Show simple item record

dc.contributor.authorIzdebski, Marek
dc.contributor.authorAdamus, Monika
dc.contributor.authorJóźwiak, Ewelina
dc.contributor.authorLedzion, Rafał
dc.date.accessioned2017-08-25T08:04:36Z
dc.date.available2017-08-25T08:04:36Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationScientific Bulletin. Physics, 2016 Vol.37 str. 31-47pl_PL
dc.identifier.issn1505-1013
dc.identifier.otherW serii gł. nr. 1210
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/1555
dc.descriptionInstitute of Physics, Faculty of Technical Physics, Information Technology and Applied Mathematics. Lodz University of Technologyen_EN
dc.descriptionInstytut Fizyki, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej, Politechnika Łódzkapl_PL
dc.description.abstractA simple model of orientational ordering of molecules in the liquid under the influence of an applied sinusoidal electric field of low frequency is presented. The predicted theoretical dependencies of linear birefringence and light transmission coefficients on the intensity of the applied field were confirmed by experimental data obtained for transformer oil ORLEN OIL TRAFO EN. It was found that the intensity of orientational effects in the oil depends strongly not only on the current conditions, but also on the thermal history of the sample. Furthermore it is shown that the minimum amount of dissolved contaminants (e.g. polyethylene) strongly increases the effects. The results suggest that it is necessary to reconsider the techniques for measuring the Kerr effect in liquids associated with deformation of electron cloud, because the traditional approach does not take into account the orientational effects occurring simultaneously with the Kerr effect.en_EN
dc.description.abstractPrzedstawiono prosty model orientacyjnego porządkowania molekuł cieczy pod wpływem przyłożonego sinusoidalnie zmiennego pola elektrycznego niskiej częstotliwości. Teoretyczne zależności liniowej dwójłomności oraz współczynników transmisji światła od natężenia przyłożonego pola zostały potwierdzone przez dane doświadczalne otrzymane dla oleju transformatorowego ORLEN TRAFO EN. Stwierdzono, że intensywność efektów orientacyjnych w tym oleju zależy silnie nie tylko od bieżących warunków, lecz także od termicznej historii próbki. Ponadto pokazano, że minimalny dodatek rozpuszczonych zanieczyszczeń (np. polietylenu) może zdecydowanie wzmocnić te efekty. Otrzymane wyniki sugerują, że należy ponownie rozważyć techniki pomiaru efektu Kerra w cieczach, związanego z deformacją chmury elektronowej, gdyż tradycyjne podejście nie uwzględnia efektów orientacyjnych, które występują jednocześnie z efektem Kerra.pl_PL
dc.language.isoenen_EN
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.publisherLodz University of Technology. Pressen_EN
dc.relation.ispartofseriesScientific Bulletin. Physics, 2016 Vol.37en_EN
dc.subjectorientational orderingen_EN
dc.subjectmineral oilen_EN
dc.subjectpolarimetric techniqueen_EN
dc.subjectlow birefringence liquiden_EN
dc.subjectlinear dichroismen_EN
dc.subjectorientacyjne porządkowaniepl_PL
dc.subjectolej transformatorowypl_PL
dc.subjectolej mineralnypl_PL
dc.subjectpole elektrycznepl_PL
dc.subjectdichroizm liniowypl_PL
dc.titleStudy of electrically induced orientational ordering in mineral oils on the example of orlen oil trafo en.en_EN
dc.title.alternativeBadanie indukowanego elektrycznie orientacyjnego porządkowania w olejach mineralnych na przykładzie oleju transformatorowego orlen trafo en.pl_PL
dc.typeArtykułpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record