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 1950)
 • Włókna i ich chemiczna przeróbka 

  Trepka, Edmund (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 1950)
 • Drewno jako surowiec chemiczny 

  Ekerkunst, Aleksander (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 1950)
 • Woda 

  Berger, Eugeniusz (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 1950)
 • Kauczuki 

  Kiełbasiński, Stanisław (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 1950)
 • Korozja metali i stopów 

  Wendorff, Zofia (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 1950)
 • Dział analityczny 

  Wilkoszewski, Bogumił (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 1950)
 • Własności związków organicznych 

  Bochwic, Bolesław (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 1950)
 • Budowa materii 

  Dorabialska, Alicja (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 1950)
 • Tribologia elastomerów i gumy z perspektywy inżynierii materiałowej 

  Bieliński, Dariusz M. (Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, 2009)
 • Symetria w kryształach 

  Karolak-Wojciechowska, Janina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Łódź, 2005)
  Characteristics of the crystal as a physical object are discussed. The scheme of the hierarchie order of seven crystallographic systems is presented. The figures illustrate crystallographic elements of symmetry. Although, ...
 • Dyfrakcyjne metody badania budowy kryształów 

  Bukowska-Strzyżewska, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Łódź, 2005)
  The following topics are discussed: the diffraction geometry of X-radiation on the spatial lattice of crystals, the atomie factor, the structural factor, electronic density in crystals, and the development of X-ray methods ...
 • Ćwiczenia rachunkowe z chemii ogólnej i nieorganicznej : praca zbiorowa. Cz. 1 

  Jóźwiak, Wojciech K. (red.) (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
  Skrypt przeznaczony jest dla studentów uczących się chemii na pierwszych latach studiów stacjonarnych i zaocznych. Stanowi on materiały pomocnicze do wykładów z chemii ogólnej i nieorganicznej. Składa się on z dwóch ...
 • Ćwiczenia laboratoryjne z podstaw technologii chemicznej 

  Gorzka, Zbigniew; Janio, Konrad; Kaźmierczak, Marek; Wiktorowski, Stanisław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
 • Otrzymywanie i modyfikacja właściwości nowych elektroprzewodzących warstw polimerowych i kompozytów 

  Strzelec, Krzysztof (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
  Opracowano i scharakteryzowano dwie odmienne grupy przewodzących materiałów powłokowych opartych na polimerach zawierających ugrupowania triaryloaminowe oraz kompozytach epoksydowoaluminiowych sieciowanych politiouretanami. I. ...
 • Laboratorium chemii fizycznej : praca zbiorowa 

  Hawlicka, Ewa; Piekarski, Henryk; Wysocki, Stanisław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
  Skrypt jest przeznaczony dla studentów kursów magisterskich i inżynierskich wszystkich kierunków studiów na Wydziale Chemicznym. Jego celem jest ułatwienie przygotowania do Laboratorium chemii fizycznej. Ćwiczenia ...

View more