Recent Submissions

 • Naukowcy z PŁ w projekcie InCoNaDa 

  Cysek-Pawlak, Monika; Misiak, Jakub (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
  Projekt Enhancing the user uptake of Land Cover / Land Use information derived from the integration of Copernicus services and national databases – InCoNa- Da (Zwiększenie wykorzystania informacji o pokryciu terenu i ...
 • Stability of thin uniperiodic cylindrical shells 

  Tomczyk, B. (Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika ŁódzkaDepartment of Strength of Materials & Structures, Lodz University of Technology, 2003)
  The aim of this contribution is to propose a new averaged model for stability analysis of thin linear-elastic cylindrical shells having the periodic structure along one direction tangent to the shell midsurface. In ...
 • Stateczność płyt kompozytowych z niejednorodnym rozkładem składników 

  Michalak, B. (Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika ŁódzkaDepartment of Strength of Materials & Structures, Lodz University of Technology, 2003)
  Celem pracy jest sformułowanie i zbadanie uśrednionego modelu opisującego stateczność płyty kompozytowej z niejednorodnym rozkładem składników. Rozpatrywana płyta ma określona budowę, która nie jest periodyczna ale która ...
 • Stability of composite plates under varying axial forces 

  Konieczny, S.; Langier, Sz.; Mes, R. (Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika ŁódzkaDepartment of Strength of Materials & Structures, Lodz University of Technology, 2003)
  The aim of this contribution is to show how the known theories of elastic plates can be extended in order to describe property arbitrary inhomogeneous of the plates materiał for dynamics stability. Each layer being the ...
 • On a dynamical stability of thin periodic plates 

  Jedrysiak, J. (Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika ŁódzkaDepartment of Strength of Materials & Structures, Lodz University of Technology, 2003)
  In this contribution a dynamical stability of thin periodic plates is considered. For this purpose the tolerance averaging, developed for periodic composites and structurcs in the book (8], is applied to the known ...
 • Dynamics and stability on nonperiodic multilayered plates 

  Konieczny, Sylwester; Tomczyk, B. (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 1997)
  The method of macro-modelling of nonperiodic multilayered elastic plates has been proposed in [1]. The proposed method is based on certain concepts of the nonstandard analysis [2,3] combined with some a priori postulated ...
 • Internal buckling in the prestrained laminated media 

  Konieczny, Sylwester; Woźniak, M.; Woźniak, Cz. (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 1997)
  A new mathematical model for the internal stability analysis of multilayered periodic media is proposed. The apprach include the effect of lamina thickness on the global body behaviour. Some special results are discussed.
 • On a stability of thin microperiodic plates 

  Jędrysiak, Jarosław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 1997)
  The structural macromechanics is applied to investigate the stability of a composite plate. Thin elastic plates with microperiodic structure in planes parallel to the midplane are examined. A new retined approach is used ...
 • Comparison of the Aluminium Versus Steel Telecommunication Towers in Stochastic Finite Element Method Eigenvibrations Analysis 

  Solecka, Marta; Kamiński, Marcin; Szafran, Jacek (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej ; Katedra Dynamiki Maszyn - Wydział Mechaniczny Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press ; Department Division of Dynamics - Faculty of Mechanical Engineering, 2011)
  The main aim of this paper is to make a comparison of the eigenfrequencies of the high telecommunication towers alternatively manufactured using the stainless steel and the aluminium components. It is provided each time ...
 • Bliższa współpraca z przemysłem 

  Kamiński, Marcin (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
  Współpraca nauki z przemysłem jest priorytetem dla uczelni technicznych wszystkich wysoko rozwiniętych krajów. Jej zadaniem jest podnoszenie innowacyjności i kreatywności absolwentów, tworzenie nowych rozwiązań technicznych ...
 • Nagroda za dyplom 

  Tomczak, Aneta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
  Absolwentka kierunku architektura w Instytucie Architektury i Urbanistyki na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ została laureatką Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju.
 • Nagroda dla architektów z PŁ 

  Tomczak, Aneta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
  Pracownicy Instytutu Architektury i Urbanistyki – dr inż. arch. Aneta Tomczak, dr inż. arch. Robert Warsza oraz doktorant mgr inż. arch. Andrzej Makowski wspólnie z zespołem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi ...
 • Co było pierwsze – prąd czy elektrownia? 

  Jędrzejczak, Aleksandra (Wydział Chemiczny, Politechnika ŁódzkaFaculty of Chemistry, Lodz University of Technology, 2018)
  Jak prąd dotarł do Łodzi i kto zbudował pierwszą prywatną elektrownię w naszym mieście? Historię powstania Elektrowni Łódzkiej przybliżamy w poniższym artykule oraz… pokazujemy w Centrum Nauki i Techniki EC1.
 • Tolerance modelling of dynamic and stability problems for thin biperiodic cylindrical shells 

  Tomczyk, B.; Litawska, A. (Wydział Mechaniczny. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Strength of Materials and Structures, 2018)
 • Monitoring technologiczny w łódzkim systemie wodno-kanalizacyjnym. 

  Prywer, Jerzy; Piąstka, Wanda (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Instytut Maszyn PrzepływowychLodz University of Technology. Press - Institute of Turbomachinery., 2013)
  Sprawne funkcjonowanie systemu wodno-kanalizacyjnego wymaga monitoringu technologicznego urządzeń w nim zainstalowanych. W artykule przedstawiona została charakterystyka łódzkiego systemu wodno-kanalizacyjnego oraz ...
 • Stateczność dwukierunkowo pofałdowanych środników kształtowników zimnogiętych. 

  Perliński, W.; Michalak, B. (Wydział Mechaniczny. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji. Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Strength of Materials and Structures, 2015)
 • Poprawa sprawności sprężarek przez zastosowanie powietrza mgłowego 

  Prywer, Jerzy (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2012)
  Chłodzenie powietrza zwiększa sprawność sprężarek. Może być ono zrealizowane poprzez chłodzenie międzystopniowe lub zastosowanie powietrza mgłowego. W tym drugim przypadku proces sprężania staje się podobny do izotermicznego, ...
 • Zanieczyszczenie ścieków opadowych jako podstawa wyboru sposobu ich zagospodarowania 

  Sakson, Grażyna; Zawilski, Marek; Badowska, Ewa; Brzezińska, Agnieszka (Publishing House of Rzeszow University of TechnologyOficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2014)
  W artykule została omówiona charakterystyka jakościowa spływów opadowych według danych krajowych i zagranicznych oraz efektywność urządzeń stosowanych do ich podczyszczania. Zostały przedstawione wyniki przeprowadzonych w ...
 • Wielkość emisji zanieczyszczeń z przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej na przykładzie Łodzi 

  Brzezińska, Agnieszka; Zawilski, Marek; Bandzierz, Dawid; Sakson, Grażyna (Publishing House of Rzeszow University of TechnologyOficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2014)
  Wyniki składu ścieków ogólnospławnych opuszczających wybrany do badań prze-lew burzowy J1 w Łodzi wykazały, że wielkość ładunku kierowanego do odbiornika jest ściśle powiązana nie tylko z charakterem opadu, ale także z ...
 • Two Scales, Hybrid Model for Soils, Involving Artificial Neural Network and Finite Element Procedure 

  Krasiński, Marcin; Lefik, Marek (2014)
  A hybrid ANN-FE solution is presented as a result of two level analysis of soils: a level of a laboratory sample and a level of engineering geotechnical problem. Engineering properties of soils (sands) are represented ...

View more