Recent Submissions

 • Bliższa współpraca z przemysłem 

  Kamiński, Marcin (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
  Współpraca nauki z przemysłem jest priorytetem dla uczelni technicznych wszystkich wysoko rozwiniętych krajów. Jej zadaniem jest podnoszenie innowacyjności i kreatywności absolwentów, tworzenie nowych rozwiązań technicznych ...
 • Nagroda za dyplom 

  Tomczak, Aneta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
  Absolwentka kierunku architektura w Instytucie Architektury i Urbanistyki na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ została laureatką Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju.
 • Nagroda dla architektów z PŁ 

  Tomczak, Aneta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
  Pracownicy Instytutu Architektury i Urbanistyki – dr inż. arch. Aneta Tomczak, dr inż. arch. Robert Warsza oraz doktorant mgr inż. arch. Andrzej Makowski wspólnie z zespołem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi ...
 • Co było pierwsze – prąd czy elektrownia? 

  Jędrzejczak, Aleksandra (Wydział Chemiczny, Politechnika ŁódzkaFaculty of Chemistry, Lodz University of Technology, 2018)
  Jak prąd dotarł do Łodzi i kto zbudował pierwszą prywatną elektrownię w naszym mieście? Historię powstania Elektrowni Łódzkiej przybliżamy w poniższym artykule oraz… pokazujemy w Centrum Nauki i Techniki EC1.
 • Tolerance modelling of dynamic and stability problems for thin biperiodic cylindrical shells 

  Tomczyk, B.; Litawska, A. (Wydział Mechaniczny. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Strength of Materials and Structures, 2018)
 • Monitoring technologiczny w łódzkim systemie wodno-kanalizacyjnym. 

  Prywer, Jerzy; Piąstka, Wanda (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Instytut Maszyn PrzepływowychLodz University of Technology. Press - Institute of Turbomachinery., 2013)
  Sprawne funkcjonowanie systemu wodno-kanalizacyjnego wymaga monitoringu technologicznego urządzeń w nim zainstalowanych. W artykule przedstawiona została charakterystyka łódzkiego systemu wodno-kanalizacyjnego oraz ...
 • Stateczność dwukierunkowo pofałdowanych środników kształtowników zimnogiętych. 

  Perliński, W.; Michalak, B. (Wydział Mechaniczny. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji. Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Strength of Materials and Structures, 2015)
 • Poprawa sprawności sprężarek przez zastosowanie powietrza mgłowego 

  Prywer, Jerzy (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2012)
  Chłodzenie powietrza zwiększa sprawność sprężarek. Może być ono zrealizowane poprzez chłodzenie międzystopniowe lub zastosowanie powietrza mgłowego. W tym drugim przypadku proces sprężania staje się podobny do izotermicznego, ...
 • Zanieczyszczenie ścieków opadowych jako podstawa wyboru sposobu ich zagospodarowania 

  Sakson, Grażyna; Zawilski, Marek; Badowska, Ewa; Brzezińska, Agnieszka (Publishing House of Rzeszow University of TechnologyOficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2014)
  W artykule została omówiona charakterystyka jakościowa spływów opadowych według danych krajowych i zagranicznych oraz efektywność urządzeń stosowanych do ich podczyszczania. Zostały przedstawione wyniki przeprowadzonych w ...
 • Wielkość emisji zanieczyszczeń z przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej na przykładzie Łodzi 

  Brzezińska, Agnieszka; Zawilski, Marek; Bandzierz, Dawid; Sakson, Grażyna (Publishing House of Rzeszow University of TechnologyOficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2014)
  Wyniki składu ścieków ogólnospławnych opuszczających wybrany do badań prze-lew burzowy J1 w Łodzi wykazały, że wielkość ładunku kierowanego do odbiornika jest ściśle powiązana nie tylko z charakterem opadu, ale także z ...
 • Two Scales, Hybrid Model for Soils, Involving Artificial Neural Network and Finite Element Procedure 

  Krasiński, Marcin; Lefik, Marek (2014)
  A hybrid ANN-FE solution is presented as a result of two level analysis of soils: a level of a laboratory sample and a level of engineering geotechnical problem. Engineering properties of soils (sands) are represented ...
 • The Dynamic Behavior of the Electrically Charged Cloud of the Ice Crystals 

  Wirowski, Artur (Science and Education Publishing, 2014)
  The paper includes the derivation of the equation of the two-dimensional, dynamic behavior of electrically charged cloud of ice crystals. A large crystal rotation angles and a continuous distribution of charges on the ...
 • Stochastyczna analiza drgań wymuszonych stalowych wieź telekomunikacyjnych 

  Kamiński, Marcin; Szafran, Jacek (Publishing House of Rzeszow University of TechnologyOficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2014)
  The main aim of this paper is a presentation of computational analysis of the forced vibration of the steel telecommunication tower resulting from the uncertain wind blows with the use of the Stochastic Finite Element ...
 • Modelling of annular plates stability with functionally graded structure interacting with elastic heterogeneous subsoil 

  Perliński, Wojciech; Gajdzicki, Michał; Michalak, Bohdan (Polish Society of Theoretical and Applied MechanicsPolskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2014)
  This contribution deals with the modelling and analysis of stability problems for thin composite annular plates interacting with elastic heterogeneous subsoil. The object of analysis is an annular plate with a deterministic ...
 • Main properties of sands hydrophobized by alkoxysilane emulsions 

  Wojciechowski, Marek; Baryła, Patrycja; Lefik, Marek (2014)
  The results of laboratory tests and geotechnical view on sands hydrophobized by alkoxysilane emulsions are presented. For the soils subjected to this process, very low permeability and no capillary elevation was observed. ...
 • New Method for the Hydro-insulating of Construction Concrete by the Use of a Multifunctional Textile Geo-composite 

  Szafran, Krzysztof; Wojtysiak, Jan; Szer, Jacek (Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh) , Łódź, PolskaInstitute of Biopolymers and Chemical Fibres, Lodz, Poland, 2014)
  A new method is presented to provide damp-proof insulation in horizontal outer constructions such as balconies, terraces and loggias, both in new buildings and existing structures requiring renovation. A newly prepared ...
 • Navier–Stokes problems with random coefficients by the Weighted Least Squares Technique Stochastic Finite Volume Method 

  Kamiński, Marcin; Ossowski, Rafał Leszek (Elsevier Urban & Partner Sp. z o.o., 2014)
  The main aim of this article is numerical solution to the Navier–Stokes equations for incompressible, non-turbulent and subsonic fluid flows with Gaussian physical random parameters. It is done with the use of the specially ...
 • On the modelling of vibrations of functionally graded plates 

  Kaźmierczak-Sobińska, Magda; Jędrysiak, Jarosław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2012)
  In this paper there are considered functionally graded plates. To describe vibrations of these plates and take into account the effect of the microstructure it is applied the tolerance method, cf. [10, 11]. There are ...
 • Dynamic modelling of thin plates made of longitudinally functionally graded material 

  Wirowski, Artur (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2012)
  Subject of this paper are thin plates with characteristic geometry: periodic in one direction and smoothly varying along another. The aim of the contribution is to formulate and investigate an averaged model describing the ...
 • Lenght-scale effect in stability problems for biperiodically stiffened cylindrical shells 

  Tomczyk, Barbara (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2012)
  Thin linear-elastic cylindrical shells having a micro-periodic structure along two directions tangent to the shell midsurface (biperiodic shells) are object of considerations. The aim of this paper is to investigate the ...

View more